Home

Eiganestunnelen trase

Bygger by med tunnelmasse - AnleggsMagasinet

Eiganestunnelen er en 3700 meter lang motorveitunnel på Europavei 39 mellom Våland kolonihage og Tasta i Stavanger i Rogaland.Byggestart var i februar 2014. Det ble gjennomslag i tunnelen 12. oktober 2016, og tunnelen åpnet 22. april 2020 kl. 14.15 etter at åpningene var utsatt fra februar 2020 på grunn av koronaviruset og lengre tid for testing av de tekniske systemene Rv. 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen. Ryfylketunnelen åpnet 30. desember 2019 og 22. april 2020 åpnet Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen. Dermed er alle tre tunneler åpnet for trafikk og Ryfast er ferdig bygget. Ryfast er nå overført fra Statens vegvesen Utbygging til Statens vegvesen Drift og vedlikehold

Eiganestunnelen - Wikipedi

Ryfast er åpnet Statens vegvese

 1. Fylkesmannen i Rogaland har opphevet reguleringsplanen for E39 mellom Eiganestunnelen Nord fram til Nordalssvingene på Tasta. Opphevelsen vil føre til at planen må legges ut til nytt offentlig ettersyn. Venstre står på at E39 må bygges som lang tunnel under byen, skriver Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen i denne kommentaren
 2. Kaos på marsj i Eiganestunnelen - trodde de kunne gå ut ved Motorveien. Vil kunne spare 80 kroner tur-retur i Ryfast . abonnent. Hvem har æren for Ryfast? Rushtidsavgiften synger på siste verset. abonnent. DEBATT. Gunnar Eiterjord: - Tror ikke det er mulig å treffe så mye bedre på tid i Ryfast-prosjektet
 3. Eiganestunnelen går under deler av Stavanger sentrum fra Schancheholen til Smiene, og blir 3,7 kilometer lang. Før og etter tunnelen bygges det totalt én kilometer med firefeltsvei. Tunnelen bygges med to tunnelløp og to kjørefelt i hver retning. Byggestatus: Under bygging
 4. E39 Eiganestunnelen. Utvalgte prosjekter . Du kan deaktivere alle informasjonskapsler på nettstedet til enhver tid, bortsett fra to viktige som trengs for å få nettsiden til å fungere, og de kan ikke slås av. Disse lagres automatisk når du angir dine personvernspreferanser
 5. Ryfast er et fergefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren.Første del, Ryfylketunnelen, ble åpnet for trafikk 30. desember 2019. Resten av sambandet, Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen, åpnet 22. april 2020 . Prosjektet ble vedtatt av Stortinget 12. juni 2012, og påbegynt i november 2012. Byggestart var våren 2013, i hver ende av det lengste tunnelløpet henholdsvis på Solbakk i.

Hvilken tunnel skal du velge? - Stavanger Aftenbla

Eiganestunnelen: 3,7 km. Prislapp: Anslått til7-8 milliarder for Ryfast og Eiganestunnelen. Hensikt: Eiganestunnelenskal løse gjennomgangstrafikken nord-sør i Stavanger. Ryfast skal gi Ryfylkefastlandsforbindelse, og ny forbindelse til Hundvåg. Rekorder: Ryfastblir verdens dypeste og lengste undersjøiske tunnel Dei to andre tunnelane i Ryfast-prosjektet, Hundvåg- og Eiganestunnelen, opnar i februar i 2020, og den offisielle opninga av Ryfast blir markert når alle tre tunnelane er opna. - Vi har gjennom heile anleggsperioden, sidan den fyrste salven gjekk av i slutten av 2012, hatt som mål å bli ferdige innan utgangen av 2019 Eiganestunnelen: Følg fremdriften. Så lang er tunnelen nå. Klikk for å dele på Facebook(åpnes i en ny fane) Klikk for å dele på Twitter(åpnes i en ny fane) Klikk for å dele på LinkedIn(åpnes i en ny fane) Publisert 26. februar 2015 av Kari Synnøve Vigre. Nyheter om Eiganestunnelen Eiganestunnelen for innspill og omvisning ved Eiganestunnelen. En spesiell takk til Safra Figur 1 Oversikt over ny trase mellom Os og Bergen (Ottesen, 2015) Ny E39 mellom Svegatjørn i Os og Rådal i Bergen (figur 1) har vært planlagt i lang tid Eiganestunnelen; Hundvågtunnelen begynner på Våland i Stavanger og slutter nord på Hundvåg. Denne tunnelen er 5,5 kilometer lang. Kjører du fra Stavanger mot Hundvåg, vil du også kunne kjøre av til Buøy. På Hundvåg begynner den 14,3 kilometer lange Ryfylketunnelen. Tunnelen går under Hidlefjorden og kommer opp på Solbakk, sør for.

Ryfast og Eiganestunnelen er i rute Til tross for at det plutselig dukket opp en gammel bossplass under gravearbeid, er Ryfast-prosjektet innenfor rammene både kostnads- og tidsmessig En presentasjonsfilm for Statens Vegvesen om Rogalands største veiprosjekt til nå, Ryfast og Eiganestunelle Entreprisen omfatter bygging av ny nedsenket 4 felts E39 fra Eiganestunnel portalen på Tasta til sammenfletting til 2 feltsvei ved avkjøring til parkeringsplass ved Store Stokkavann, en strekning på ca 700m

Det er dybdeforholdene i Byfjorden som gjør at Vegvesenet nå vurderer å sende bilene fra Hundvåg via Buøy, under Holmen og Vågen fram til den møter Eiganestunnelen midt under Eiganes kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2) av E39 Eiganestunnelen (herretter kalt Eiganestunnelen) og Rv. 13 Ryfast (herretter kalt Ryfast). Kvalitetssikringen skal gi oppdragsgiver en uavhengig analyse av prosjektet før det legges frem for Stortinget. Kontrollhensynet er det dominerende aspekt som skal dekkes På Eiganestunnelen derimot, kan vi bare jobbe fra seks om morgenen til tolv om kvelden, sier Eiterjord. - Jeg trives med å kjøre betong, sier Arild Merkesdal, blandebilsjåfør fra Sandnes betong. Foto: Alf Bergin. Det går med mye betong. De tre tunnelene vil trenge 160 000 m3 sprøytebetong Verdens lengste undersjøiske tunnel skal åpnes 30. desember 2019, mens Hundvåg- og Eiganestunnelen åpner i februar neste år. Nå har Statens Vegvesen delt en video av hvordan Ryfast-tunnelen tar form. Ryfast er en 14,3 kilometer lang undersjøisk tunnel mellom Solbakk i Strand og Hundvåg i Stavanger Nyheter om Eiganestunnelen. For oppdragsgiver Lyse har vi siden mai jobbet med strømforsyning til tunnelen i prosjekt Eiganestunnelen. Her skal det bli ny høyspentkabel på 2420 meter med 540 meter med kabler og rør for Relacom og Get i samme trase. Vi skal lage ny gang- og sykkelvei langs Finnestadgeilen,.

Regjeringen har besluttet at traséen for delstrekning 4 for Ringeriksbanen og E16 skal følge det såkalte alternativ 4f Helgelandsmolinja. Dette er i tråd med anbefalingen fra Jernbaneverket og Statens vegvesen En av de mange frustrerte bilistene mener politikerne bevisst lager krøll på Tjensvoll for å tvinge fram penger til Eiganestunnelen

Tirsdag 1. april ble kontrakten på Eiganestunnelen signert i Stavanger. Kontrakten har en verdi på 2,02 milliarder kroner eks. mva. Det er JV Bilfinger Stangeland E39 Eiganestunnelen som har fått kontrakten. Bak dette arbeidsfellesskapet står Bilfinger Construction og Stangeland Maskin Riksvei 13 (Rv13) går mellom Sogndalsfjøra i Sogndal og Sandnes.Den går parallelt med E39, men lenger øst.. Veien forlater E39 i Stavanger.Traséen videre er Ryfylketunnelen - Tau - Hjelmeland... Nesvik - Sand - Suldal - Røldalsvatnet - Seljestadtunnelen - Odda - Tyssedal - Lofthus - Kinsarvik - Granvin - Voss - Vinje - Myrkdalen - Vikafjell - Viksøyri. I samband med Rogfast og utbetringa av riksveg 409 mellom Randaberg og Risavika i Sola, vil det også bli bygd ny veg mellom Byfjordtunnelen og Eiganes til innslaget for Rogfast. Då vil også det svært trafikkerte og farelge krysset ved «Gabbas» på Tasta bli lagt om Stavanger, Eiganestunnelen. Fem km ny firefelts vei, 3,7 i tunnel under Stavanger sentrum. Åpnes etter planen i 2019. Eksempel på steder der europaveien skal bli bedre, nemlig rundt de store byene. Her nord for Bergen. Sveinung Berg Bentzrød. Rogfast

Eiganestunnelen: Samleartikkel - Stangeland Maski

På Eiganestunnelen derimot, kan vi bare jobbe fra seks om morgenen til tolv om kvelden, sier Eiterjord. Ryfastprosjektet med Eiganestunnelen ble vedtatt juni 2012. Utbyggingen startet november 2012. Eiterjord anslår gjennomslag i siste tunnel medio 2017, mens trafikken forhåpentligvis kan settes i gang senhøstes 2019 4. mai 2017 kl. 09:50 Kleppa vil ha indre alternativ. Fylkesmannen meiner at den nye E39 mellom Sandnes og Lyngdal må følgja det indre alternativet som stort sett følger dagens trase Fylkesmannen opprettholder innsigelsen mot Vegvesenets planer om ny trasé for E 39 mellom Figgjo og Osli i Sandnes av hensyn til jordvern, skriver Stavanger Aftenblad. Vegvesenet vil ha mer. Europavei 39, vanligvis kalt E39 eller Kyststamveien, er en norsk riksvei som går mellom Trondheim og Kristiansand.Veien er en del av Europavei 39 som fortsetter videre fra Kristiansand til Hirtshals og Aalborg i Danmark.I nord starter veien ved Klettkrysset i Trøndelag, der den møter E6.Fra Klett løper den vestover og sørover gjennom Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland til den ender i. Eiganestunnelen er en bomstasjon flyttet for å unngå hull i ringen rundt Stavanger sentrum. Etter vedtak i styringsgruppen arbeides det med å snu innkrevingsretning på Bybrua og Tananger ring. Endringen er planlagt gjennomført i begynnelsen av september gitt at Covid-19 restriksjonene tillater det. Kostnadsoversla

Når Hundvåg- og Eiganestunnelen er åpnet, bør det vurderes å flytte fotgjengerne opp fra undergangene og opp i dagen, der de trives best. Det åpner seg en naturlig gang-forbindelse fra teateret/Lagårdsveien ned til Breiavatnet Reguleringsplan for E39 Eiganestunnelen er vedtatt, byggearbeidet er startet og en forventer åpning av prosjektet i 2019. - I planarbeidet ble tilrettelegging for et bedre sykkeltilbud utelatt. Stavanger kommune har derfor stilt krav om at sykkeltraseen skal forbedres i en egen reguleringsplan i form av en ny hovedrute for sykkel Den planlagte Eiganestunnelen i Stavanger kan få store konsekvenser for natur og miljø på Tasta. Uten forlengelse av tunnelen eller bygging av kulvert vil vegprosjektet rasere verdifulle naturområder og viktige kulturlandskap. Vegen vil også resultere i støy og støv fra vegtrafikken

E39 Smiene-Harestad i Rogaland: Inngår i planene for en ny bypakke for Nord-Jæren, vil gi sammenhengende standard mellom E39 Eiganestunnelen og E39 Rogfast. Samfunnsnytte: - 0,81 kroner Broen i. Da de store vegsakene ble lagt fram (Ryfast og E39 Eiganestunnelen) bad Venstre om at vi fikk en helhetlig plan som sikret at byen ikke ble skadelidende av disse prosjektene. Venstres engasjement har så langt ført til positive resultater både når det gjelder Ryfast over Hundvåg og for områdene ved Mosvatnet og i Bekkefaret / Schancheholen 3.2 E39 Eiganestunnelen i Rogaland Prosjektet er m.a. omtalt i Prop. 109 S (2011- 2012) Utbygging og finansiering av rv 13 Ryfylke-sambandet (Ryfast) og fastsetjing av styrings- og kostnadsramme for E39 Eiganestunnelen i Roga-land, side 10, Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023, side 268, og Prop. 1 Vegvesenet satte bremsene på da prosjektleder Runar Henanger ville la Ryfast gå i tunnel under Våland til Schancheholen. Forslaget kunne gjort flere hundre meter motorvei om til park

Idvw Rj ( (Ljdqhvwxqqhoh

Realiseringen av Eiganestunnelen i Stavanger er en forutsetning for realiseringen av Ryfast. Lokale vedtak om Ryfast er gjort, og det pågår nå kvalitetssikring av prosjektet Implenia prosjekter. Implenia bygger det nye vannkraftverket Lysebotn II i Rogaland for Lyse Produksjon. Prosjektets omfang. Prosjektet omfatter bygging av vannvei mellom Lyngsvatn/Strandvatn og kraftstasjonen, som består av tilløpstunnel mellom Lyngsvatn og Strandvatn, inklusive tverrslag ved Strandvatn Implenia har spesialisert seg på bygging av bruer, tunneler og kompliserte.

Nå starter byggingen av Eiganestunnelen

Ryfast - Eiganestunnelen - Teknisk Ukebla

Riksvei 13 krysser den nedre delen av Låtefossen på ei steinhvelvbru.Broen inngikk i hovedveiforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet igangsatt i 1857. Broen var ferdig i 1859 og det første store prosjektet langs traseen Eiganestunnelen på om lag 3,7 km. Tunnelen har ei fellesstrekning med Hundvågtunnelen i rv. 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) på om lag 0,9 km. E39 Eiganestunnelen er derfor ein føresetnad for å gjennomføre Ryfast, jf. Prop. 109 S (2011-2012). Fellesstrekninga blir finansiert som del av Eiganestunnelen

Kommentar: Nytt år — ny lang Eiganestunnel - Stavanger Venstr

I undersøkelsen ble også NAF-meldlemmene bedt om å si sin mening om de foretrekker at E39 legges rundt Stavanger i stedet for å bygge Eiganestunnelen, som skal gå fra Madlaveien der. Realiseringen av Eiganestunnelen i Stavanger er en forutsetning for realiseringen av Ryfast. Lokale vedtak om Ryfast er gjort, og det pågår nå kvalitetssikring av prosjektet. Det er forutsatt at Ryfast gjennomføres som et fullt ut bompengefinansiert prosjekt. Det statlige bidraget til prosjektet gis gjennom bidrag til Eiganestunnelen

Bystyret vil la en utvidet E39 gå i dagen gjennom Tasta. Slik håper de å spare både tid og penger. Dessverre går effektiviteten på bekostning av lokale interesser. Tastabeboerne må betale dyrt i form av økt trafikk- og støybelastning, store innhogg i friområdet rundt Stokkavatnet og reduksjon i bydelens artsmangfold. En kort Eiganestunnel vil sålede Vedtatt trasé for kommunedelplan E134 Bakka-Solheim i Etne og Vindafjord kommuner Ryfast hundvågtunnelen • Hundvågtunnelen blir startet på våren 2014. Ryfast er kostnadsberegnet til 5,22 milliarder 2012-kroner. Utbyggingen skal finansieres av bom Få den komplette oversikten over Ryfast - kart, reisetider, grafikk, fakta og økonomi Statens vegvesen har klar nye anslag for takstene i Ryfast- og Hundvågtunnelen. Nå bygger vi Ryfast og Eiganestunnelen - vegvese Eiganestunnelen, seier prosjektleiar Tor Geir Espedal. Klagefristen er ti dagar, så kan kontrakten underskrivast. Norconsult sitt tilbod var nærmare 15 millionar kroner billegare enn nummer to, Multiconsult. Konkurransegrunnla

Eiganestunnelen - Stavanger Aftenbla

Vegvesenets skal sprenge borte et stykke av Lierdal på Tasta når Eiganestunnelen skal bygges. Siden det ligger en salamanderdam tett inn til vegskjæringen, ble Vegvesenet bekymret for om vannet vil forsvinne. Og uten vann går det dårlig med salamanderne i dammen. Derfor ville Vegvesenet, prisverdig nok, komme en eventuell lekkasje i. Dette er en liste over norske motorveier og motortrafikkveier.Den inneholder en oversikt over motorveistrekninger i Norge, samt strekninger som er motortrafikkvei, selv om dette ikke er det samme som motorveier.Motortrafikkveier er typisk veier som ligner på motorveier, men ikke oppfyller alle krav. I Norge ble disse veiene tidligere benevnt motorvei klasse B (eller tofelts motorvei, mer. Arbeidet med ny trase for kollektivfeltet i Hillevåg begynner å ta form. Klikk for å dele på Facebook(åpnes i en ny fane) Klikk for å dele på Twitter Nyheter om Eiganestunnelen. Tekst og bilder av Sverre Nergaard og Leif Egeland. Etter å ha tatt ut 43.000 m3 fjell og løsmasse er vegen gjennom Skjæringen senket med 5 meter

Disse bomprosjektene åpnes trolig i årene 2019-202

Implenia Prosjekter Statens vegvesen E39 Eiganestunnelen

Statens vegvesen skal bygge nye veier for om lag 135 milliarder kroner fram til 2023, men E16 Nybak-Slobrua glimrer med sitt fravær I 2004 vedtok Stavanger kommune reguleringsplan2020 for Eiganestunnelen sør. I planen åpnet kommunen for utfylling i Mosvatnet. Naturvernforbundet påklaget vedtaket i bystyret og fikk løfter fra kommunen og fylkesmannen om at spørsmålet om utfylling skulle avklares i detaljplanleggingen På Sjølvik i Sandnes har vi siden sommeren 2019 arbeidet med å etablere vann og trykkavløp for Sjølvik hytteforening. Opprinnelig var det stikk til 74 hytter, et tall som etter hvert ble til 115. 7,5 kilometer med grunne grøfter er i stor grad spadd med rå muskelkraft, samtidig som rør er båret ganske store avstander fra depot og ut til hver enkelt hytte

Ryfast - Wikipedi

- Ved fastsetting av trase og holdeplass på Gausel, alternativt Forus bør man ha et øye. for turveiforbindelsen For å sikre et tilstrekkelig passasjergrunnlag for en bybane i dette området bør planene om Eiganestunnelen legges på is og erstattes av planer som kan lede gjennomgangstrafikken på E39 utenom sentrale strøk av Stavanger. Nær forestående åpning av Eiganestunnelen vil gi en mye bedre flyt av trafikken nordover på E39. Det er mulig å forsere framdrift av utbyggingen fra Sola skole til Kontinentalveien med forlengelse . bymiljøpakken.no Side Subject: Plan 2551 E-39 Smiene-Harestad - KBU From: Jens Glad Balchen, SLF Nord-Jæren <nord-jaren@syklistene.no> Date: 19.06.2019, 20:59 To: Kjartan Alexander Lunde <kjartan.lunde@venstre.no> SVV foreslår å bygge enda kortere kulvert på Tasta (250 m) og kompensere for de:e ved å utvide en planlagt g/s-bro fra 5 <l 15/ 20 meter bredde og plante gress på den E39 Eiganestunnelen, Stavanger kommune Prosjektet inngår i Nord-Jærenpakken og omfatter bygging av 5 kilometer firefelts vei forbi Stavanger sentrum mellom Schancheholen og Smiene, inkludert Eiganestunnelen som er 3,7 kilometer lang. Anleggsarbeidene startet i april 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2019

Se kart over Ryfast - aftenbladet

3.2 E39 Eiganestunnelen i Rogaland. Prosjektet er m.a. omtalt i Prop. 109 S (2011-2012) Utbygging og finansiering av rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) og fastsetjing av styrings- og kostnadsramme for E39 Eiganestunnelen i Rogaland, side 10, Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023, side 268, og Prop. 1 S (2013-2014), side 104.. Prosjektet er føresett delvis finansiert. 371 millioner kroner er foreslått til å videreføre utbyggingen av prosjektet E39 Eiganestunnelen i Stavanger. Av dette beløpet forutsettes 256 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av fem kilometer firefelts veg forbi Stavanger sentrum, medregnet den 3,7 kilometer lange Eiganestunnelen Eiganestunnelen og rv. 13 Ryfast blitt brukt til anleggsområde og parkeringsareal. Forurenset grunn fra tidligere bruk, samt forurensing fra vegtrafikk langs E39 og Madlaveien vil utgjøre den største miljø- og helserisikoen for planområdet. Omregulering til formål forretning/kontor er ønsket. Standard sjekkliste Stavanger kommun Meland viste til at Ryfast og Eiganestunnelen vil koste 6 millarder kroner, som er mer enn det koster å bygge Bybane. Han karaktertiserte det som en gigantisk subsidiering av 2-3000 daglige bilbrukere og et betydelig bidrag til å forlenge køene i Stavanger sentrum

Åpningsdatoen er bestemt Statens vegvese

Ryfast er et fergefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren.Første del, Ryfylketunnelen, ble åpnet for trafikk 30. desember 2019. Resten av sambandet, Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen, åpnet 22. april 2020 . Prosjektet ble vedtatt av Stortinget 12. juni 2012, og påbegynt i november 2012 Tre nye rundkjøringer, ny trase for E6 får byggestart neste år og skal være ferdig i 2015. 155 millioner kroner er gitt til prosjektet E6 Sentervegen - Tonstad, sør for Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 120 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen er 2,3 kilometer lang o Rv 13 avklaring av framtidig trase Tau - Hjelmeland snarast råd med løyving i NTP 2014-2023. Sjå også uttale frå Ryfylke iks og Hjelmeland kommune om trasealternativ. o Rv 13 sitt eksisterande riksvegferjesamband vert endra slik at Hjelmeland-Nesvik får 2 avgangar pr klokketime frå kvar side, tilsvarande sambandet Oanes-Lauvvik

Bygging av deler av Eiganestunnelen er en forutsetning for bygging av riksveg 13 Ryfylkesambandet (Ryfast). Det er satt av midler til fullføring av prosjektet E39 Stangeland - Sandved og til refusjon til Sandnes kommune. I tillegg er det forutsatt midler til første etappe i ombyggingen av Susortkrysset på E39 også Eiganestunnelen. Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen er koplet sammen slik at trafi kk fra Solbakk og Hundvåg til mål sør for Schancheholen blir ført direkte inn på Eiganes-tunnelen. Trafi kk til Stavanger sentrum og Eiga-nes nord blir ført til ny rundkjøring i Motorveien ved Gamlingen. Trafi kk nordfra i Eiganestunnelen til Stavange E39 Eiganestunnelen; I første fireårsperiode setter regjeringen av statlige midler til å videreføre utbyggingen av E39 Eiganestunnelen. Prosjektet finansieres delvis med bompenger gjennom den vedtatte forlengingen av Nord-Jærenpakken. Det er forutsatt anleggsstart i 2013. E39Ålgård - Sandve

 • Stråledose fra ioniserende stråling.
 • Brekkeseter.
 • Ukulele oslo.
 • Leder titler.
 • 50plusmatch login.
 • Schwanger trotz pille erfahrungen.
 • Homophonie beispiele musik.
 • Sandra borch advokat.
 • By i japan kryssord.
 • Krav for p rom.
 • Kunigundentag bamberg 2018.
 • Samsonite ryggsäck.
 • Paramagnetisk gass.
 • Muskat i mat.
 • Bytte toppakning toyota rav4.
 • Krämig pumpasoppa recept.
 • Emil meek vs kamaru usman live stream.
 • Opak felleskostnader.
 • Suselyd i øret.
 • Rotsystem på rhododendron.
 • Magaluf oktober.
 • Rocky apollo gemälde.
 • Kickboxen salzgitter lebenstedt.
 • Fuego latino offenburg.
 • Livsaften kryssord.
 • Begagnade apple produkter på ingång.
 • Kampen om tungtvannet serie.
 • Ragnarok slange.
 • W to wh.
 • Fifty shades trailer.
 • Cezinando lyrics noen ganger og andre.
 • Earthquake japan 2011 facts.
 • Levere spillolje bensinstasjon.
 • Les intouchables francais.
 • Yummy heaven ski.
 • Dragon forsvaret.
 • Forholdstall brøk.
 • Måking av tak pris.
 • Sparebank 1 kapitalforvaltning.
 • Facts kangaroo.
 • Alphabet list.