Home

Kildehenvisning store norske leksikon

Bruk kildehenvisning både ved sitat og ved parafrase. Eksempel 1 - kort sitat. Bruk sitattegn for å markere det du refererer til. I motsetning til Wikipedia-artiklar er det i Store norske leksikon oppgitt forfatter. Her skal du derfor føre forfatteren først Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner Oppgi sist oppdatert dato for artikkel i Store norske leksikon, og henvis til den arkiverte versjonen av siden. Velg «se alle endringer» for å finne URL til den arkiverte versjonen. Uten forfatter Selvstendige utgivelser som bøker, rapporter, filmer, TV-serier og kunstverk skal ha tittel i kursiv, mens dokumenter som inngår i et større hele, som kapitler og tidsskriftartikler ikke skal ha det. Bøker og rapporter kan noen ganger ha en parentes like etter tittelen som oppgir utgave, bind eller sidetall (for enkeltkapitler) eller serienummer for rapporter og retningslinjer

Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon: Folkediktning. Bind 4. Kunnskapsforlaget, 2005 . Gro J. S. Fegth 2008 Side 3 Nettutgave: Leksikontittel: Oppslagsord(år)<URL>[Lesedato] Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon: Folkediktning (2005-07 Rock. (2018, 20. februar). I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/rock. I EndNote. Legges inn som Encyclopedia. Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor, Encyclopedia Title, Edition, URL. Merknad: Dersom du ikke har URL, erstattes den med Place Published og Publisher. I Zotero Psst! Vi har mange gode svar i vår FA I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Alta. Merknader. Hvis innholdet på nett kan endres over tid er det viktig å ta med enten dato for siste oppdatering i parentesen for publiseringstidspunkt eller legge til en lesedato før URL. EndNote. Utfylling av felter i EndNote. Oppslagsverk uten forfatter (trykt/nett Se hvordan du henviser med den nye referansestilen APA 7th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider, offentlige dokumenter etc Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Norsk - Kildehenvisninger i APA-stil - NDL

Litteraturlistene i Store norske leksikon skal gi leserne tips til relevant litteratur om temaet. I tillegg kan man her legge inn nødvendige referanser til kilder brukt i teksten. Litteraturlistene kan innholde alle typer publikasjoner; bøker, tidsskrifter, nettsider med mer. Dersom publikasjonen er tilgjengelig på nett skal den lenkes til Struktur/mal Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på artikkel, Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (nummer), sidetall. doi - hvis tilgjengelig. Dersom tidsskriftartikkelen kun er tilgjengelig elektronisk og ikke har doi, oppgi URL Leksikonartikler og andre informasjonssider på nettet. Dersom du bruker ei Internett-side der forfatteren ikke er navngitt, fører du opp tittel på sida eller teksten, årstallet for publisering eller siste oppdatering av sida, nettadresse og dato for nedlasting.. Setter du en Wikipedia-artikkel på litteraturlista, holder det ikke bare med dato for nedlasting, siden Wikipedia-artikler i. Bamford, A, Espeland, M og Nymoen, M. (2008) Wow-faktoren: globalt forskningskompendium, om kunstfagenes betydning i utdanning , Musikk i.. Store norske leksikon og Wikipedia er begge leksikon som tilbyr studentene godt oppdatert stoff gratis, og lett tilgjengelig. Men hvor sikre er de egentlig å bruke i studiene? I februar i år lanserte Store norske leksikon sin nye nettugave. Leksikonet er gratis, og har allerede utfordret Wikipedias suverene posisjon på nettmarkedet

referanse - Store norske leksikon

Eksemplene viser hvordan henvisninger i teksten og i litteraturlisten vises med NMBUs norske Harvard stil, og hvordan referanser skal registreres ved bruk av EndNote Vi har piffa opp Norsk biografisk leksikon, så det er mye morsommere å leite opp folk, for eksempel etter hva de har gjort for å bli berømte. Vi har publisert hele praktverket Norsk kunstnerleksikon på nett. Under de 15 store fagkategoriene i SNL skjuler det seg i alt 3 498 fagområder Eksempel: Norsk presseforbund (2015) Norsk presseforbund (u.å.) Grady (2018) Jakobsen (2018) Store norske leksikon (2019) Litteraturliste: Forfatter . Tittel år URL hentet dato

og Norsk APA-manual: En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil Handelshøyskolen BI Oppslagsverk som Wikipedia og andre leksikon faglitteratur om emnet og kan sette ditt eget arbeid inn i en større faglig sammenheng Eksempel: Laila Brenden m.fl., Den store boken om norsk natur. Gyldendal, 2007 . På internett må du være ekstra oppmerksom, fordi det ikke er lett å se hvem som er utgiver. Nederst på nettsiden kan du også ofte finne utgiverinformasjon. Finner du ikke utgiver, så bør du ikke bruke denne kilde. Adresselinjen sier ofte noe om hvem som er. Denne uka runda Store norske leksikon 100 000 besøk om dagen. Den siste papirutgaven solgte 7500 eksemplarer. Nå kan leksikonet ha like mange lesere i timen. I måneden har Store norske leksikon 2,2 millioner besøk. Og det øker raskt Svendsen, T. O. og Askheim, S. (2020) Alta, i Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: https://snl.no/Alta.no (Lest: 19. juni 2020). Merknader. Bruk dato for publiseringstidspunkt eller siste oppdatering hvis den er tilgjengelig. Dersom årstall ikke er oppgitt på nettsiden skriver du (u.å.) = uten år Bruk av store og små bokstaver med eksempler på kildetyper som er spesifikke for norske forhold, som læreplaner eller meldinger til Stortinget, og på nye kildetyper, som YouTube-videoer og Twitter-meldinger. I arbeidet har vi tatt utgangspunkt i Unni Knutsens APA-veiledning

Store norske leksikon. Leksikon. Norge.no. Offentlig informasjon, veiviser. Kildekompasset. Har samlet en mengde eksempler på kildehenvisning etter ulike referansestiler (APA, Chicago, IEEE). De gir også råd og tips om kildekritikk. Søk og skri Førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo, Inger Cahtrine Spangen, har skrevet en fyldig og oversiktlig artikkel som viser deg korrekt kildehenvisning og utforming av litteraturlister. I tillegg til å omhandle vanlige bøker, går også Spangen inn på hvordan du skal henvise til kilder ved bruk av internett som informasjonsskilde

Sjekk for eksempel troverdige sider som Store norske leksikon eller fagbøkene dine når du jobber med oppgaven din. Eksempelteksten er ikke en fasit Studieweb.no har - i likhet med andre nettsider - eksempler på hvordan man kan løse en oppgave, for eksempel novelleanalyser og forsøksrapporter Du kan bruke kilder på to måter: • Direkte, ved å bruke ordrette sitater. • Indirekte, ved å gjengi med egne ord noe du har lest i en fagtekst. I begge tilfellene er du nødt til å oppgi hvor du har opplysningene fra. Hvis du ikke oppgir kildene du har brukt, vil dette bli oppfattet som plagiat, og du risikerer å få oppgaven underkjent på grunn av fusk

Store norske leksikon oppgir uten kildehenvisning av han er jotun. Dette støttes på enkelte andre nettsteder. I sin bok Norrøn mytologi skriver forfatteren Idar Lind: «Mime. Ås eller jotun som bur ved Mimesbrønnen, under Yggdrasil.» Hilda Ellis Davidson: Nordisk mytologi omtaler Mime som en gud Å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. (Kilde: Store Norske Leksikon) F Filter . Et program som stenger tilgangen til uønskede. 16 Store norske leksikon, s.v. «Dialekter i Bergen,» av Martin Skjekkeland. 06.01.2020. Et direkte sitat fra en annen forsker/forfatter må være helt presist gjengitt med kildehenvisning. Sitater som er tre linjer eller kortere skrives direkte inn i teksten med anførselstegn Store norske leksikon: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL) 9 måneder siden Store norske leksikon: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL) 9 måneder siden Store norske leksikon: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL) 9 måneder siden Anne Marit Godal: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL) 9 måneder.

Sunnivas Norskblogg : Kildebruk, kildekritikk og

APA-eksempler - Oppgaveskriving - NTN

Store norske leksikon (SNL) ble første gang utgitt etter at Aschehoug forlag og Gyldendal Norsk Forlag i 1978 sammen etablerte Kunnskapsforlaget. Forhåndssalget av første utgave begynte i 1978, og det ble solgt omkring 30 000 sett av flerbindsverket. Totalt er det solgt omkring en kvart million sett Store norske leksikon (tidlegare Store norske leksikon AS og Norsk nettleksikon) er ei norsk foreining som gjev ut fire leksikon på nett: Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon, Store medisinske leksikon og Norsk kunstnerleksikon.. Kunnskapsforlaget sitt forsøk på å driva Store norske leksikon som gratis nettleksikon førte ikkje til ønska resultat, og den 1. juli 2010 blei. Store norske leksikon (forkorta SNL) er eit leksikon som no blir utgjeve på Internett, men opphavleg var eit bokverk i fleire band.Det var tidlegare berre på bokmål, men artiklar i verket blir i dag publisert i båe målformer.. Store norske leksikon oppstod i 1978, då forlaga Aschehoug og Gyldendal slo saman leksikonverksemdene sine og etablerte Kunnskapsforlaget Styreleder i Kunnskapsforlaget og Aschehoug-sjef , William Nygaard sier det er mer en femti prosent sikkert at Store Norske Leksikon legges ned. - Faglighet koster penger. Modellen for oss har.

Ledelse og organisasjon

Redaktør i Store norske leksikon, Erik Bolstad (foran), mener indianer er et for upresist ord. Språkprofessor Finn-Erik Vinje (bak) er uenig Store norske leksikon fjerner ordet «indianer» fordi det er upresist

APA 7th Søk & Skri

Oppdag bilder, illustrasjoner som får deg til å skille deg ut. Fjellrev Store Norske Leksikon. Fjellrev / Polarrev — Norsk Polarinstitut Sovjetunionens historie - Store norske leksikon. Sovjetunionens historie - Store norske leksikon. Sovjetunionen luz industrial de fábrica de esmalte. Halden - Store norske leksikon. Senior Damer. TISTEDALSPOSTEN - med siste nytt fra Tistedalen. Tistedalen - lokalhistoriewiki.no. Svenske skoletopper besøkte Tistedal skole. Tistedal baptistkirke - Norske kirker. Tistedalen - Wikipedia. Tistedal skole avd. Prestebakke Edvard 4 - Store norske leksikon. Vintage Edvard Munch Exhibition Poster, 1970s. Ragnar Bjerkreim & Edvard Hoem | Play on Anghami. Edvard II av England - Wikipedia. Edvard Grieg - Wikiwand. Edvard Eidum 28 oktober-1948.pdf - Huginn norsk nynorsk (nynorska) occitan (occitanska) संस्कृतम् (sanskrit

2. Vurdere informasjon Her får du noen tips om hvordan du skal vurdere informasjonen du finner på nettet. Det er viktig å huske at på internett kan hvem som helst legge ut det de vil. Det er viktig å være kritisk til det du finner på nettet. Noen viktige spørsmål du kan stille deg nå Ifølge Store norske leksikon: Bibelbeltet, betegnelse på område hvor innbyggerne utfra en sterk religiøsitet, til dels fundamentalisme, forholder seg skeptiske til politiske ideer fra sentrum. Myndighetene sees som en bybasert elite som bl.a. er for ettergivende i moralspørsmål. Kilde: Bibelbeltet. (2009, 14. februar) 25 Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet. 26 Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud. 27 Mine øyne ser, det er jeg som får se ham, ikke en fremmed. Mitt indre fortæres av lengsel

APA 6th - Kildekompasse

 1. ‣ Kildehenvisning ‣ Søk og skriv ‣ Språkrådet ‣ Skrivetips ‣ Zotero. Se mer. Oppslagsverk og ordbøker ‣ Clarify (Bibliotekets ordbøker på nett) ‣ Store Norske Leksikon (Norsk nettleksikon) ‣ Dictionary of Marketing Terms (Til utlån) Se mer..
 2. Store Norske Leksikon har fått nei til statstilskott for vidare drift. Her er utdrag frå pressemeldinga: Pressemelding. Store norske leksikon avvikles 1. juli som en forlagseid tjeneste - Vil et norsk nasjonalt leksikon få leve videre som stiftelse med offentlig finansiering
 3. T roverdighet - Definisjonen her er som tidligere nevnt hentet fra det Store Norske Leksikon, som har en historie helt tilbake til 1906. Artiklene her er over hundre år gamle, og oppdateres døgnet rundt. Store Norske Leksikon er en godkjent kilde for skole og universiteter (Jackson, 2012)
 4. Introduksjon. Høgskolen i Innlandet tar ditt personvern på alvor. Ved hjelp av denne veilederen kan du lese hvordan vår nettløsning bruker informasjonskapsler, og hva du samtykker til ved å la oss ta i bruk noen flere

Med begrenset internett menes leserettigheter til utvalgte nettsider, bl.a. Lovdata, LEXIN, NDLA og Store Norsk Leksikon. Dersom tilgangen på eksamensdagen uteblir eller faller ut kan eksamenskontoret ikke klandres for dette. Vi vil gjøre vårt ytterste for å få dette på plass igjen Store norske leksikon ligger nå ute som en gratistjeneste på nettet. Det betyr at vi opplever nok en merkedag i internettets utvikling Store norske leksikon er det også lurt å sjekke. Her er det fagpersoner som skriver og informasjonen er kvalitetssikret. Kilder: Bertnes og Tuseth. Faglig informasjon på internett -kvalitet og kildekritikk. Abstrakt forlag: 2012 Denne utviklingen påvirket også sterkt kunstens verden, og førte blant annet til større fokus på menneskeligheten i kunstens form og utrykk. En mer utstrakt bruk av lys og skygge ble vanlig, i tillegg til at det ble lagt større vekt på en harmonisk, naturalistisk komposisjon. (Tschudi-Madsen, 2016) Litteraturlister - Om Store norske leksikon. En bok med en kan forfatter for fres etter opp flgende mal. APA - malen. Repertoar- og/eller litteraturliste vedlegg. Kildehenvisning og litteraturliste | Bibliophile. Hvordan skrive litteraturliste: forenklet. Eksamen 14 November 2017, spørsmål - SFB5100-1.

Video: Eksempelsamling APA 6th norsk Ui

Bilde Litteraturlister - Om Store Norske Leksikon. Y side sist oppgava i . Mal bibliophile. bilde. Bilde Eksamen 14 November 2017, Spørsmål - SFB5100-1 Bilde Kildehenvisning Og Litteraturliste | Bibliophile. Litteraturliste: det finnes hvis. Er artikkel. bilde Kildehenvisning og kildebruk. Sjekk mot andre steder på nettet, leksikon, aviser, etc. Kort sagt, still spørsmål og tenk selv! Internett er basert på ideen om et mediemangfold og demokrati, men samtidig vet vi at de med flest ressurser (store maskiner, avansert teknologi osv) er de som vinner fram Forklar begreper underveis. Men ikke definer ting nøyaktig slik det står i Store norske leksikon eller Wikipedia. Prøv å ha en rød tråd i teksten. Det kan du for eksempel gjøre ved å avslutte oppgaven med samme stilgrep som du gjorde i innledningen Plagiat er utilbørlig utnyttelse av en annens åndsprodukt, idet man utgir dennes ideer som sine egne (Store norske leksikon). Bokmålsordboka kaller det kort og godt litterært eller kunstnerisk tyveri

APA 7th - Kildekompasse

Store norske leksikon

Artiklene om Henrik Sjøfareren i Store Norske og Den Store Danske inneholdt samme faktiske feil i fjor. Begge hevdet at den portugisiske prinsen opprettet en skole for navigasjon i byen Sagres. Det finnes det ikke historisk dekning for. For noen måneder siden la jeg inn en kommentar om dette på begge leksika. Jeg fikk ikke sva OM VINTERIDRETT: Norge har vunnet 118 gull i vinter-OL. Her er det vi mener er de 10 største øyeblikkene. Og 10 andre gullbragder vi heller ikke kommer til å glemme Roger ttrenger neppe noen nærmere presentasjon, men vi gjør det likevel. Slik står det om ham i Store Norske Leksikon: Roger Kjendalen, norsk håndballspiller. 254 landskamper med 970 mål i perioden 1985-98 (begge rekord for menn). 2 NM, 2 seriemesterskap og 2 sluttspillmesterskap med Urædd, Porsgrunn i perioden 1985-88 Krigens helt store tapere var likevel den vietnamesiske befolkningen, som ble lemlestet av brennende napalm, tortur og bomber. 1968: Vår i Praha. Da en ny leder kom til makten i Tsjekkoslovakia, begynte et klimaskifte i landet som så langt hadde vært en kommunistisk mønsterstat Kildehenvisning i teksten (fullstendig Norge -­‐ stat og styresett. Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Oslo. Kunnskapsforlaget.

Litteraturlister - Om Store norske leksikon

For å begå et forskningsetisk plagiat holder det å ta andres ideer og resultater uten kildehenvisning. En kommer ikke unna ved å skrive teksten om - forklarer Irgens-Jensen. Eierskap til et åndsverk, for eksempel en bok eller artikkel hvor en forsker beskriver sine vitenskapelige funn og resultater, er regulert av åndsverkloven Norsk digitalt bibliotek går også inn for å inkludere Store norske leksikon og Norsk ordbok - gratis og allment tilgjengelig - i det nye superbiblioteket. Finansiering Det er ikke kjent eksakt hva prosjektet med å opprette Norsk digitalt bibliotek vil koste

Harvard-eksempler - Oppgaveskriving - NTN

Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang En mer presis og fyldig definisjon på temaet kan vi blant annet finne på nettsiden Store Norske Leksikon: Internett-tjeneste av typen sosial nettverkingstjeneste, på norsk gjerne omtalt som nettsamfunn eller sosiale medier. Brukerne av Facebook kan registrere seg, og lage profiler med navn,. Nordsjøen, hvor 123 mennesker omkom av 212 arbeidere (Store Norske Leksikon) . • Vassdalulykken: 5.mars 1986 gikk et snøskred som rammet NATO øvelsen Anchor Express og totalt ble 31 soldater tatt av skredet, 16 av disse omkom (Wikipedia, Vassdalulykka)

Norsk - Litteraturliste - NDL

 1. Kildehenvisning En kreativ proses
 2. Store Norske Leksikon vs
 3. Harvard NMBU - eksempler NMB

Vi deler tallene våre! - Store norske leksikon

 1. Rettsvitenskap (jus) - Universitetsbiblioteke
 2. Statistikk, tall og fakta - Side 2 - Store norske leksikon
 3. Eksempelsamling Harvard norsk Ui

Lovisenberg Diakonale Sykehu

 1. Kildehenvisning - Oppgaveskriving og bruk av kilde
 2. Hva er en god kilde? - Studieweb
 3. Litteraturliste og kildehenvisninger - Biblioteket US
 4. Mime (mytologi) - Wikipedi
 5. Ordliste Du Bestemme
 • Business advisor danske bank.
 • 72336 balingen straßenverzeichnis.
 • Kanal korinth gebuehren.
 • Trafikkreglene § 12.
 • Yamaha t7 news.
 • Pita burek.
 • Ivan burgerkill meninggal karena.
 • Bowling 1 jessheim.
 • Polaris big boss 6x6 800 pris.
 • Dragon ball crunchyroll.
 • Sentosa beach singapore.
 • Beste nikon analog kamera.
 • Parkering mc regler.
 • F.lux review.
 • Global blue norge.
 • Someday someday maybe.
 • Fastsittende kryssord.
 • Chris brown heartbreak on a full moon review.
 • Tekst kjærlighet bryllup.
 • Küchen katalog online blättern.
 • Europapark preise 2018.
 • Japp gluten.
 • Dormicum tabletter.
 • Einwohnerzahl pinneberg 2017.
 • Seigt spytt.
 • Ewob 2018.
 • Fidget play cube.
 • Cafe latte flekker.
 • Hvordan trene bryst uten vekter.
 • Mäklare norge.
 • Yoga århus.
 • Mtb rampe kaufen.
 • Fortuna düsseldorf shop.
 • Typer organisasjoner.
 • Bike festival riva aussteller.
 • Glassalen kommende begivenheder.
 • Tegneserie hund navn.
 • Byåsen kirkes barnehage.
 • Vremenska prognoza cacak.
 • Brekkeseter.
 • Historiske steder i england.