Home

Statsrådssaken og vetostrid

Statsrådssaken var en politisk strid i Norge om hvorvidt statsrådene skulle ha plikt til å møte i Stortinget.I tråd med maktens tredeling skulle ikke regjeringen styres av eller svare til Stortinget. Likevel ble det foreslått på forskjellige tidspunkter av embetsmenn og stortingsrepresentanter at det beste var om regjeringen skulle forklare sin politikk for Stortinget Vetostriden var debatten om kongens vetorett i lovsaker, som foregikk i Norge i periodene 1814-1824 og 1880-1884. Med vetorett menes kongens eller andre organers rett til enten å godkjenne eller nekte å godkjenne lovvedtak i nasjonalforsamlingen. Det eksisterte to former for vetorett: absolutt veto eller utsettende veto. Absolutt veto var retten til å si nei (nekte sanksjon) til et. Statsrådssaken var det sentrale stridstema på alle storting i 1870-årene. Johan Sverdrup førte angrepet fra venstre flanke. Da regjeringen nektet å bøye seg for Stortingets ønske om at statsrådene skulle møte i stortingssalen og svare for sine handlinger, grep man til det mektigste våpen Grunnloven hadde, Riksrett

Statsrådssak og vetostrid. Saken som utløste forfatningsstriden, var den såkalte «statsrådssaken». Grunnloven forbød lenge statsrådene adgang til Stortinget, for å sikre parlamentets uavhengighet. I 1872 vedtok Stortinget å gi statsrådene mulighet til å møte der,. Høyre og Det moderate Venstre, som var en konservativ partigruppe som hadde brutt ut av Venstre, stilte seg kritisk til denne utviklingen. Årsaken til bekymringen var tvilen til at uutdannete menn fra lavere klasser skulle få innpass i politikken Statsrådssaken og vetostriden Stortingsproposisjon nr. 61 (1880) fra regjeringen, angående nektelse av sanksjon på Stortingets beslutning av 17. striden om kongens vetorett i grunnlovssaker i forbindelse med statsrådssaken i 1880-årene. Tekstreferanse. Kapittel 7. Demokratisering og nasjonalism - Statsrådssaken - Vetostrid - Riksrett - Dannelsen av Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet Danmark-Norge allierer seg med dem i kampen mot Napoleon. Danmark avslår Storbritannia åpner ild mot danmark og mer enn 2000 dansker blir drep og såret danmark kapitulerer og storbritannia tar med seg den danske flåten Danmark.

Statsrådssaken - Wikipedi

Regjeringen og dens støttespillere valgte på sin side å stå og falle med den motsatte ytterligheten - ifølge deres fortolkning hadde Kongen et absolutt veto i grunnlovssaker. Striden om statsrådssaken var dermed også blitt en vetostrid. Et sentralt stridstema var også det grunnlovshjemlede prinsipp om maktdeling Utviklingstrekk. Andelen offentlige ansatte vokste kraftig på 1970 og 1980-tallet i takt med utbyggingen av en rekke velferdstjenester. Siden tidlig på 1990-tallet har andelen ansatte i hele offentlig sektor ligget relativt stabilt på rundt 30 prosent av arbeidsstyrken (kilde: tall fra nasjonalregnskapet.) Hele offentlig forvaltnings utgifter i 2018 beløp seg til 1707 milliarder kroner Statsrådsaka var ein politisk strid i Noreg som varte frå 1850-talet til 1884 som ende med innføring av parlamentarisme i Stortinget. Venstreorienterte stortingsfolk kjempa for innføringa og dei konservative (), regjeringa og kongen var imot

vetostriden - Store norske leksiko

Hovedmålet for Riksadvokatembetet er å bidra til redusert kriminalitet ved målrettet og effektiv straffesaksbehandling, samtidig som kravene til høy kvalitet og rettssikkerhet ivaretas. Riksadvokaten fastsetter årlig hvilke kriminalitetstyper påtalemyndigheten skal prioritere, og hvilke krav som skal stilles til behandlingen av straffesaker i politiet og hos statsadvokatene Oversikt over departementer og statsråder. Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo postmottak@stortinget.no Sentralbord: 23 31 30 5 Betydningen av denne behandlingsmåten er først og fremst at statsrådsakene formelt sett behandles av hele regjeringen og ikke bare av den statsråden som beslutningen sorterer under. At saken er behandlet i statsråd, har også den betydningen at den automatisk kommer under parlamentarisk kontroll ved Stortingets gjennomgåelse av statsrådsprotokollene Forklar begrepene statsrådssaken og vetostrid. Hva ble resultatet av statsrådssak og vetostrid? Hva er parlamentarisme? Forklar sammenhengen mellom dannelse av politiske partier og parlamentarisme. Hvorfor var det viktig for Norge å ha et eget konsulatvesen? Hva var 7.juni-vedtaket, og hva førte dette vedtaket til

Statsrådssaken - stortinget

Start studying HIS Norge. Selvstendighet i 1814 og økonomisk og politisk utvikling 1814 til 1900 uke 11. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools I statsråd 24. mai 2013 ble endringslover til tobakksskadeloven, straffeloven 1902, straffeprosessloven, valgloven og kommuneloven og vegtrafikkloven sanksjonert. Les statsrådslisten her I statsråd 24. august 2018 ble det vedtatt nye navn på fylkesmannsembetene fra 1. januar 2019 samt en justering av distriktsinndelingen mv. i politi- og lensmannsetaten Start studying Sverige og Norge i union 1814-1905. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Fornuft og frihet . . . 32 Rousseau og Montesquieu. 32 Samfunnskritikk . 33 Den amerikanske revolusjonen . 34 Amerikas forente stater 34 Den franske revolusjonen . . 36 Privilegiesamfunnet 37 Eneveldet faller. 38 Privilegiesamfunnet avskaffes 38 Menneskerettighetse rklffiri ng og ny grunnlov . 39 Splittelse og krig . . . . . . 4

Parlamentarisme og partidannelser - Norgeshistori

 1. alitet (SØIK). Læs mere om SØIKs arbejdsområde. Læs om hvidvask og indberet online
 2. En splittelse i bondeopposisjonen og det faktum at Thranebevegelsen var blitt slått ned tidlig i 1850-årene, Statsrådssaken gikk dermed over i vetostrid
 3. - Aktorene i terrorsaken og resten av landets statsadvokater tjener altfor lite. De bør få 200.000 mer i lønn, mener Riksadvokat Tor-Aksel Busch

Hva gikk statsrådssaken og vetostriden ut på

 1. Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten. Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av.
 2. Høyre og Det moderate Venstre, som var en konservativ partigruppe som hadde brutt ut av Venstre, stilte seg kritisk til denne utviklingen. Årsaken til bekymringen var tvilen til at uutdannete menn fra lavere klasser skulle få innpass i politikken Statsrådssaken og vetostriden Stortingsproposisjon nr. 61 (1880) fra regjeringen, angående nektelse av sanksjon på Stortingets beslutning av 17.
 3. - Statsrådssaken - Vetostrid - Riksrett - Dannelsen av Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet Danmark-Norge allierer seg med dem i kampen mot Napoleon. Danmark avslår Storbritannia åpner ild mot danmark og mer enn 2000 dansker blir drep og såret danmark kapitulerer og storbritannia tar med seg den danske flåten Danmark.
 4. 10 For statsrådssaken: Bøndene og byradikalere Jaabæk/Sverdrup (Venstre) støtte i distriktene, særlig Sør- og Vestlandet Begrunnelse: lovforslaget ville styrke Stortingets makt -Støtte i hovedstaden. 12 Statsrådssak blir vetostrid Grunnloven gir Kongen utsettende vetorett i lovsaker,.

Historie vg 2 og 3: vetostriden

Statsrådsaka - Wikipedi

 1. Statsadvokatembetene - Riksadvokate
 2. Regjeringen - stortinget
 3. Statsråd - regjeringen
 4. Repetisjonsspørsmål Historie kap 8, 9
 5. Statsadvokat - Wikipedi
 6. Organisering og parlamentarisme - Mennesket
 7. Repetisjonsspørsmål Porta

Repetisjonsspørsmål til kapittel 10 Det unge norske

 1. HIS Norge. Selvstendighet i 1814 og økonomisk og politisk ..
 2. Statsråd 24. mai 2013 - Lovdat
 3. Statsråd 24. august 2018 - Lovdat
 4. Sverige og Norge i union 1814-1905 Flashcards Quizle

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International

Norge fra bondesamfunn til industrisamfunn -fra embetsstat

 • Liberal party norway.
 • Runzelblättriger schneeball giftig.
 • Vad kostar en middag i thailand 2017.
 • Hank ford.
 • Billige lipo batterier.
 • Sniff moomin.
 • Colombia flagg.
 • Hvilke viktige funksjoner har mediene i det norske politiske systemet.
 • Hvordan legge trykkbandasje.
 • Subaru forester 2011 test.
 • Sykkelferie i sør frankrike.
 • Blitzer hamburg karte.
 • Yellow river song.
 • Hotell nära wallmans stockholm.
 • Bis ans ende der welt udo lindenberg original.
 • Mekling bergen.
 • Lære punktskrift.
 • Krakel spektakel spel.
 • Boc göttingen prospekt.
 • Janus face.
 • Spulwürmer hund hausmittel.
 • Atkins bar innhold.
 • Jack taylor.
 • Veidekke eiendom trondheim.
 • Dräxlmaier tarif.
 • Ktm powerparts 2017.
 • Spalte lys.
 • Brand roms tacitus.
 • Kinestetisk lärstil.
 • Level treningssenter frosta.
 • 3sat tv.
 • Boaorm thailand.
 • Logitech g910 orion spark.
 • Respirasjonssvikt type 1.
 • Payr app.
 • Håndfakler europris.
 • Fyrverkeri test 2017.
 • Bahai sandnes.
 • Adobe login.
 • Äggkläckning vaktel.
 • Hvordan subtrahere.