Home

Eu tillväxtstrategi 2022

Gjennom EUs tiårsstrategi Europa 2020 ønsker EU å bidra til å skape kunnskapsbasert, bærekraftig og inkluderende vekst. Strategien som ble vedtatt i 2010 er relevant for Norge, da mange av elementene er knyttet til utviklingen av det indre marked og programsamarbeid som Norge deltar i gjennom EØS

Europa 2020 - EUs vekststrategi - regjeringen

Kommissionens årliga hållbara tillväxtstrategi 2020 Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM12 KOM(2020) 650 KOM(2020) 65 Samtidig varsles det en melding i midten av 2020 som skal ta for seg problemer knyttet til at statseide selskap fra tredjeland, eller selskap som mottar statsstøtte fra tredjeland, vrir konkurransen i det indre marked. Hvitboken skal også se på hvordan EU skal takle tredjelands adgang til EUs marked for offentlige innkjøp og EU-finansiering The EU needs to define where it wants to be by 2020. To this end, the Commission proposes the following EU headline targets: - 75 % of the population aged 20-64 should be employed. - 3% of the EU's GDP should be invested in R&D. - The 20/20/20 climate/energy targets should be met (including an increase to 30% o 65% Percentage of EU population with basic digital skills From 57% in 2018; Latest. Factsheet 19 October 2020. EU interoperability gateway for tracing and warning apps. Press release 19 October 2020. Coronavirus: EU interoperability gateway goes live, first contact tracing and warning apps linked to the system Rapporter, artikler, nettsider og andre tips. EU og Energi : høsten 2019, litt om veien videre våren 2020 - informasjon fra energiråden i EU-delegasjonen.. ABC om EØS og handel - Nei til EUs skriftserie VETT nr. 1 2020: «Det du trenger å vite om handel med EU og markedsadgang uten EØS på 48 sider».. Norway's National Plan - rapport sendt fra Klima- og miljødepartementet til EU.

Kommissionens årliga hållbara tillväxtstrategi 2020 Fakta

Den europeiske unions medlemsstater er de nasjonalstater som i kraft å være tilsluttet unionens traktater, har påtatt seg medlemskapets forpliktelser.Siden 2020 har unionen bestått av 27 medlemmer Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 27 medlemsland med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC. EU styres av syv organer som har ulike funksjoner: Det europeiske råd, Europaparlamentet, Rådet (Consilium), Europakommisjonen, EU-domstolen, Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet 1. januar 2020 trådte nye satser for salærer og gebyrer for inkassobransjen i kraft. Fra og med 1. oktober 2020 ble de iverksatt endringer i flere gebyrer og salærer, som følge av en endring i inkassoforskriften. Dette er satsene som gjelder fra fra 1.oktober 2020: Inkassosatsen forblir kr 700,- (uendret siden 2017 Den heter Europa 2020 - En strategi för smart, hållbar tillväxt för alla, och gäller för perioden 2010 till 2020. EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 (KOM/2010/2020) (extern webbplats, på engelska) Fem överordande mål. Strategin har fem överordnade mål som ger en övergripande bild av var kommissionen vill att EU ska stå 2020 EU-programmene CEF Telecom og ISA2 løper ut i 2020 og hovedelementene fra disse programmene blir videreført som del av DEP. Et nytt og framtidsrettet felleseuropeisk rammeverk for elektronisk kommunikasjon (ekomkodeksen), sammen med en ny forordning om opprettelsen av Berec («Body of European Regulators for Electronic Communications»), er vedtatt i EU

EU-kommisjonen la 16. februar 2018 fram en «mini-pakke» om sirkulær økonomi, som inneholder: En plaststrategi for «smartere» bruk av plast, økt materialgjenvinning, redusert bruk av engangs plastartikler og mindre utslipp av mikroplast It allows EU countries to discuss their economic and budget plans and monitor progress at specific times throughout the year. Until 31 December 2020, and in line with the provision of the withdrawal agreement on the transition period, the UK will remain part of the European Semester analysis Gender Equality Strategy 2020-2025. The EU Gender Equality Strategy delivers on the von der Leyen Commission's commitment to achieving a Union of Equality. The Strategy presents policy objectives and actions to make significant progress by 2025 towards a gender-equal Europe Europeiska planeringsterminen utgör ramen för samordningen av den ekonomiska politiken mellan EU-länderna. Den ger länderna möjlighet att diskutera sina ekonomiska planer och budgetplaner. Deras framsteg utvärderas också vid specifika tidpunkter under året Ministrarna i EU med ansvar för sysselsättning diskuterade hur arbetet med EU:s tillväxtstrategi kan effektiviseras under de kommande fem åren. Bakgrunden är att EU-kommissionen har inlett en halvtidsöversyn av Europa 2020-strategin

EUs industripolitiske strategi - stortinget

EU etter 2020: Neppe ambisiøs klimapolitikk Krav om enstemmighet vil gjøre forhandlingene om EUs klimapolitikk mot 2030 svært kompliserte. Lite tyder på enighet om ambisiøse mål og tiltak, konkluderer den tyske regjeringens tankesmie i ny analyse Norske bedrifter, offentlig forvaltning og akademia kan søke Horisont 2020 (H2020) om midler til forskning, innovasjon og kommersialisering. I tillegg til penger fra EU, får man ved deltakelse tilgang til fremragende forskningsnettverk, tilgang til infrastruktur og nye markeder Men en tillväxtstrategi behöver också ta med potentiella risker och hur dessa kan motarbetas. En tydlig tillväxtstrategi ersätter en mer slumpmässig och opportunistisk affärsutveckling, med en pålitlig och systematisk strategi för tillväxt. 5 Tillväxtstrategier för konsultbolag. Det finns fem beprövade tillväxtstrategier

18 september 2020. LRFs Många stora frågor präglar EU-politiken just nu; Green Deal - EUs tillväxtstrategi för ett klimatneutralt Europa, Farm to fork och nya CAP. Detta kommer att påverka lantbrukare i hela Europa och det är viktigt att vi påverkar frågorna i rätt riktning,. EU-programmet ISA2 - Samvirkeløsninger og felles rammer for europeiske offentlige forvaltninger, foretak og borgere som et middel til å modernisere den offentlige sektor - løper fra 2016-2020. Formålet er å legge til rette for elektronisk samhandling på tvers av landegrenser og sektorer

 1. EU har nylig vedtatt to nye forskrifter for sikker og bærekraftig bruk av droner. Selv om de trer i kraft i EU i år, vil de ikke bli gjeldende i Norge med det samme. Fristen for implementering av de nye reglene i EU er 1. juli 2020, og for enkelte deler av reglene er det gitt lengre frister
 2. EU-landene beveger seg i riktig retning på flere felt med tanke på å nå målene i Europa 2020-strategien, men at mye gjenstår viser tall fra EUs statistikkbyrå, Eurostat. Tallene fra Eurostats rapport viser at det har vært forbedring i EUs medlemsland på flere indikatorer i EUs strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020, mellom 2000 og 2011
 3. Regulation (EU) 2020/740 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 on the labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other parameters, amending Regulation (EU) 2017/1369 and repealing Regulation (EC) No 1222/200
 4. Många stora frågor präglar EU-politiken just nu; Green Deal - EUs tillväxtstrategi för ett klimatneutralt Europa, Farm to fork och nya CAP. Detta kommer att påverka lantbrukare i hela Europa och det är viktigt att vi påverkar frågorna i rätt riktning, säger Palle Borgström om mandatet på två år
 5. Tolloversikt til EU 2020. Sist oppdatert 20. januar 2020, 09.35. Oversikten viser hvilke tollsatser som gjelder ved eksport fra Norge til EU for fisk og fiskeprodukter, samt hvilke kvoter som er tilgjengelige for norske eksportører
 6. Kvalifiseringen til EM i fotball 2021 er en fotballkonkurranse som skal spilles fra mars 2019 til mars 2020 for å bestemme de 24 landslagene til UEFA-medlemmene som kvalifiserer seg til fotball EM 2021. For første gang siden 1976, vil ingen lag automatisk kvalifisere til EM som vertsland og alle 55 landslag i UEFA, inkludert de 12 landene som landene skal arrangere, må konkurrere i.
 7. Remarks by President Charles Michel after the Special European Council, 17-21 July 2020; The socio-economic fallout from the COVID-19 crisis requires a joint and innovative effort at EU level in order to support the recovery and resilience of the member states' economies

European data strategy European Commissio

Welcome to the website of Germany's Presidency of the Council of the EU 2020. 'Together for Europe's recovery' - that is our motto for the coming six months. However, the idea of a common and strong Europe presents us with an ongoing challenge The EU and its Member States have had to adopt emergency measures to preserve the health of the citizens and prevent a collapse of the economy. over 2020 and by the cumulative loss in real GDP observed over the period 2020-2021 and will be calculated by 30 June 2022 The 2020 State of the European Union debate (SOTEU) comes at a time of uncertainty. Europe faces one of its toughest years yet as the coronavirus pandemic continues to impact all aspects of society. It is a time of resonating change, a time of great upheaval as European and global economies have been hit hard by Covid-19 restrictions Europe 2020 is a 10-year strategy proposed by the European Commission on 3 March 2010 for advancement of the economy of the European Union.It aims at smart, sustainable, inclusive growth with greater coordination of national and European policy.It follows the Lisbon Strategy for the period 2000-2010

Programmet skiller seg fra andre EU-programmer gjennom å tilby finansielle produkter til aktører som finansierer og investerer i bedrifter, i tillegg til å yte store lån direkte til bedrifter. Finansielle instrumenter implementeres ikke av Europakommisjonen, men hovedsakelig av Den europeiske investeringsbanken (EIB) og Det europeiske investeringsfondet (EIF) Du finner enkelt fristen for neste EU-kontroll på vegvesen.no. Krav om opplæring av kontrollører. Det blir også nye krav om en egen opplæring for de som utfører EU-kontrollen. - I dag er det bare krav til virksomheten som utfører kontrollen, men nå blir det krav om opplæring og personlig godkjenning av nye kontrollører og tekniske.

EU/EØS-nytt - 16. januar 2020 - stortinget.n

Den europeiske unions medlemsstater - Wikipedi

Vi sender deg en påminnelse om EU-kontroll to måneder før fristen går ut. Fleksibiliteten gjør at du kan gjennomføre kontrollen sommeren før, selv om kontrollfristen er på vinteren. Har du for eksempel en bil eller bobil som kun brukes om sommeren, eller du planlegger en lengre tur til utlandet, kan du ta EU-kontrollen når det passer deg * Storbritannia og Nord-Irland gikk ut av EU og EØS fredag 31. januar 2020. Alle helserettigheter vil bestå i en overgangsperiode, som foreløpig gjelder til 31. desember 2020. I overgangsperioden vil Storbritannia behandles som om landet fremdeles var medlem av EU og EØS. I tillegg omfattes Sveits av reglene for koordinering av trygd

Energieffektivisering i The Green Deal - Energi

EU - Den europeiske union - Store norske leksiko

in the Communication: Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020 (COM(2011) 244) the European Commission has adopted a new strategy to halt the loss of biodiversity and ecosystem services in the EU by 2020. There are six main targets, and 20 actions to help Europe reach its goal. The six targets cover: - Full implementation of EU nature legislation to protect. EU-jäsenmaat. Euroopan unioni on kasvanut useiden laajentumiskierrosten myötä. EU-jäsenmaita on nyt 27 (Iso-Britannian EU-ero 1.2.2020 alkaen). Kaikki EU:n jäsenvaltiot kuuluvat Euroopan talous- ja rahaliittoon, mutta toistaiseksi 19 maata on ottanut käyttöönsä yhteisen rahan, euron (€) SINTEF Energi koordinerer og deltar i flere EU Horizon 2020 og FP7 prosjekter. Her er et utvalg av prosjektene Europa: Befolkning 1900..2020..2100, Europa Nåværende befolkning , Befolkningstetthet, demografi.

Alt om fotball - Nyheter, Tabeller, tv-oversikt, statistikk m.m. Du finner nå hele 167 videoklipp i vårt arkiv. Her er det meste av det beste Den 1. mai 2016 iverksettes EU's nye tollkodeks (Union Customs Code), som er en videreføring av tidligere regler, med noen mindre justeringer. Medlemslandene i EU har i mange år forhandlet om nye tollregler, og har til slutt kommet til enighet

For å minimere ulempene for de som er i karantene, utsetter Statens vegvesen fristen for de som skal på EU-kontroll i ukene framover. [15.03.2020] Om du har frist for godkjent EU-kontroll i perioden 13. mars til 30. april, vil du få to måneders utsatt frist Since 31 December 2019 and as of 06 November 2020, 48 763 203 cases of COVID-19 (in accordance with the applied case definitions and testing strategies in the affected countries) have been reported, including 1 234 371 deaths. Cases have been reported from: Africa: 1 843 434 cases; the five countries reporting most cases are South Africa (732 414), Morocco (240 951), Egypt (108 530), Ethiopia.

Inkassosatser og gebyrer for 2020 - Lindorf

EU och resurseffektivitet (EU 2020) - Naturvårdsverke

Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for ..

Ny plaststrategi fra EU-kommisjonen - regjeringen

1. januar 2020 ble det være forbudt å bruke mineralolje, eller fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger og næringsbygg i Norge. Med oppvarming menes ikke bare oppvarming av rommene, men også av varmtvannet og ventilasjonsluften i bygningen EU-parlamentet utvider ambisiøse mål for sirkulærøkonomien Publisert: 21. mars 2017 EU-parlamentet bekrefter mer ambisiøse mål for avfallsdirektivene i sirkulærøkonomipakken enn det EU-kommisjonen opprinnelig hadde lagt opp til. Kildesortering av tekstiler er ett av flere tiltak EU-parlamentet vil ha på plass innen 2020.. As of 2020, the EU F-Gas Regulation bans the placing on the market across the bloc of moveable room air conditioners that use HFCs with GWP above 150 and hermetically sealed commercial refrigeration equipment that uses refrigerants whose GWP is over 2,500

Västerbotten prisade ost på Grand Hotel - Affärer i Norr

Who can apply: Nationals of EU Member States and from non EU countries, who have completed at least the first cycle of a higher education course certified by an official document from the University and have a working knowledge of one of Office's five working languages (English, French, German, Italian and Spanish). Duration: 12 months and 2 weeks MUNUCCLE 20 2.0 Justice Now! Entendre le cri des peuples 2 - 3 - 4 octobre 2020

The EU Ship Recycling Regulation (EU SRR) is coming into general application on 31 December 2018. Additional requirements are imposed to any new EU-flagged vessel and vessels under EU-flag going for recycling. These measures are subject to PSC and flag state inspections effective from 2019. This statutory news provides you with a summary of the EU SRR (1257/2013) and recommendations of how to. Telefon: 63 92 27 00 Sundgata 1, 2080 Eidsvoll. SMS: EUB TIPS til 1963 MMS: EUB TIPS til 1963 Epost: redaksjon@eub.n

Näringsliv och innovation - Region BlekingeEU-kommissionen om den europeiska gröna given (MJU17

Results of votes and results of roll call votes of the sessions for the last months. Search by date for older votes Council Decision (EU) 2020/135 of 30 January 2020 on the conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (Text with EEA relevance) XT/21105/2018/REV/ This week, the EU's powerful executive arm announced that it would be scrapping the Dublin arrangements and replacing it with a strong new solidarity mechanism. The proposal would also open up more routes for migration and asylum.. Euractiv reported that the mechanism would give member-states a choice between hosting migrants or being responsible for returning failed asylum seekers. Dersom landslaget slår Serbia og vinneren av Skottland-Israel i Nations League er Norge klare for EM 2020. De 24 lagene som vil delta i EM ble trukket fra fire forskjellige seedede grupper lørdag kveld. Norge kan havne i gruppe med England, Kroatia og Tsjekkia dersom landslaget kvalifiserer seg gjennom Nations League i mars

EU ligger an til å nå halvparten av utdanningsmålene som er satt for 2020, men variasjonen mellom landene er stor. Norge har noe høyere skolefrafall enn snittet i EU og utfordringer i regning og naturfag. Bildet er mer positivt for barnehage, lesing, utdanningsnivå, sysselsetting blant nyutdannede og voksnes læring (PRESS RELEASE) OSLO, 10-Nov-2020 — /EuropaWire/ — Hydro announces that its joint venture with Northvolt for planned pilot plant for recycling used electric car batteries from the Norwegian car market will receive more than 4 million EUR (NOK 43.5 million) (PRESS RELEASE) LONDON, 5-Nov-2020 — /EuropaWire/ — Savills (LON: SVS), a global real estate services provider, has released its insight on to the European hotel occupancy during the third quarter of 2020. According to the research, pricing shifts in Europe's Read the full press release

(PRESS RELEASE) DUBLIN, 6-11-2020 — /EuropaWire/ — The official launch event of the Multilingual Global Education DIGEST 2020 will take place online on Monday, 9 November 2020, at 10:30 am (CET). The DIGEST is a bibliography of research in the Read the full press release 1. november 2020 kl. 20:31 Brexit-forhandlinger fortsetter. EU og Storbritannia vil fortsette forhandlinger om en ny handelsavtale også neste uke, får R bekreftet.Samtalene er siste håp.

Immunicums forskningschef presenterade på cancerseminarium

24.09.2020: Endret fra 10 dager til 10 døgn i hht ordlyden i covid-forskriften. 21.09.2020: På kartet publisert 19. september var den svenske regionen Västmanland ved en feil merket som gult. Regionen er rød, dette ble rettet opp 21.09.2020 kl 10:20. 18.09.2020, kl 23:59: Lagt inn nytt kart. Rettsakten ble vedtatt i EU 19. november 2008. Rettsakten legger opp til at minimum 70 % av bygg- og riveavfallet skal gjenbrukes eller materialgjenvinnes innen 2020. Maksimalt 30 % kan da gå til forbrenning eller deponi. Kravet kan forutsette nye tiltak på området EASA | European Union Aviation Safety Agenc

 • Ekstra trøtt før fødsel.
 • Mcgregor david august.
 • Cupfinalen i fotball for menn 2016.
 • Ovechkin wife.
 • Unntatt offentlighet definisjon.
 • Manolo blahnik hangisi.
 • Samsung ue65mu7005 calibration.
 • Closing split screen ipad.
 • Lizzie borden house.
 • Tankekart den franske revolusjon.
 • Russian toy.
 • Ptolemeiske herskere.
 • Dnepr river.
 • Organisasjonspsykologi master.
 • Salangen på tv.
 • Alle indiana jones filme.
 • Lyoness klage 2018.
 • Lg side by side kjøleskap.
 • Dine penger kundesenter.
 • Barceloneta amsterdam menu.
 • Dark room møre og romsdal.
 • Polyeten wiki.
 • Hymas frontlaster.
 • Ddr songs download.
 • Håndortose.
 • Pita burek.
 • Überwachungskamera kabellos.
 • Nrk konto.
 • Leos lekeland.
 • Skorpelav wikipedia.
 • Min bryllupsplanlegger.
 • Dyrepleier videreutdanning.
 • Braun örontermometer.
 • Astronaut kosmonaut.
 • Boktyven virkemidler.
 • Typer organisasjoner.
 • Eksempel på limerick.
 • Silvester in kaiserslautern und umgebung.
 • Bansiner hof mit flug.
 • Hersketeknikker bok.
 • Pension sonnenschein merseburg.