Home

Bachelor i rettsvitenskap

Free Templates. Convert Doc Bachelor i rettsvitenskap gir kunnskap om sentrale deler av rettssystemet. Studentene øves i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode, og i å finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmålene skal løses. Vi underviser også i internasjonal rett, menneskerettigheter og norske og. Rettsvitenskap, bachelor Det er veldig spesielt å gå på et universitet som er såpass kompakt, med ulike studiemiljøer så tett knytta som helhet. Campus er tilrettelagt med mange møteplasser, som er felles for alle studentene, blant annet studentkantina

Bachelor i rettsvitenskap gir kunnskap om sentrale deler av rettssystemet. Studentene øves i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode, og i å finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmålene skal løses Bachelor i rettsvitenskap er betegnelsen på en akademisk grad man oppnår når man har tatt grunnutdannelse i juss.. I Norge kan man ta bachelor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Sørøst-Norge, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder.Dette er et 3-årig studie og etter bestått grad kan man bygge på med 2-årig mastergrad ved å søke opptak ved UIO, UIB. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen RETTSVITENSKAP (Bachelor).Studiet går under: Jus.Det er 3 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 3 studiesteder. Det er registrert 4 relaterte studier til utdanningen RETTSVITENSKAP (Bachelor) Rettsvitenskap bachelor Rettsregler berører alle deler av samfunnet, fra enkeltpersoner til store bedrifter og organisasjoner. Gjennom studiet i rettsvitenskap vil du kunne tilegne deg en grunnleggende forståelse for rettssystemet og juridisk metode som er ettertraktet i arbeidslivet

Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt Med bachelor i jus kan du jobbe med juridisk saksbehandling, organisering og forvaltning i privat og offentlig sektor. Ved fullført bachelorgrad kan du ta en master i rettsvitenskap i Norge eller internasjonalt, og dermed kunne jobbe som advokat, dommer eller politijurist

To-Do Lists · Grocery Lists · Note Pad · Template

 1. Jeg er i samme situasjon som deg, har ikke bra nok snitt fra vgs, og skal ta bachelor i juss på Lillehammer. Mens jeg tar denne skal jeg ta vgsfag slik at jeg kan søke meg inn på masteren i rettsvitenskap ved UiB. Tror ikke dette skal bli noe problem. Fra hil.no
 2. Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) Vil du bli advokat eller dommer, ønsker du å jobbe i forvaltningen eller for en humanitær organisasjon? Vi kan tilby en utdanning som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet
 3. Så - du blir jurist når du fullfører master i rettsvitenskap. Enten det 5-årige løpet, eller bachelor + to år. Forskjellen er at det kan være vanskeligere å komme inn på masteren etter å ha tatt bacheloren. Hvis du kommer inn på Rettsvitenskap 5-årig løp, er du sikret plass, så det er det tryggeste valget hvis du kommer inn på det

Er du interessert i fagområdene jus, kriminologi og informatikk? Fakultetet tilbyr spennende studieprogrammer som leder til bachelor- og mastergrader. Informasjon om hvordan du søker opptak finner du på nettsidene til det enkelte program Bachelor (40) Enkeltemne (26) Etter- og videreutdanning (72) Fordypning (4) Forkurs (1) Full degree master student. Inbound exchange students (2) Kurs (37) Masterprogram 2 år (43) Masterprogram 5 år (18) Masterprogram deltid (17) Nettbasert (10) Outbound exchange students. Ph.d. (18) Sertifisering (3) Studieretning. Barnehagelærer (24 At rettsvitenskap er et populært studie er kanskje ikke så rart, for de fleste er enige om at jobbmarkedet for jurister er både godt og stabilt. Det er lite som tyder på at dette kommer til å endre seg i løpet av årene. Liv Anne Støren er forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) For å kunne videreføre tilbudet om et jusstudium i Trondheim har vi pr 15.september 2017 på nytt søkt NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om akkreditering og godkjenning av studieprogrammet Bachelor i rettsvitenskap. Et 3-årig studietilbud som i stor grad tilsvarer de tre første årene i Master i rettsvitenskap

Årsmelding institutt for rettsvitenskap og styring 2017 by

Download Here - No

Bachelorstudier i rettsvitenskap har på kort tid blitt et populært studietilbud på flere mindre høyskoler og universiteter i Norge. Hvert år tas over 200 studenter opp på et slikt studium. Nå advarer både Juristforbundet og universitetene mot å tro at dette er en snarvei til juristyrket Med en bachelor i idrettsvitenskap kan du være med å fremme det sunne og aktive liv i befolkningen, skape glede og spenning, utfordring og mestring, oppleve felleskap og tilhørighet. Studiet vil gi deg mulighet for en meningsfull jobb som fremmer helse, energi, overskudd og prestasjon blant mennesker

Høgskolen i Innlandet - Bachelor i rettsvitenskap

Bachelor i rettsvitenskap er et grunnstudie i juss og går over 3 år. Etter bestått grad kan man bygge på med 2-årig mastergrad ved å søke opptak ved UiO, UiB eller UiT. For mange blir bachelorstudiet en snarvei til en mastergrad i rettsvitenskap, da opptakskravene ved bachelorstudiene er langt lavere enn ved universitetene som tilbyr 5-årig masterprogram RETTSVITENSKAP (Bachelor) i Australia - Skoler | Studier | Utdanning Valg av skole, studie og yrke Studier 3.770 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

Rettsvitenskap - bachelorstudium Utvekslingssemester 5. semester Som student på bachelor i rettsvitenskap har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Dette er en unik sjanse til å på nært hold å få et internasjonalt perspektiv på utdanningen du tar Når du har fullført en bachelor, kan du gå videre på en mastergrad, som består av 120 studiepoeng og går over to år. På BI kan du velge mellom 12 forskjellige masterstudier på heltid. For deg som har en mastergrad og ønsker en karriere innen forskning, har vi også et Ph.D.-program med seks forskjellige spesialiseringer

Rettsvitenskap - Universitetet i Agde

 1. Studere rettsvitenskap/jus i Sverige 16.01.2013 2013 Studier i utlandet; Spørsmål om jus/retssvitenskap 02.02.2016 2016; Hva er forskjellen mellom jus og rettsvitenskap? 10.06.2020 2020 Utdanning; Kan jeg søke bachelor i rettsvitenskap og komme inn på master? 16.08.2019 2019 Utdanning; Kan jeg ta bachelor + master og bli jurist? 15.10.2018.
 2. På bachelor i statsvitenskap studerer du politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Ved å studere statsvitenskap får du kunnskap om hvordan politikk skapes og hvilke konsekvenser den får
 3. Gjennom bachelor i rettsvitenskap vil du kunne tilegne deg en grunnleggende forståelse for rettssystemet og juridisk metode som er ettertraktet i arbeidslivet
 4. Bachelor i rettsvitenskap ECTS credits 180 Academic level and organisation of the study programme. Bachelorstudiet i rettsvitenskap er et treårig studium i juridiske emner. Studiet tar sikte på å gi kunnskap om sentrale deler av rettssystemet. Gjennom BA-studium i juss øves studentene i å.

Bachelor i rettsvitenskap. Bachelorstudiet i rettsvitenskap gir deg juridisk kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Dette fordi samfunnet vi lever og arbeider i blir mer og mer regulert av lover, kontrakter og ulike former for vedtak Har tenkt en stund på å studere rettsvitenskap, men har ikke snittet for å komme inn på UiB. Ser at UiA og UiS har mye lavere snitt, men tilbyr kun bachelor. Hva kan man gjøre etterpå? Er det slik at alle som tar bachelor søker seg inn på UiB eller noe lignende? Hva er egentlig poenget med å søke.. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Yrker og utdanninger » Sett Sjøbein

Bachelor i rettsvitenskap - Høgskolen i Innlande

 1. Av disse er det bachelor i psykologi som har høyest krav til opptak. For niende året på rad er bachelor i rettsvitenskap inne på topp fem utdanninger med høyest poenggrense ved UiS. Nykommere på topp 10-lista er den nye bachelorutdanningen i psykologi, bachelor i sykepleie, årsstudium i matematikk, samt bachelor i journalistikk
 2. Rettsvitenskap - bachelor Tweet. Utvekslingssemester. 5 semester. Opplegg for utvekslingen. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen har i våren 2019 foretatt en faglig vurdering av HHUiS sin kombinasjon av utveksling og hjemme-emner i bahcelorprogrammet i rettsvitenskap som utvekslingsavtalene ved HHUiS åpner for

Bachelor i rettsvitenskap - Jusleksikon

 1. Vi kan mislike det, men norske utdanningsinstitusjoner tilbyr nå utdanningen bachelor i rettsvitenskap. Som juristprofesjon har vi i realiteten to valg. Vi kan late som ingenting, eller vi kan ta ansvar for profesjonen, og inkludere treåringene i forbundet
 2. Forskning Institutt for retts­vitenskap og styring. Institutt for rettsvitenskap og styring har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus, skatterett, arbeidsrett, eiendomsmegling og økonomisk historie, samt et sterkt fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, klimastrategier og politisk økonomi
 3. Historie. Bachelor er den engelske skrivemåten for den tradisjonsrike graden baccalaureus, en lavere grad brukt ved europeiske universiteter siden middelalderen.Graden baccalaureus ble tatt i bruk ved universitetet i Paris i det 13. århundre, som den laveste akademiske graden. Betegnelsen skriver seg fra latin baccalaria, som betød et lite grunnstykke
 4. Selger store deler av pensum fra 3.årig Bachelor i Rettsvitenskap. Bøkene har markeringer, noen mer enn andre. Prisen kan diskuteres på flere av bøkene. Bøkene kan hentes i Horten. Ved eventuell post-forsendelse vil ekstra kostnader legges til. Dersom du eventuelt foretar kjøp av mer enn to bøker, så kan frakt-kostnadene dekkes av selger
 5. Juss i Rettsvitenskap. Ved å kombinere akademisk strenghet med praktiske juridiske ferdigheter, i et forretningsmessig miljø, gir LLB deg det grunnleggende grunnlaget enten du er forpliktet til å være advokat eller ønsker å utforske andre karrieremuligheter
 6. Fullført årsstudium blir godkjent som første studieår ved master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Etter søknad kan du få godkjent årsstudiet som tilsvarande første året i bachelor i jus ved Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger

Bachelor i rettsvitenskap har vært en satsing som har styrket høgskolen i universitetssatsningen, gitt kompetanse til regionen, gjort Lillehammer til et enda mer attraktivt studiested for mange studenter og Innlandet til et attraktivt arbeidsmarked «Bachelor eller master i rettsvitenskap, hvorav master kan bestå av bachelor (3 år) og master (2 år).» 5. Avslutning Advokatforeningen er positiv til en generell deling av rettsstudiet inn i en bachelor- og en mastergrad, forutsatt at tittelen Master i rettsvitenskap forblir en beskyttet tittel som bare kan gis av d

RETTSVITENSKAP (Bachelor) - Skoler Studier Utdanning

Det tilsvarer videre første året på bachelor i rettsvitenskap eller juss på Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 04:37:08. Høgskolen i Molde > Studier > Høgskolen i Molde. Besøksadresse. Høgskolen i Molde Britvegen Folkeuniversitetet Midt-Norge har i samarbeid med Høgskolen i Molde tilbudt studiet Bachelor i rettsvitenskap siden 2011. På grunn av endrede rammebetingelser er denne avtalen sagt opp og studiekullet 2014-2017 vil være det siste studentkullet som gjennomfører studiet Bachelor i rettsvitenskap i henhold til denne avtalen - Master i rettsvitenskap, oppstart høst - Master i rettsvitenskap, oppstart vår - Bachelor i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet - Bachelor i kriminologi I tillegg tilbyr vi følgende studieprogram, hvor opptak skjer lokalt ved fakultetet:. Enkelte studenter tar også opp fag fra videregående skole ved siden av å studere hos oss for å komme seg videre for å fullføre en bachelor eller master i rettsvitenskap. Dersom du kommer inn ved et annet studiested, etter å ha fullført ett år hos oss, kan du søke godskriving eller fritak for emnene du har gjennomført Fagområde for stillingen er rettsvitenskap. Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor rettsvitenskap, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved avdelingen, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet

SMB verktøykasse (nettkurs) | BI

Rettsvitenskap bachelor - Økonomi og juss - Studietilbud

 1. PhD i Rettsvitenskap. Logg på. Registrer. Law Master PhD Bachelor MBA Healthcare Courses Online For institusjoner arrow_drop_down. Nettmarkedsføring Studentrekruttering Promote your study programs.
 2. Bachelor i rettsvitenskap og skribent Min bror Umera Tariq-06.11.2020 0 «Vi stammer fra en og samme mor» (- Umera Tariq, 2020) Les mer. Verden er mer enn bare et filter Umera Tariq-26.10.2020 0. Sosiale medier bringer en unik arena for samvær
 3. 15 opptaksplasser i rettsvitenskap står klare fra høsten 2011 ved Universitetet i Stavanger (UiS). Studenter som tar bachelor i rettsvitenskap ved UiS vil kunne spesialisere seg innenfor næringslivsjuss eller offentlig forvaltning
 4. Fagområde for stillingen er rettsvitenskap. Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor rettsvitenskap, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet
 5. Universitetet i Stavanger (UiS) tilbyr i dag bachelor i rettsvitenskap, men har et sterkt ønske om å kunne tilby også master. Det sier Kunnskapsdepartementet nei til, melder Khrono. Statssekretær Rebekka Borsch viser blant annet til at utdanningskapasiteten i juss er tilstrekkelig
 6. Vurderer du å studere juss? Vi har snakket med Sausan Hussein (21) som studerer juss ved Universitetet i Bergen og er aktiv i studentseksjonen av Juristforbundet. Hun forteller om et krevende studium, som likevel byr på nok av sosiale happenings. - Personlig har jeg vel aldri vært med på like mye sosialt som nå i studietiden, sier Sausan

Video: Juss utdanning.n

Hvem skal ivareta bachelorjuristenes interesser? | Juristen

Bachelor i jus - Universitetet i Sørøst-Norg

Utdannelse Bachelor i journalistikk, Master i rettsvitenskap. Bransje Politikk. For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Bachelorgrad (180 studiepoeng) med enten. fordypning innen tekniske, samfunnsvitenskapelige eller juridiske fag. Fordypningen må ha fagli relevans for mastergraden, som for eksempel bachelor i landmåling og eiendomsdesign, byggingeniør, bachelor i geografi, bachelor i arkitektur og bachelor i rettsvitenskap Søkertallene og poenggrensene øker ved Universitetet i Stavanger Tusenvis har fått svar på hvilket studium de er kommet inn på ved Universitetet i Stavanger I år er rettsvitenskap med i det nasjonale opptaket og har også nå gode søkertall, sier King. Økonomi på topp Bachelor i økonomi og administrasjon er det studiet som har flest søkere i SO.

Studentintervju | UiT

Bachelor i rettsvitenskap - HVOR? - Karriere, arbeidsliv

Kriminalomsorgen Region Øst - Ledig vikariat som førstekonsulent/rådgiver (bachelor/master i rettsvitenskap). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Planlegging og utvikling av studiet og ivaretakelse av fagansvar på enkeltemner ved bachelor i rettsvitenskap Studentkontakt Forsknings-og/eller utviklingsarbeid innen rettsvitenskaplige område 2015 Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer. 2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen. KOMPETANSE: Fast eiendom Ekspropriasjon. Kontaktinformasjon T: +47 472 91 770 E: hsteimler@eurojuris.no. Nyheter Portrettet: Håkon Steimler Artikler. The Bachelor i rettsvitenskap Department at Lillehammer University College, Norway on Academia.ed

Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2019. Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, januar 2020 - Adresse: Asker Advokatkontor AS Strøket 9 1383 ASKER. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den rettsvitenskap oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) - Universitetet i Osl

2016-2018 Mastergrad I rettsvitenskap, Universitetet I Bergen. 2017-2018 Master of Laws, Pennsylvania State University. 2013-2016 Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen I Lillehammer Arbeidserfaring. 2020-dd Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS. 2019-2020 Jurist/løytnant, Forsvarets høgskole stabsskolen, Forsvare Malin Nybrodahl Pettersen ble uteksaminert med master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2019. Hun skrev masteroppgave innenfor eiendomsmegling med tittelen «god meglerskikk med særlig henblikk på gjennomføringen av budrunden og meglerens plikt til å undersøke budgivers finansiering». Malin har tilknytning til flere av Hammervoll Pind sine fagområder, særlig arbeidsrett. 2013-2014 Université de Montpellier - 1. år Master i Rettsvitenskap 2012-2013 University of Glasgow, School of law 2013 Université de Strasbourg - Bachelor i Rettsvitenskap graden master i rettsvitenskap. Dette uavhengig av hvor man har tatt bachelorgraden sin. I dag er eneste mulighet for studenter som har bachelor i jus fra HBV å søke seg inn på master i rettsvitenskap ved universitetene via Samordna opptak. De tas opp på grunnlag av karakterer fra videregående skole

Trainees - Kandidat HelgelandBrørby Eiendomsmegling - Om Oss
 • Ptolemy iii.
 • Oslo filharmoniske kor.
 • Runzelblättriger schneeball giftig.
 • Canadian trail freiburg anfahrt.
 • Hutaheiti kryssord.
 • Hva er mørk energi.
 • Nexus 6p kjøp.
 • Arbeidsrettet tiltak avklaring.
 • Bernie madoff movie.
 • Japp gluten.
 • Knuter og knop.
 • Elko usb c.
 • Horst lichter schnitzeljagd heute.
 • Devon rex kattungar pris.
 • Edvard munchs modeller.
 • Blodtrykksfall gravid sykemeldt.
 • Šunj.
 • Soyasmør laks.
 • Film med flest oscar.
 • Paviljongtak 3x4 bohus.
 • Hva er dna syntese.
 • Sniff moomin.
 • Feliz navidad celine dion.
 • Grønnkorn.
 • Jem fix vejen.
 • Elternschule werne ermer.
 • Fugu norge.
 • Google cast download.
 • Cushing syndrom pferd homöopathie.
 • Party leer.
 • Harley davidson breakout pris.
 • Strømmen bowling priser.
 • Electric mountain bike review.
 • Nehmen französisch konjugieren.
 • 20 kr 2000.
 • Pension sonnenschein merseburg.
 • Når deles gullballen ut.
 • Takypné.
 • Backpack flight.
 • Hva er lasteindeks.
 • Gallon liter calculator.