Home

Største oljefelt på norsk sokkel

Equinor skal bygge ut et av de største oljefunnene på

- Breidablikk-feltet er et av de største oljefunnene på norsk sokkel som ennå ikke er utviklet. Beslutningen om å bygge ut feltet vil gi betydelige verdier til det norske samfunnet og eierne. Vi er glade for at vi i dag også kan tildele to sentrale kontrakter til en samlet verdi på 3,3 milliarder kroner inklusive opsjoner Olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel inneholder tabeller med informasjon over olje-og gassfelt på norsk kontinentalsokkel.Tabellene er basert på Oljedirektoratets definisjon av et felt, det vil si at det skal eksistere en godkjent plan for utbygging og drift (PUD) for petroleumsforekomsten. Funn under planlegging, men uten PUD, er dermed ikke inkludert i tabellene

Her står Goliat-plattformen på verdens største løfteskip

På samme måte som Friggfeltet, befant også Statfjord seg tett ved grensen til britisk sokkel. Da oljeselskapet Shell fant olje på Brentfeltet i 1971 håpet mange at feltet strakte seg over på norsk sokkel.. Da blokkene 33/12 og 33/9 ble delt ut i 1973 fikk Statoil et eierskap på 50 prosent. De amerikanske selskapene Mobil, Esso og Chevron fikk eierandeler på henholdsvis 15, 10 og 10. Blant Norges fem største oljefelt: som tilsvarer over 20 prosent av dagens totale produksjon på norsk sokkel. Etter hvert vil det økes til hele 660.000 fat olje per dag Det er et av de aller største funnene som noen gang har blitt gjort på norsk sokkel og strekker seg over et område på rundt 200 km² på Utsirahøyden i den sentrale delen av Nordsjøen. Beregninger viser at det kan ligge utvinnbare reserver på mellom 1,8 - 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter i hele feltet Norges oljegigant er operatør på 42 felt og er det ubestridt største selskapet på norsk sokkel. Ble grunnlagt i 1972, da det norske oljeeventyret var helt i startgropen, som statens eget oljeselskap. Norsk sokkel er fortsatt selskapets grunnmur, men etter hvert har det også fått betydelig aktivitet i utlandet Et oljefelt er et område på landjorda eller på havet der det finnes en eller flere oljeforekomster i berggrunnen som er teknisk og økonomisk drivverdige. Det største oljefeltet på norsk sokkel er Statfjord. I moderne tid har påviste reserver av olje vært en utløsende faktor for flere geopolitiske konflikter

Olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel - Wikipedi

 1. Vi er blant verdens største operatører til havs, den største operatør på norsk sokkel og nest største eksportør av gass til Europa. Her får du oversikten over vår virksomhet innen olje og gass
 2. Norsk oljehistorie handler om funn og utvinning av petroleum på norsk sokkel fra 1960-årene og frem til i dag. Da Ekofiskfeltet ble erklært drivverdig lillejulaften 1969 markerte det starten på et nytt kapittel i norgeshistorien. Flere funn fulgte, flere felt ble bygd ut og flere felt ble satt i produksjon. En rekke av de store internasjonale oljeaktørene etablerte seg, fikk konsesjoner.
 3. Aktiviteten på norsk sokkel vil også fremover være helt sentral for norsk økonomi, takket være store gjenværende ressurser og nye betydelige utbyggingsprosjekter slik som Johan Sverdrup. Les mer om norsk petroleumsvirksomhet med oppdatert informasjon om: felt , funn , produksjon , leting , ressurser , rammeverk og økonomi på norskpetroleum.no
 4. I dag feirer vi den utrolige innsatsen som har blitt gjort i Norges største industriprosjekt i nyere tid, sa Erna Solberg blant annet da hun i dag foretok den offisielle åpningen av et av Norges største oljefelt noen sinne. Produksjonen Johan Sverdrup vil pågå i mange år, og hele 2/3 av feltet forventes å være hentet ut før 2030
 5. På de fleste oljefelt på norsk sokkel injiseres vann, gass eller en kombinasjon av disse for å øke ut­vinningen. Dette holder trykket oppe og skyver samtidig olje gjennom reservoarene og inn mot produksjonsbrønnene. Likevel blir en betydelig mengde olje liggende igjen som ikke kan utvinnes på denne måten
 6. Da Johan Sverdrup ble påvist i 2010, var dette det største funnet gjort på norsk sokkel på 30 år. Johan Sverdrup er om lag 200 kvadratkilometer i geografisk utstrekning, noe som er omtrent halvparten av størrelsen på Oslo by. Funnet ble gjort i et område hvor det har vært jevnlig leting siden midten av 1960-tallet
 7. Mest oljefelt Nordsjøen. I Nordsjøen finnes flere av de største og viktigste feltene på norsk sokkel. Ekofiskfeltet ble oppdaget i 1969 og var da det største feltet som var funnet. Det er fremdeles i drift, og selv om det hovedsakelig er et oljefelt, er det også hentet opp gass siden 70-tallet

STORE VERDIER: Har på 40 år generert inntekter på sett Norges mest lønnsomme oljefelt. for å realisere hele verdipotensialet fra våre produserende felter på norsk sokkel Den gjennomsnittlige balanseprisen for sanksjonerte oljefelt på norsk sokkel har blitt redusert betydelig siden årene før 2014, og var i 2018 på 31 USD per fat. Driftskostnadsindikator. Norsk sokkels driftskostnader per fat er svært konkurransedyktige sammenlignet med andre regioner og segmenter Ifølge samme firma har aktiviteten på norsk sokkel falt med 30 prosent. De store energiselskapene er fortsatt avhengige av å finne nye oljefelt, men det stilles store spørsmål ved om det fortsatt lønner seg å bruke penger på leting. - Svaret synes å være at det ikke gjør det,. Se video: Innen 2025 skal Norges største oljefelt stenges. Statfjord B og C ble slept ut i henholdsvis 1981 og 1984. Ocean Viking Ekofisk, det første drivverdige oljefeltet på norsk sokkel. Det vil bety 14 000 nye årsverk, ifølge olje- og energiministeren

Petroleumsfeltene på norsk kontinentalsokkel - Store

 1. Et kutt på 250 000 fat per dag i juni 2020 gir således en øvre grense for oljeproduksjon fra norsk sokkel på 1 609 000 fat per dag i juni. - Kuttet vil omfatte oljefelt på norsk sokkel og fordeles rettferdig på felt og dermed selskaper. noe som har medført at store mengder olje ender på lager
 2. Flyndre er et lite oljefelt i Ekofisk‐området i Nordsjøen og det ble ble påvist i 1974. Feltet ligger på grensen mellom britisk og norsk sokkel og er bygd ut med en havbunnsbrønn til Clyde‐innretningen på britisk sokkel. Produksjonsstart var i mars 2017. Maersk Oil UK er operatør
 3. Ifølge samme firma har aktiviteten på norsk sokkel falt med 30 prosent. De store energiselskapene er fortsatt avhengige av å finne nye oljefelt, men det stilles store spørsmål ved om det fortsatt lønner seg å bruke penger på leting

Blant Norges fem største oljefelt: - Johan Sverdrup-feltet

 1. Oljeselskapet Aker BP og havvindselskapet Aker Offshore Wind melder om at de har inngått en samarbeidsavtale for å drive ned CO₂-utslippet på norsk sokkel. De to selskapene skal samarbeidet for å løfte frem effektive konsepter for å bygge ut «store offshore vindparker» som skal kunne forsyne olje- og gassfelt på norsk sokkel, ifølge meldingen
 2. Han er klar på at Statoil og andre på norsk sokkel gjerne vil lete etter flere store oljefelt. - Om vi får flere prosjekter i framtiden på størrelse med dette, kan bare tiden gi svar på. Alt som er skapt på norsk sokkel startet med at noen leitet og noen fant. Vi trenger gode letemuligheter på norsk sokkel, sier Sætre
 3. Hvis dette medfører riktighet kan Bakkenformasjonen derfor forsvare sitt nye ry som Nord-Amerikas største oljefelt. En ny trend. Statoil har på få år gått inn i oljesand, skifergass og tette reservoarer. Dette er alt sammen ukonvensjonelle hydrokarboner med reservoarer og produksjonsmetoder som er svært forskjellige fra norsk sokkel

De store energiselskapene er fortsatt avhengige av å finne nye oljefelt, men det stilles store spørsmål ved om det fortsatt kutter med nesten en tredel på norsk sokkel 06:36 Den tropiske stormen Gamma inn over Yucatán 06:35 Korona-ordning for frilansere forlenges 06:00 Dette skjer i dag 05:58 Ny nasjonalforsamling velges i. Equinor er operatør for feltet, og ConocoPhillips har en eierandel på 1,62 prosent i Troll Unit. Troll er det største gassfunnet som er gjort i Nordsjøen. Gassen fra feltet blir behandlet ved prosessanleggene på Kollsnes. Troll er også ett av de største oljefeltene på norsk sokkel. Les me

I dag feirer vi den utrolige innsatsen som har blitt gjort i Norges største industriprosjekt i nyere tid, sa Erna Solberg blant annet da hun i dag foretok den offisielle åpningen av et av Norges største oljefelt noen sinne. Produksjonen på Johan Sverdrup vil pågå i mange år, og hele 2/3 av feltet forventes å være hentet ut før 2030 Statfjordfeltet er Norges og Nordsjøens største oljefelt som i tillegg til råolje produserer en betydelig andel naturgass.Som sådan har feltet representert en bærebjelke for Norge som oljenasjon gjennom 80- og 90-tallet, både økonomisk og teknologisk.Feltet er et av de eldste på norsk sokkel Det er snakk om den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet. Går alt etter planen, kan 2,7 milliarder fat olje pumpes opp derfra, med en produksjon på 660.000 fat per dag på det meste. Det gir forventede inntekter på mer enn 1.400 milliarder kroner, ifølge Equinor, som er operatør på feltet Breidablikk er blant de største funnene norsk sokkel som ennå ikke er utviklet. Equinor regner med en produksjon 200 millioner fat olje fra dette feltet frem mot 2040. Planlagt oppstart er første halvår i 2024. - Oljen fra Breidablikk skal sendes via eksisterende rørledning til Sture

Med lave oljepriser og synkende etterspørsel har aktiviteten innen oljeleting på norsk sokkel falt med 30 prosent, ifølge analysefirma På slutten av 1950-tallet var det få som trodde at det fantes olje på norsk sokkel. Norges Geologiske Undersøkelser skrev i 1958 i et brev til Utenriksdepartementet at en kunne se bort fra muligheten for at det kunne finnes olje, svovel eller kull på kontinentalsokkelen utenfor den norske kysten Selskapet har ikke selv kommentert salget. Over 20 oljefelt. ExxonMobil har andeler i over 20 oljefelt på norsk sokkel, med Equinor og Royal Dutch Shell som operatører

STREIKEFARE: Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen er det tredje største på norsk sokkel. 131 ansatte tas ut i streik om det ikke blir enighet Oljebransjen strammer inn på leteprosjekter - kutter med nesten en tredel på norsk sokkel. Av: NTB-AFP 4. oktober 2020, 08:37. Goliat De store energiselskapene er fortsatt avhengige av å finne nye oljefelt, men det stilles store spørsmål ved om det fortsatt lønner seg å bruke penger på leting Det er snakk om den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet. Går alt etter planen, kan 2,7 milliarder fat olje pumpes opp derfra, med en produksjon på 660.000 fat per dag på det.

Nær en fjerdedel av den totale produksjonen av olje og gass på norsk sokkel vil bli rammet hvis fagforbundet Lederne velger å fortsette streiken. Foto: Ole Jørgen Bratland Gigantfeltet Johan Sverdrup har vært i drift siden oktober 2019, og allerede produsert olje for mer enn 50 milliarder kroner Nyheten om at verdens største uavhengige energiselskap gir seg på norsk sokkel, kommer ikke som noen stor overraskelse for oljeanalytiker Trond Omdal. Han viser til at selskapet i 2017 solgte feltene de opererte selv. Produksjonen på feltene var da på rundt 170.000 fat olje i døgnet

Samtidig krever flere norske ungdomspartier full stans i letingen etter nye oljefelt. Senere i år starter Equinor produksjonen på Johan Sverdrup - et av de aller største oljefunnene på norsk sokkel noensinne. Mange mener vi skal slutte med olje Men the rest is history, som det heter. Ocean Viking hadde funnet olje i utvinningstillatelse 019 på blokk 2/4. Et felt som skulle få navnet Ekofisk og etter hvert viste seg å være et av verdens største oljefelt offshore. I følge Oljedirektoratets faktahefte for 2009 produserer Ekofisk fortsatt mer enn 200 000 fat olje om dagen. 40 år etter at Ekofisk ble funnet er det igjen blitt det. Store Sverdrup-inntekter Johan Sverdrup-feltet, 155 kilometer vest for Stavanger, er et unntak, en «freak incident» med Omdals ord. Dette er det største funnet på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet og er beregnet å inneholde 2,7 milliarder fat olje Og ikke bare hvilket som helst funn. Ekofisk var til da verdens største oljefelt til havs. Norges Geologiske Undersøkelser hadde konkludert skråsikkert med at det verken fantes olje eller gass som var utvinnbar på norsk sokkel. Internasjonale oljeselskaper hadde boret og lett i lengre tid - uten å gjøre drivverdige funn Fremover er det to store utbygginger på norsk sokkel, Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, som er ferdig i 2019, og Johan Castberg-feltet i Barentshavet, som er ferdig i 2022. Deretter er det stopp

Disse oljefeltene er størst i verden - Tu

Dette er de tolv største produsentene på norsk sokkel

 1. - Kuttet vil omfatte oljefelt på norsk sokkel og fordeles rettferdig på felt og dermed selskaper. Det vil medføre en begrensning i produksjonen for de oljeselskapene som har eierandeler i oljefeltene. Gassfelt er unntatt slik at kuttet vil ikke påvirke norsk gassproduksjon eller norsk gasseksport, sier Bru
 2. Dette er det største funnet på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet og beregnes å inneholde 2,7 milliarder fat olje. Produksjonen skal starte i oktober. - Vi kommer til å ha store inntekter i mange år framover, understreker Omdal. Men dersom det ikke gjøres nye store funn, vil leverandørindustrien merke det etter 2021-2022, mener han
 3. På Equinors nettside for oljefeltet Johan Sverdrup hevdes det: «Takket være strøm fra land - hovedsakelig ren norsk vannkraft - kommer vi til å spare atmosfæren for mer enn 620.000 tonn CO₂ hvert eneste år», og videre: «Det er godt nytt for våre eiere, for alle nordmenn - og for utslippene».. Elektrifisering av norsk sokkel er gammelt nytt
 4. Vår Energi er eid av Eni (69,6 prosent) og HitecVision (30,4 prosent) og blir nå det nest største selskapet innen leting og utvinning av olje på norsk sokkel etter Equinor. ExxonMobil gir seg etter 50 år på norsk sokkel. Vår Energi vil ha en daglig produksjon på rett under 300.000 fat oljeekvivalenter
Trenger vi å lete etter olje? – Geo365

Basert på dette er de 20 største oljeproduserende nasjonene sammenlignet. Den inneholder data fra nesten 9000 oljefelt i 90 land, sa til Stavanger Aftenblad var «At de gjennomsnittlige CO₂-utslippene fra produksjonen av olje og gass på norsk sokkel er vesentlig lavere enn de globale» Og Statoil, som har den desidert største andelen av brønner på norsk sokkel, inviterte eksempelvis nylig alle interesserte til å diskutere temaet i en allmenn innovasjonsutfordring. Til sammenligning er brønnplugging kun nevnt i noen få underkapitler i dokumentet OG21, som er Norges nasjonale teknologistrategi for petroleumsnæringen I en artikkel i Samfunnsøkonomen 18. november presenterer de funn fra 43 olje- og gassfelt på den norske kontinentalsokkelensom viser at utslippene av CO2 på norsk sokkel varierer mye mellom felt og over tid, og de har sett på hva som har påvirket utslippene i perioden 1997-2012 (artikkelen kan du laste ned her) Derfor har også de store oljeselskapene vist mindre interesse i leterundene, påpeker analytikeren. Store Sverdrup. Johan Sverdrup-feltet, 155 kilometer vest for Stavanger, er et unntak, en «freak incident», ifølge Omdal. Dette er det største funnet på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet og beregnes å inneholde 2,7 milliarder fat olje Vår Energi blir med dette det nest største selskapet innen leting og utvinning av olje på norsk sokkel etter Equinor. Handelen ble kjent tidligere denne måneden, men da avviste ExxonMobil at en endelig avtale var underskrevet. ExxonMobil gir seg dermed etter 50 år på norsk sokkel. (©NTB

Elektrifisering av norsk sokkel, Du ser store flammetårn på toppen av eller hos forbrukere på land. Dette er 100 % sant. Norsk elkraft forbrukes uansett om vi sender kraften. Vår Energi er eid av Eni (69,6 prosent) og HitecVision (30,4 prosent) og blir nå det nest største selskapet innen leting og utvinning av olje på norsk sokkel etter Equinor. ExxonMobil gir seg. Den norske staten eier rundt én tredel av olje- og gassreservene på norsk sokkel. Av de 87 feltene i produksjon har staten eierandeler i 35 av disse. Ordningen kalles Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) og forvaltes av det statlige selskapet Petoro

Video: Oljefelt - Wikipedi

Felt og plattformer - i Norge og ellers i verden - equinor

Norsk oljehistorie - Store norske leksiko

Vår Energi blir med dette det nest største selskapet innen leting og utvinning av olje på norsk sokkel etter Equinor. Handelen ble kjent tidligere denne måneden, men da avviste ExxonMobil at en endelig avtale var underskrevet. ExxonMobil gir seg dermed etter 50 år på norsk sokkel. Detaljer Nyheter 27. september 201 Vår Energi blir med dette det nest største selskapet innen leting og utvinning av olje på norsk sokkel etter Equinor. Handelen ble kjent tidligere denne måneden, men da avviste ExxonMobil at en endelig avtale var underskrevet. ExxonMobil gir seg dermed etter 50 år på norsk sokkel

Norsk oljehistorie på 5 minutter - regjeringen

som ble boret på norsk sokkel, i produksjonslisens 001. Dette var i 1967 da boreriggen Ocean Traveler fant tynne oljeførende sandlag som senere skulle vise seg å være østflanken av Balderfeltet. Dette var det første funnet av hydrokarboner på norsk sokkel, mer enn to år før Ekofiskfeltet ble funnet og erklært drivverdig På slutten av 60-tallet ble det funnet store oljeforekomster på norsk sokkel. Norge gikk inn i en ny industriell tidsalder med betydelig økonomisk vekst. Investeringene på norsk sokkel har vært formidable og utbygginger i Nordsjøen og Norskehavet har ført til at det nå er over 48 felt i produksjon (Fakta 2005) En oljepris på USD 44 fatet kan føre til nærmest full stopp for utbyggingen av nye oljefelt på norsk sokkel, skriver NTB. - Med dagens oljepris er det veldig utfordrende å bestemme seg for å sette i gang nye prosjekter, sier senioranalytiker i Rystad Energy, Espen Erlingsen, til Bergens Tidende

Serie: Nye reservoartyper på norsk sokkel. Del 2:4, Karstifiserte karbonater. Estimater viser at rundt halvparten av verdens reserver av olje og gass finnes i oppsprukket karbonatbergarter. Disse kan være kjemisk oppløst, eller karstifisert. For første gang i norsk sokkels historie skal Lundin Norway i sommer produsere olje og gass fra karstifiserte karbonater Myndighetenes politikk om at det bare skulle være tre norske oljeselskap på norsk sokkel hindret DNO fra videre aktivitet på norsk sokkel. Det gjorde at DNO fra 1996, under ny ledelse, satser betydelig utenfor Norge. Selskapets strategi var å konsentrere seg om små oljefelt og å utvide produksjonen fra modne felt

Erna åpnet et av Norges største oljefelt - Skipsrevyen

Flytende enhet som brukes for å prosessere og lagre petroleum under produksjon på et oljefelt. System som styrer inneklimaet i store bygg. Basert på grunnleggende prinsipp om termodynamikk, Alle selskaper som ønsker å drive petroleumsvirksomhet på norsk sokkel må være kvalifisert som rettighetshaver eller operatør Vår energi kjøper opp selskapets eierandeler på norsk sokkel. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Selskapet Vår Energi har signert en avtale om å overta ExxonMobils eierandeler i norske oljefelt for 4,5 milliarder dollar, eller rundt 41 milliarder kroner I skyggen av mer profilerte oljefelt har Snorre vokst seg større og større gjennom sine ti år i drift. - Med tanke på gjenværende reserver er Snorre det nest største feltet på norsk sokkel, sier feltsjef for Snorre TLP, Astor Tjervaag Dette er de ti største produsentene på norsk sokkel. Åpningen av Sverdrup-feltet har ført til endringer på listen over de største oljeselskapene i Norge. De siste årene har aktørbildet på norsk sokkel endret seg kraftig. Selskaper som ikke fantes for få år siden, er blant de største i dag

40 år siden det norske oljeeventyret startet - Makro ogVår Energi har blitt Norges nest største oljeselskap

De utfordrende fatene - Oljedirektorate

Dette er det største funnet på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet og beregnes å inneholde 2,7 milliarder fat olje. Produksjonen skal starte i oktober. - Vi kommer til å ha store. Over 20 oljefelt. ExxonMobil har andeler i over 20 oljefelt på norsk sokkel, med Equinor og Royal Dutch Shell som operatører. I slutten av juni ble ansatte i ExxonMobil Norge informert om at selskapet har startet arbeidet med å selge sine eierandeler på norsk sokkel Milits blokkerer Equinor-oljefelt i Libya. Væpnet milits har tatt kontroll over ett av Libyas største oljefelt, der norske Equinor er inne på operatørsiden. Les mer: E24 » Faroe og Equinor i stor byttehandel på norsk sokkelEquinor og Faroe Petroleum er blitt enige om flere transaksjoner i Norskehavet og Nordsjøregionen på norsk sokkel

Aktivitet på feltene - Norskpetroleum

Trond Omdal mener salget er et signal om at norsk sokkel ikke vil vare evig. Johan Sverdrup-feltet, 155 kilometer vest for Stavanger, er et unntak, en «freak incident», ifølge Omdal. Dette er det største funnet norsk sokkel siden midten av 1980-tallet og beregnes å inneholde 2,7 milliarder fat olje. Produksjonen skal starte i oktober Det største Statfjord. Statfjord er Norges største oljefelt og ligger på grensen mellom norsk og britisk kontinentalsokkel i Nordsjøen. Det er bygd ut på cirka 150 meters dyp med tre fullt integrerte plattformer av Condeep-type (Statfjord A, B og C) med understell og lagerceller av betong. Historien om Statfjor Johan Sverdrup er Norges mestproduserende oljefelt. Totalt vil dette kunne bety et daglig bortfall på rundt 470.000 fat olje, noe som tilsvarer nær 12 prosent av totalproduksjonen av olje og gass på norsk sokkel, ifølge NOG. - Vi er inne i et år hvor vi er rammet av en global pandemi og der både næringen og fellesskapet tynges økonomisk UTSLIPP OG PRODUKSJON PÅ NORSK SOKKEL Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel har endret seg forholdsvis mye de siste 15 årene. Rundt årtusenskif-tet var Norge blant verdens største oljeeksportører, og norsk oljeproduksjon nådde en topp i 2001, se Figur 2. Gassproduksjonen har økt betydelig gjennom hele denn

Høyre vil ha mer olje ut av hvert felt

Brønnteknikk Vg2 - Olje og gass på norsk sokkel - NDL

Kilde: Equinor Selv om bare to av fire plattformdekk - stigerørs- og boreplattformen - er på plass, bor og arbeider det allerede flere hundre ansatte ute på feltet. I julen var det til en hver tid 600 ansatte i sving for å gjøre Norges største oljefelt klar til produksjon Samme år starter utbygginga av Ekofisk, Norges første store oljefelt. Hippiebevegelsen preger USA og til dels Norge på 60-tallet, men ebber ut mot slutten av 1970-tallet. 1980. I 1969 oppdager vi olje og gass på norsk sokkel og dermed er oljeeventyret i gang Statoil selger eierandeler på norsk og britisk sokkel for nesten 16 milliarder kroner. Pengene skal brukes til nye investeringer både hjemme og ute

Søviknes bekymret for mangel på nye, store oljefelt 26.08.2018 · Eivind Bøe Det er ganske høy utbyggingsaktivitet på norsk sokkel om dagen, men flere peker på at det trengs flere store funn snart hvis det ikke skal bli en byggestopp på midten av 2020-tallet Lederne ble ikke enige med Norsk olje og gass og tar ut 43 medlemmer på Johan Sverdrup-plattformen i streik. For Industri og Energi og Safe ble det enighet Andre krav til et oljefelt. For å få lov til å bore på norsk sokkel, må oljeselskapet ha godkjenning fra staten. Selskapet må søke til oljedepartementet for å få konsesjon til å bore ut feltet. Selskapet vil gjerne først gjøre en undersøkelse borring som de må søke om først I Det norsk-danske basseng, nordøst for Sentralgrabenen, er det på norsk sokkel foreløpig ikke gjort funn i tertiær. I Egersundbassenget er det imidlertid påvist olje og gass bergarter fra jura tid (Yme, Bream, Brisling). På dansk sokkel er det derimot funnet flere mindre felt i paleocene sandsteiner øst for den store grabenen I tillegg er virksomheten på norsk sokkel ilagt en CO 2-avgift som sikrer en høy karbonpris i sektoren. Andre virkemidler som har bidratt til reduserte utslipp er for eksempel forbud mot fakling. Det viktigste tiltaket for å redusere framtidige klimagassutslipp fra oljevirksomheten vil være å sikre at nye utbygginger baserer seg på kraft fra land framfor bruk av offshore gassturbiner

 • Numerologi 6.
 • Sparta rotterdam jeugd.
 • Wok.
 • Kratos safety.
 • Boreale barskogbelte.
 • Miles teller thank you for your service.
 • Wetter neustadt wied.
 • Rosa sløyfe kristiansand.
 • Norske bilskilt.
 • Yellow game.
 • Mtb touren la palma.
 • Windows live photo gallery windows 7.
 • Oslo politi twitter.
 • Hvor mange somaliere bor i norge.
 • Kajakk åsane.
 • Sjohuset restaurant.
 • 1957 hva skjedde.
 • Ultipro avrettingsmasse tørketid.
 • Løvås bil kongsberg åpningstider.
 • Superhelden filme 2016.
 • Rice os meny.
 • Boetronic bmw.
 • Capybara spa.
 • Hvorfor er det varme kilder på island.
 • Gnu baby.
 • Como pforzheim galerie.
 • Utdanning for å jobbe i arbeidstilsynet.
 • Einwilligungserklärung stabi hamburg.
 • Trafikkreglene § 12.
 • Forlovergave tips.
 • Baha'i homosexuality.
 • Søstrene grene telefonnummer.
 • Sosialt system eksempler.
 • Riesen liopleurodon ffxiv.
 • Br freizeit schnitzen.
 • Diamant bikes norway.
 • Soyasmør laks.
 • Metacam katt virkningstid.
 • Photoshop program free download mac.
 • Kirkeskip symbol.
 • Espen jansen vekt.