Home

Forkortelse for følgende

Kryssordkongen fant 1 mulige svar til kryssordhintet forkortelse for senior. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n Sq., forkortelse for lat. sequens, plur. sequentes, sequentia, følgende

På det følgende bildet kan du se store definisjoner av TEK. Hvis du vil, kan du også laste ned bildefilen du vil skrive ut, har vi oversatt forkortelsen av TEK til spansk, fransk, kinesisk, portugisisk, russisk, etc. Du kan bla nedover og klikke språk menyen for å finne betydninger av TEK på andre 42 språk. ‹ TEGA Ser du etter betydningen av f.? Finn hele betydningen av f. i DinOrdbok sin ordbok for forkortelser og akronymer

Forkortelse for senior - kryssordkongen

ff = og følgende gdnr = gårdsnummer g.m. = gift med g.1/g.2 m. = gift 1./2. gang med h.vis = henholdsvis kap. = kapittel kom. lest = kommerslest litr. = punkt M.D./mdme = madame m.v. = med videre mth = med hensvn til no = nummer oldn = oldnorsk pag. = pagina = side pam = på andre måter s. = side sal. salig/avdø følgende (side) f. femininum ff. følgende (sider) fi. finsk Fogtman L. Fogtman: Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge uftogsviis udgivne i Chronologisk Orden 1660-1813: fol. folio fork. forkortelse forordn. forordning forr. forretnings- Ftl. Frostatingsloven: gen. genitiv gfris. gammelfrisisk ghty.

Følgende står ikke på listen, og anbefalingen går vel da ut på å fullskrive dem: mars, april, mai, juni og juli. Riksmålsforbundet har ikke noe å innvende mot denne praksisen. I Forsvaret rådet det min tid (Hærens Samband i siste halvdel av 1950-årene) en instruks om å forkorte uten punktum med store bokstaver, de tre første bokstavene uansett Vanlige forkortelser. Bruk bare forkortelser som du regner med at leserne forstår. Hovedregelen er at forkortelser skal ha punktum. Det skal ikke være punktum i initialord (NRK) og forkortelser for mynt (kr), mål (cm) og vekt (kg). I sammensetninger får forkortelser bindestrek (tv-program). I genitiv får initialord liten s (NRKs) Forkortelse er en kortform av et ord eller ordforbindelser. Forkortelser av ord hører opprinnelig hjemme i skriftspråket og er noe mindre vanlig i talespråket. Forkortelser har vært vanlig helt fra oldtidens og middelalderens manuskripter, der de betydde en tidsbesparelse for skriverne. I moderne tid er en del av forkortelsene blitt så vanlige at de nesten aldri opptrer i fullstendig form Oversigt over almindeligt brugte danske forkortelser. Her finder du en liste med mere end 750 forkortelser på dansk

Hei! Jeg finner ingen oversikt over hva forkortelsene i folketellingene betyr, og har derfor følgende spørsmål: FOLKETELLING 1910 1) Hva står s under sykdomstilstand for? (Er oppgitt for en kvinne) 2) Hva er forskjellen på husl.arbeider og hush.arbeid? (Er oppgitt for to ulike kvinner) 3) Hva bet.. En forkortelse (fra latin brevis, som betyr kort) er en forkortet form av et ord eller en setning, etter hvilken som helst metode.Det kan bestå av en gruppe bokstaver, eller ord hentet fra den fulle versjonen av ordet eller uttrykket; for eksempel kan ordet forkortelse i seg selv representeres av forkortelsen abbr. , abbrv., eller forkortelse.; NBM, for null (eller ingenting) i munnen, er en. PMS er forkortelse for premenstruelt syndrom, premenstruelle spenninger, også kalt premenstruell tensjon. PMS er en dårlig definert tilstand av tilbakevendende plager i tiden før hver menstruasjon. Plagene kan være fysiske, psykiske eller atferdsmessige. De er til stede i tiden mellom hver eggløsning og menstruasjon og er ikke til stede ellers i menstruasjonssyklusen

sq. - Store norske leksiko

 1. Norsk: ·Forkortelse for følgende (neste side/stykke), brukes om én.··f., forkortelse for and the followin
 2. ff. 1.flere følgende. 15 ff. betyder side 15 og flere følgende sider 2. Franske Franc Andre former: f.f. F.F. Generel Dansk forkortelse Fortegnelse over danske og udenlandske forkortelser og akronymer anvendt i det daglige sprog. Få svar på hvad forkortelsen betyder og hvordan forkortelser skrives korrek
 3. Forkortelse betegner en kortform av et eller flere ord som blir representert med en eller flere bokstaver hentet fra ordet eller ordene for at de skal få en kort (og gjerne også hensiktmessig) form.. Forkortelser har vært brukt gjennom alle tider. Det går et skille mellom forkortelse og sammentrekning som er hyppig brukt i gamle manuskripter og tidlige trykte bøker hvor bokstaver er.
 4. Forkortelser kan på en gang være praktiske og dødirriterende. De er naturligvis praktiske, fordi de er korte og sparer derved forfatteren både tid og plads. Den tid, som forfatteren sparer, skal læseren dog sommetider bruge på at forstå forkortelserne i en tekst. Derfor er de også irriterende. Vær forsigtig, når du bruger forkortelser, og overvej, [

OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Absolutt risiko økning (Absolute Risk Increase): Den absolutte forskjellen i risiko mellom eksperiment- og kontrollgruppen i et forsøk FORKORTELSE: For andre betydninger av begrepet: se: forkorting Forkortelse betegner en kortform av et eller flere ord som blir representert med en eller flere bokstaver hentet fra ordet eller ordene for at de skal få en kort (og gjerne også hensiktmessig) form. Forkortelser har vært brukt gjennom alle tider EEA er forkortelse for følgende: . European Economic Area, det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS); European Environment Agency, Det europeiske miljøbyrået...men kan også vise til: Eëa (eller Aeaea), en øy i gresk mytologi; Eea (elv), en elv i Cumbria, Englan arb.: arbeider: opps.: oppsitter: bmk.: bismermerker: ovfr.: ovenfor: bnr.: bruksnummer: rbd. s.v.: riksbankdaler sølvverdi: bpd.: bismerpund: rdl.: riksdale Så nå vet vi at forkortelsene brukes utelukkende til å forkorte navnet til en viss grad, siden engelsk er ganske kompakt språk, så det er jakten på kompakthet er manifestert i navnene til akademiske grader. Nå la oss se på hvert nivå av detaljer. Knytte grad Associate Degree — kan fås ved slutten av det toårige grunn høyere utdanning

Kategorier relateret til Følgende forkortelse. Beklager, vi kunne ikke finde nogen kategorier relaterede til Følgende forkortelse . Undervisningers billeder relateret til dansk. Søgninger relateret til Følgende forkortelse. Følgende forkortelse. Tegn grafen for en funktion f der opfylder følgende Forkortelsen po instruerer at stoffet gis per os, som er latin for gjennom munnen. Akronymer . Mange medisinske forkortelser er akronymer, de som dannes ved hjelp av første bokstaven i hvert ord i en beskrivende setning. Slike vilkår kan beskrive ting som tester, kroppsdeler, betingelser og steder Korriger: Forkortelser for millioner, milliarder og andre er oversatt feil på svensk eller italiensk Power View-rapport. Dette problemet ble først løst i den følgende kumulative oppdateringen av SQL Server. Samleoppdatering 1 for SQL Server 2014 SP1 Samleoppdatering 6 for SQLServer-201 flg. forkortelse. Betydninger = følgende. Ventilskabe, der bruges i tidligere bygasområder, har flg. mål: h. 57 cm x b. 15 cm x d. 14 cm infhft1989 informationshæfte, bolig (fx med information om boligforhold, politik,. flg. følgende Fortegnelse over danske og udenlandske forkortelser og akronymer anvendt i det daglige sprog. Få svar på hvad forkortelsen betyder og hvordan forkortelser skrives korrek

Hva betyr TEK? -TEK definisjoner Forkortelsen Finde

Norsk: ·Forkortelse for følgende (de neste sidene), brukes om flere.··ff., forkortelse for and the followin Ser du etter betydningen av FF? Finn hele betydningen av FF i DinOrdbok sin ordbok for forkortelser og akronymer Når man skal uttrykke at noe avhenger av noe annet, kan man bruke bl.a. følgende: Hvis, dersom, om, bare, i tilfelle, så fremt, i så fall, med mindre Eksempel: Hvis det blir sol i morgen, kan vi dra å bade. Hensikt Når man skal uttrykke hensikt, kan man bruke bl.a. følgende: Slik at, så, for at, for å Forkortelser som ift (i forhold til) og mht (med hensyn til) er unødvendig jåleri etter min mening - rent bortsett fra at jeg forsøker å få sagt hva jeg mener om «i forhold til» i den siste spalten i hver måned. Angående champagne har forfatteren og lingvisten Helene Uri styrket oss alle med følgende visdomsord:.

f. - Forkortelser og akronymer DinOrdbo

Hvad er PID? -PID definitioner | Forkortelse Finder

Forkortelser og forklaringe

Her finnes også forklaringer på forkortelser som forekommer i kilden. De avgrensingene vi foretok ovenfor, dvs. avgrensing til kommuner i Troms fylke, vil vise følgende skjermbilde. Her krysser man av i boksene for hvilke kommuner man vil at søket skal gjelde 3. FORKORTELSER Etter oppslagsordet står det mange bokstaver, tegn og tall. Dette er opplysninger som gir deg viktig informasjon om ordet. På de første sidene i ordboka fi nner du en forklaring på forkortelser og tegn. Det er særlig viktig å gjøre seg kjent med brukernøkkelen Det er fire regler når det kommer til vanlig forkortelser. Hovedregelen er at de fleste forkortelser bruker punktum, men det gjelder ikke initialord som NRK, for mål (cm), vekt (kg) og mynt (kr). Setter man sammen en forkortelse med et annet ord skal det være en bindestrek mellom forkortelsen og det følgende ordet, som tv-program Forkortelse abbreviation abbreviated words — er forkortet staving av ord eller en gruppe av ord. Alle språk er mettet med akronymer, og vi er så vant til dem som bruker dem overalt. Og hvis noen av dem er kjent for oss selv fra ung alder, da vi møter med noen livslang. Forkortelser vet er nødvendig fordi noen av dem er ikke bare enkel, men også ganske viktige kutt som vil være nyttig i.

Leksikon:Hovedside/Forkortelser - lokalhistoriewiki

Forkortelse for måneden mars - Riksmålsforbunde

Følgende forkortelser og symboler må ikke benyttes i håndskrevne notater: • µg - fordi det kan tolkes som mg. Skriv i stedet mikrogram eller mikrog • Ugl. og dgl. - fordi forveksling kan medføre alvorlig medicineringsfejl. Skriv i stedet ugentlig og dagligt • > og < - fordi > kan forveksles med tallet 7, og fordi begge symboler kan opfattes modsat En forkortelse kan anvendes, hvis den forklares med det fulde navn eller udtryk første gang den forekommer i for eksempel et notat, en beskrivelse eller et svar. Følgende forkortelser og symboler må ikke benyttes i håndskrevne notater: • µg - fordi det kan tolkes som mg. Skriv i stedet mikrogram eller mikrog ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Ressurser kan være av følgende art: administrasjon, organisasjon, prosess, kunnskap, mennesker, informasjon, applikasjoner, infrastruktur og omløpsmidler. asset management asset managemen Språkrådet anbefaler at man som hovedregel skal bruke punktum etter forkortelser. Rådet har formulert følgende regler: « I forkorte..

Selv om forkortelsen kan virke uvanlig å spanske studenter, forkortelser som det er vanlig i standard skriftlig spansk når forkorte flertallsformer. Selv om bruken av de periodene i forkortelsen er standard bruk og anses obligatorisk med noen myndigheter, er det ikke uvanlig å se forkortelsen uten periodene: EEUU eller EE UU. Noen ganger forkortelsen EUA (for Estados Unidos de América. Prosedyrer kan variere noe fra sted til sted, men vanligvis gjelder følgende: Du må møte fastende til undersøkelsen. Det vil si at du ikke må spise, drikke eller røyke etter kl. 24.00 kvelden før undersøkelsen - eller senest 6 timer før undersøkelsen Forkortelse av rasjonale uttrykk Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare Følgende forkortelser -- mange humoristiske og oppfinnsomme, noen kanskje mest brukt av den yngre garde -- er ofte brukt i chat-rom hvor praten foregår på engelsk: Forkortelser i bruk på Internet

Forkortelser - Språkråde

Datamaskinordbokdefinisjon av hva sub betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkå Vf er en forkortelse for Verstärkt feldmessig, som betyr feltmessig forsterket. Følgende bunkertyper kan du finne mer informasjon om her; L401 - Bunker for oppstilling av 8,8 cm Flak. L402 - Bunker for oppstilling av 2 cm Flak. L403 - Sekundær kommandobunker for tungt luftvern Forkortelser for Common Hekle Vilkår Så de holder seg fri for rot, heklemønstre har mye av forkortelser for vanlige hekle vilkår. Hereâ € ™ s sampling av typiske hekle forkortelser du kan finne på et mønster: lag (ca) begynne (ning) (beg) mellom (bet) kontrastfarge (CC) centimeter (e

forkortelse - Store norske leksiko

Corporation, LLC og fiktive navnekrav. Hvordan navngir du selskapet ditt? Hva er kravene? Det er mange typer selskaper i USA. Når du velger et navn på a corporation, LLC, fiktivt navn eller annen type virksomhet er det viktig å kjenne de juridiske kravene. Forskning vil finne at når de navngir et selskap, for eksempel, krever de fleste amerikanske stater at en bedriftsbetegnelse plasseres. Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning Datamaskinordbokdefinisjon av hva NSP betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkå MCT er forkortelsen på mellomkjedete triglyserider, og er en type fettsyrer som kokosnøtt er spesielt rik på. MCT legger seg ikke rundt midjen som helsefarlig bukfett. Kokosfett kan øke din fettforbrenning, krympe midjemålet og gjøre det lettere for deg å oppnå en stabil trivselsvekt. Forskning viser til følgende egenskaper ved MCT-olje Korriger: Forkortelser for millioner, milliarder og andre er oversatt feil på svensk eller italiensk Power View-rapport. Feil #: 212875 (Innholdsvedlikehold) VSTS:3401421. Symptomer. Tenk deg følgende: Du bruker Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS 2012) eller SSRS 2014 i 2013 for SharePoint-integrert modus

Oversigt over forkortelser - Grafisk Litteratu

Følgende illustrasjon viser en måte å se dette på i en lagdelt fremstilling: En slik tilnærming vil skape grunnlag for mer dynamisk bruk av tjenester, og dermed produkt- og tjenesteutvikling. Bare se på strømnettet - noe så enkelt som å standardisere støpsel og plugg på det som tidligere var ment å være en erstatning for parafinlamper, har skapt en enorm produktutvikling Følgende brev med vedlegg ble oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet 26.02.2014. Forslag til begrepsbruk på rusfeltet . I forbindelse med utviklingen av mandat til nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere (arbeidstittel) ble bruken av begreper og terminologi tatt inn som et område arbeidsgruppen skulle drøfte Read the latest magazines about Forkortet and discover magazines on Yumpu.co Forkortelser. I dokumenter skrevet med gotisk skrift forekommer ofte en række forkortelser, som det er nyttigt at kende til. På denne side kan du se nogle få almindelige forkortelser og deres betydning

Forkortelser i folketellinger - Andre spørsmål til

NCIS, en forkortelse for Naval Criminal Investigative Service, er en actionfylt dramaserie, inspirert av suksessen JAG, som omhandler en gruppe spesialagenter Forkortelsene. Sist oppdatert 27. mars 2017. Når en rase skal bedømmes, blir det først foretatt en kvalitetsbedømmelse. Her kan flere hunder få samme premiegrad, avhengig av hvor gode de er etter sin rases standard. Premieringen skjer i følgende klasseinndelinger: JK = juniorklasse fra 9 til 15 mnd

Til tross for dette virker det ikke som Trump har noen planer om å gi seg. Wall Street Journal skriver at en ikke-navngitt rådgiver svarte følgende på spørsmål om hvorvidt Trump hadde planer om å innrømme nederlag: «Lol» Lol er en forkortelse for Laugh out loud eller «le høyt» C/O er et engelsk postal forkortelse som betyr care of, eller under adresse på norsk. Denne forkortelsen finner du ofte på konvolutter, og signaliserer at et mellomledd er ansvarlig for overbringe brevet til riktig mottaker

danskejernbaner

betegnelsen følgende typer reaksjoner: 1. Addisjonspolymerisasjon, hvor enkelte umettede molekyler med dobbeltbinding reagerer med hverandre slik at de lenkes sammen uten at vann eller andre biprodukter dannes. Herved Forkortelser for polymerer bør derfor kun være veiledende Restless legs betyr uro i bena, og Restless Legs Syndrome (RLS) er en fellesbetegnelse for en tilstand med ubehagelig følelse i bena sammen med e Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag.Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket

Følgende skilt ha tosidig skiltansikt; 370, 372, 552 og 729. Legg merke til at tosidighet for de kan parkeringsregulerende skiltene (370, 372 og 552) i en del tilfeller vil endre utstrekningen av reguleringen. Standard utførelse med ensidig skiltansikt benevnes ikke Følgende faktorer har betydning for verdien av en mynt: kvalitet, tilgang og etterspørsel. Slik at en mynt i topp kvalitet har en større verdi enn en slitt mynt, Forkortelser med forklaringer. Både handlere og samlere benytter forkortelser når en snakker om kvaliteten på en mynt Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge I piggdekksesongen må du betale gebyr for å kjøre med piggdekk i Bergen kommune de dagene du bruker bilen. Sesongen er fra 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag. Du kan betale per døgn, måned eller sesong fra og med 1. november. Den enkleste måten å betale på er å bruke appen vår tillegg fremme forslag til SINTEF Unimed om følgende underklassifisering for å skille mild fra alvorlig PVL: P91.11 Periventrikulær leukomalaci grad 1 Vedvarende(> 14 dager) flares/økt periventrikulært ekko i hvit substans, også uten påviste cyster. (PS. Finnes i Neo-2005 s PVL grad 1 = non cystisk PVL

Forkortelse - Abbreviation - qaz

 1. • Det finnes normerte forkortelser for Bibelens skrifter. En liste over disse forkortelser finnes foran i Bibelen. • Henviser man til bestemte vers, brukes komma mellom kapittel og vers. (F. eks.: Matt 2,5 = Matteusevangeliet kapittel 2 vers 5) • Vers i samme kapittel blir adskilt med punktum. ( F. eks.: Matt 2,3.4.7.8 = Matteusevan
 2. Listen over forkortelser relatert til rådgiverbransjen vokser fortsatt. Siste innspill er fra associate professor Leif D. Houck ved UMB. Han hadde et innspill relatert til PGL
 3. nelig tingsrett, og med spesiell fokus på fast eiendoms rettsforhold. Artiklene i Tidsskrift for eiendomsrett varierer fra juridiske fagartikler, domsanalyser, redegjørelser for lovendringer og praksis på feltet, samt presentasjon av ny faglitteratur, til kortere meningsytringer og.
 4. er enige om følgende: Artikkel 1. Formål Denne konvensjon har som formål å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskeret-tigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet
 5. Akronym. Skrevet av Stein 18. oktober 2012.Publisert i. Et akronym (fra gresk ακρος, akros, «øverst», «ytterst» og ονομα, onoma, «navn») er et initialord (forkortelse) som blir lest og uttalt som et vanlig ord, altså ikke bokstav for bokstav.Eksempler på vanlige akronymer er LASER, NATO og radar. Les me
 6. Gjelder da følgende ligning: Skjønner ikke hvordan han kommer fram til forkortelsen han har endt opp med. Selv kommer jeg til [tex]\frac{26}{3}[/tex] Noen som kan forklare kjapt? MrLorgy offline. Topp. Re: Forklaring forkortelse av brøk med kvadratrot. Skogmus » 27/01-2017 17:0
 7. The ultimate Wikipedia articles search engine. Results 1 - 10 of 2803 for Wiktionary / 0-tallet f.Kr. 100 forts inneholder kategorien bc commons folgende side / Wiktionary (150548 articles

Video: PMS - Store medisinske leksiko

FRANSK NORSK NORSK FRANSK 5 BLI KJENT MED ORDBOKA FORKORTELSER Bak oppslagsordet står det mange bokstaver, tegn og tall. Slå opp på abattre og forklar hva følgende betyr Tidsskrift for forretningsjus (Norwegian Journal of Commercial Law) Tidsskriftet er et veletablert og praktisk vinklet forretningsjuridisk fagtidsskrift. Tidsskriftet konsentrerer seg om praktiske forretningsjuridiske spørsmål, men er også med på å sette mer prinsipielle rettsvitenskapelige problemer med tilknytning til næringslivet og forvaltning under debatt Om Sykepleien Forskning. Sykepleien Forskning er et norsk, fagfellevurdert vitenskapelig nivå-1-tidsskrift som skal fremheve og formidle kunnskap som er relevant for alle aspektene av sykepleieutøvelsen.. Tidsskriftets mål er å publisere kunnskap som kan bidra til å styrke kunnskapsbasen for og kvaliteten på sykepleieutøvelsen, sykepleierutdanningen og den sykepleievitenskapelige. Følgende tre kapitler er felles for alle bøkene i teknisk regelverk med unntak av 590 Rolling stock/Supplementary information and regulations. 1 Forord; 2 Generelle bestemmelser; 3 Definisjoner, forkortelser og symboler; Endringslogg Felles bestemmelse

4.2 Korttitler og forkortelser Eksemplene som blir angitt i det følgende gjelder den informasjonen som bør angis i fulle fotnoter. 2. Prinsippene som ligger til grunn for standarden . En kildehenvisning skal være redelig, presis, konsekvent og leservennlig Pt-Pedersen ( Forkortelse Pt-P ) Ole Andreas Jahr Pedersen har besøksadresse Heggenveien 309, 3370 Vikersund (Modum, Viken - tidl. Buskerud). Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Pt-Pedersen ( Forkortelse Pt-P ) Ole Andreas Jahr Pedersen.<br/><br/>Få tilsendt kontaktopplysninger, kart og veibeskrivelse for Pt-Pedersen ( Forkortelse Pt-P ) Ole Andreas Jahr Pedersen gratis til din. Forkortelser (Tabell 1) Hva er nytt i 2020? Arbeidskomitéen; Forkortelser Følgende har vært med i revisjonen i 2020: Bente Magny Bergersen, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus (leder av komiteen) Torgun Wæhre, Infeksjonsavdelingen Ullevål, Oslo universitetssykehus Virksomhetens logo legges i denne tabellruten. Få oversikt og prioritere - informasjonssikkerhet. Foranalyse del 1 - Risikoeiere. Identifisere arbeidsoppgaver og informasjonstype

f. - Wiktionar

For masteroppgaver gjelder følgende: monografier utformes enten i henhold til instituttets normer for skriftlig arbeid eller etter malen i DUO (www.duo.uio.no). 1.6 Forkortelser Dersom det ønskes brukt forkortelser i teksten skrives først det opprinnelig navn eller uttrykk deretter settes forkortelsen i parentes Følgende er en oversikt over informasjonskapslene nettløsningen bruker for å kunne foreta bruksanalyser. Dataene brukes for å optimalisere og forbedre nettsidene. Samtykket ditt vil hjelpe oss med å fortsette arbeidet med å bygge og utvikle en relevant og intuitiv nettløsning. Takk! Informasjonskapsler fra Google Analytic

Mer konkret kjennetegnes innovasjonspartnerskapene av følgende punkter: Samfunnsutfordring: Prosjektet vil løse en betydelig utfordring som omfatter flere interessenter. Behovet må ha gevinstpotensial, både i form av nytte for bruker, ansatt o.l. og økonomisk gevinst for den offentlige virksomhet Test deg selv gratis i båtførerprøven fra det oppdaterte pensumet. Sjekk hvordan du ligger ann til båtførerprøven med denne gratis testen I en søknadsprosess iht. PBL benyttes følgende forkortelser for å beskrive funksjonene til de forskjellige firmaer

Forkortelse ff. - danske og udenlandske forkortelser og ..

Bjerringbro Station,Grafiske brukergrensesnitt: fargeBeder Station,
 • Sas bergen kontakt.
 • Hva brukes grafitt til.
 • Parkhaus garage am park bad nauheim.
 • Teater for små barn.
 • Excel konsulent.
 • Gebrauchtes motorrad verkaufen.
 • Trigger causes of ww1.
 • 12 uker til et sunnere liv og en smalere midje pris.
 • Suppeboller av farse.
 • Urlaub nassfeld.
 • Crl foster.
 • Bike guide fränkische schweiz.
 • Bytte toppakning toyota rav4.
 • Oslo skinnauksjoner 2017.
 • Kajal unteres augenlid.
 • Ian hyland.
 • Billige lipo batterier.
 • Austin butler poppy drayton.
 • Isbilen jobb.
 • Kvalme oppkast og svimmelhet.
 • Hva er frivillighet.
 • Tumblr sprüche liebe traurig.
 • Kärlekshoroskop december 2017.
 • Vornamen jungen peru.
 • Kraft av svin.
 • Episk dikt.
 • Dyrebutikk kristiansand sentrum.
 • Io domain.
 • Veranstaltungen sondershausen achteckhaus.
 • Muleum lydbok.
 • Famous watch.
 • Engelsk svensk.
 • Flygel merker.
 • Lego chima phönix.
 • Georginer i krukker.
 • Linde gas aga.
 • Meister yoda sprüche.
 • Old norwegian flag.
 • Kjøleskapsgrøt chia havregryn.
 • Kirkeskip symbol.
 • Fidget play cube.