Home

Oljeindustriens landsforening olf

Norsk olje og gass - Wikipedi

OLF Oljeindustriens Landsforening Vassbotnen 1, Postboks 8065, 4068 Stavanger Telefon 51 84 65 00. Telefaks 51 84 65 01 Organisasjonsnummer: 956 685 818 MVA firmapost@olf.no www.olf.no En landsforening i NHO Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo postmottak@oed.dep.no Deres ref: 11/01048- Fagforbundet Industri Energi (IE), SAFE og Lederne kom til enighet i meklingen med Oljeindustriens Landsforening (OLF/NHO) klokka 06 torsdag

OLF Oljeindustriens landsforening, Majorstua, Oslo - 1881

 1. Det nye navnet tas i bruk fra mandag av og erstatter det 23 år gamle Oljeindustriens Landsforening (OLF). - Det nye navnet løfter tydelig fram at vi også er en gassnasjon. Eksport av norsk gass er sentralt i et miljøperspektiv med tanke på å redusere bruk av kullkraft i Europa, sier Brækken
 2. The Norwegian Oil and Gas Association has established a number of guidelines in the areas of Competence, Employment, Environment , HSE & Operations and Industrial Policy
 3. Company profile page for Oljeindustriens Landsforening Olf including stock price, company news, press releases, executives, board members, and contact informatio
 4. Kristin Bremer Nebben, kommunikasjonsdirektør i Oljeindustriens Landsforening Nebben anslår at OLF bruker rundt 2-3 millioner kroner på lobbyvirksomhet. — Vi jobber med det på flere plan, og deler tiden likt mellom pressen og politikerne

OLF Oljeindustriens Landsforening - IO

Avtalene er mellom Oljeindustriens Landsforening (OLF) og fagforbundene Lederne, Industri Energi og SAFE, og omfatter rundt 7100 ansatte på de faste installasjonene på norsk sokkel. Operatøravtalen forhandles med alle tre fagforbundene, og omfatter bedriftene BP Norge AS, Statoil ASA, AS Norske Shell, Esso Norge AS, Talisman Energy Norge AS, ConocoPhillips Norge AS, GdF Suez E&P Norge AS og. Oljeindustriens Landsforening blir Norsk olje og gass. Petroleumsnæringens organisasjon bytter navn for å synliggjøre at gass er en vel så viktig energiressurs som olje i framtida

Safe, Industri Energi og Lederne har varslet streik for rundt 400 av sine medlemmer dersom arbeidsgivernes representant Oljeindustriens Landsforening (OLF) ikke kommer dem tilstrekkelig i møte i. petroleumsindustrien og eies av den norske petroleumsindustrien representert av Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Teknologibedriftenes Landsforening (TBL). Det er lagt vekt på at innholdet i denne NORSOK-standarden skal være korrekt, men hverken OLF eller TBL eller noen av deres medlemmer tar ansvar for bruk av denne NORSOK-standarden Fagforeningene anser første runde som tapt, men kampen mot Oljeindustriens Landsforening (OLF) er ikke over. KJEMPER VIDERE: Forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, og Leder i Safe, Hilde-Marit Rysst, skal ut i flere forhandlinger med OLF på vegne av ansatte i oljesektoren Oljeindustriens Landsforening (OLF) hevder at offshorepersonell tjener én million kroner i snitt. Fagforbundene Safe og Industri Energi mener at en sokkelarbeider tjener 618 060 kroner. De hevder at det er store mengder krevende overtidsarbeid som fører til høye offshorelønninger. Les også: Taper 150 000 kroner i åre Fagforbundet Industri Energi og Oljeindustriens Landsforening (OLF) ble natt til torsdag enige om en ny tariffavtale. Dermed blir det ikke streik i oljeindustrien

Oljeindustriens landsforening (olf) - Jobbmuligheter og

OLF oppfatter dette som et positivt vedtak. - Arbeiderpartiet har sagt at de ønsker å satse videre på olje og gassindustrien i nord. Vi er derfor trygge på at partiet kommer ut med et positivt vedtak i 2010, sier administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening Per Terje Vold Brudd i forhandlingene med Oljeindustriens landsforening (OLF) natt til søndag, førte til at drøyt 700 ansatte på norsk 15.06.2012 Jobber 16 uker i året - nå kan lønnen runde 1 millio Streik blant oljearbeiderne i Nordsjøen. Drøyt 700 ansatte på norsk sokkel i Nordsjøen går ut i streik, etter at det natt til søndag ble brudd i forhandlingene med Oljeindustriens landsforening (OLF)

Oljeindustriens Landsforening (OLF) mener årets miljørapport bør være et godt utgangspunkt for en mer nyansert debatt. Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 16. juni 2011, 09:03 - Det er et vrengebilde at norsk oljeindustri stadig øker klimagassutslippene Oljeindustriens Landsforening, OLF, viser til departementets høringsutsendelser i brev av henholdsvis 8 februar og 23 april 2010, og har ingen kommentarer til de mottatte høringer. med vennlig hilsen Arild Drechsler OLF Side Offshore-prosjektet Vi har hatt møte med Egil Dragsund som representerer Oljeindustriens landsforening (OLF) og uttrykt ønske om tettere samarbeid med foreningen. Dette med hensikt å fremme et felles forslag til SFT om ny klassifisering av farlig avfall fra offshore

Oljeindustriens Landsforening (OLF) har nylig laget en konjunkturrapport for norsk sokkel. Rapporten viser at investeringsnivået på norsk sokkel har økt dramatisk og vil fortsette å øke. Bellona reagerer derfor på at OLF likevel forsøker å skape en krisestemning, og at foreningen krever at Lofoten og Vesterålen gjøres tilgjengelig for oljeboring OLF Oljeindustriens Landsforening Organisasjoner Rogalan Oljeindustriens Landsforening (OLF) Publisert av: OLF- Oljeindustriens Landsforening: Emner: Organisasjoner og foreninger, Interesseorganisasjoner, Norge, Rapporter, Petroleumsrett: Beskrivelse: OLF er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon knyttet til utforskning og produksjon av olje og gass på norsk sokkel Norwegian Oil & Gas (Norwegian: Norsk olje og gass) is an employers' organisation in Norway, organized under the national Confederation of Norwegian Enterprise.Up to 2012 it was called the Norwegian Oil Industry Association (Norwegian: Oljeindustriens Landsforening, OLF). The current director-general is Gro Brækken.Chairman of the board is Steinar Våge

Oljeindustriens Landsforening » 2 unike treff NPF Norsk Petroleumsforening. Lilleakerveien 2 A, 0283 Oslo. 22 13 18 10. Mer info · Hjemmeside · Kart. OLF Oljeindustriens Landsforening. Vassbotnen 1, 4068 Stavanger. 51 84 65 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Trykk for å vise flere 1 Ingen flere treff å vise Oljeindustriens Landsforening (OLF) ser ifølge Stavanger Aftenblad på den manglende opptrappingen av streiken som et tegn på liten streikevilje. Tvert imot, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne. - Streikeviljen er sterk og enda sterkere nå enn ved starten, sier han til Stavanger Aftenblad Det norske oljeselskap ASA blir medlem av Oljeindustriens Landsforening (OLF). Det norske ønsker med medlemskapet å påvirke det faglige arbeidet i OLF. Samtidig understreker Det norske at selskapet fortsatt vil være en alternativ stemme i debatten rundt norsk oljepolitikk, både eksternt og internt i OLF

OLF blir til Norsk olje og gass - SAF

 1. Oljeindustriens landsforening (OLF) er optimistiske etter å ha blitt innkalt til riksmeklingsmannen
 2. OLF, Oljeindustriens Landsforening, er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandører knyttet til utforskning og produksjon av olje og gass i Norge. OLF er en landsforening i NHO
 3. Drøyt 700 ansatte på norsk sokkel i Nordsjøen går ut i streik, etter at det natt til søndag ble brudd i forhandlingene med Oljeindustriens landsforening (OLF)
 4. I utarbeidelsen hadde vi stor nytte av en rapport fra ei faggruppe Oljeindustriens Landsforening OLF satte ned i forståelse med Helsedirektoratet. Veilederen ble ellers utformet i samsvar med nasjonal praksis og forvaltningspraksis i tidligere dispensasjonssaker
 5. Oljeindustriens Landsforening (OLF) er tidlig ute og trekker klare konklusjoner fra rapporten som Havforskningsinstituttet (HI) har laget om skremmeeffekter av seismiske undersøkelser sommeren 2008. Det mener generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag

Direktør Lars Arne Ryssdal i Oljeindustriens Landsforening (OLF) mener at en ukontrollert utblåsning i Lofoten ikke er skadelig for miljøet på lengre sikt Det er Econ Pöyry som på oppdrag for Oljeindustriens Landsforening (OLF), har laget en rapport om bruttolønn for ansatte på sokkelen. - Rapporten forteller oss at det er et høyt lønnsnivå i bransjen Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom Industri Energi og Oljeindustriens landsforening (OLF).- Arbeidsgiverne har ikke kommet oss i møte på våre viktigste krav, sier forbundsleder Leif Sande.Les mer....

Utfordrer OLF til debatt. Er oljeindustrien godt nok forberedt, spurte Bellona Oljeindustriens landsforening tidligere i sommer. Etter en sommer med brevveksling inviterer nå Bellona OLF til åpen debatt for å fortsette den viktige diskusjonen rundt oljeindustriens beredskap, sikkerhetsfokus og videre utvinning OLF Oljeindustriens Landsforening. on. onsdag. OP Original Post / Original Poster (Internett-sjargong: viser til første innlegg i en diskusjon eller den som startet diskusjonen) op. opus. OS operativsystem . osv. og så videre. OT off topic (Internett-sjargong) OTC over the counter (legemiddel som kan selges uten resept, jf. Rx Tidligere har Oljeindustriens Landsforening (OLF) blant annet vurdert å pumpe det radioaktive avfallet ned i tomme borehull. Siden Norge har undertegnet internasjonale avtaler som forbyr dumping av radioaktivt avfall i sjøen, har OLF godt bort fra dette alternativet Miljøvernorganisasjonen WWF mener det er latterlig av Oljeindustriens Landsforening (OLF) å fokusere utelukkende på sannsynligheten for utslipp, mens OLF mener på sin side at WWF er misfornøyde med funnene i sin egen rapport

OLF, Oljeindustriens Landsforening. Unionpedia er et konsept kart eller semantisk nettverk organisert som et oppslagsverk eller ordbok. Det gir en kort definisjon av hvert konsept og dets forbindelser. Dette er en gigantisk online mentalt kart som fungerer som grunnlag for konsept diagrammer Den pågående oljestreiken koster samfunnet og oljeselskapene 30 millioner kroner hver dag, ifølge beregninger fra Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Den pågående oljestreiken koster samfunnet og oljeselskapene 30 millioner kroner hver dag, ifølge beregninger fra Oljeindustriens Landsforening (OLF). DEL (Siste) Lørdag gikk 114 ansatte i oljeserviceselskapet Baker Hughes ut i en streik som rammer tolv rigger og installasjoner på norsk sokkel Styret i Oljeindustriens Landsforening (OLF) har ansatt Per Terje Vold som ny administrerende direktør. Vold kommer til OLF fra tilsvarende funksjon i Prosessindustriens Landsforening (PIL). - Vi er svært fornøyde med at Per Terje Vold har takket ja til å bli ny OLF-sjef petroleumsindustrien og eies av den norske petroleumsindustrien representert av Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Norsk Industri. Administrasjonen er lagt til Standard Norge Standard Norge Telefon: + 67 83 86 00 Strandveien 18, Postboks 242 Telefaks: + 67 83 86 01 N-1326 Lysaker E-post: norsok@standard.no Hjemmeside: www.standard.n OLF: Oljeindustriens Landsforening . 2. OLF: Orbiter Landing Facility (now SLF) 3. OLF: orbiter lifting frame . Forkortelser med OLF i betydningen. Vi fant 1 forkortelser med OLF i betydningen. # forkortelse Forkortelse for : 1. SLF: Shuttle Landing Facility.

Produktet er OLF godkjent (OLF = Oljeindustriens landsforening). Produktet er ikke klasifisert som miljøskadelig. Se gjeldend HMS blad. Se forøvrig produkttest utført av MaritimStart og tips til vårpuss/høstkonservering. Ønsker du ytterligere informasjon, foreta bestilling elle Høsten 2003 fikk arbeiderne på Ekofisk mer fritid. De ansatte ville nå være to uker på jobb og så kunne nyte hele fire uker hjemme. Tidligere praksis hadde vært å jobbe to uker og deretter veksle mellom tre og fire uker fri. Den nye rotasjonen gjaldt ikke bare på Ekofisk, men inkluderte alle offshorearbeider som var omfattet av sokkeloverenskomsten Oljeindustriens Landsforening mener det haster. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Publisert torsdag 12. november 2009 - 15:4

Effektiv jubileumskampanje — Kreativt Forum

Det viser en fersk rapport utarbeidet av Proba Samfunnsanalyse på vegne av Oljeindustriens Landsforening (OLF). Lønnen på 751 000 kroner betyr at Statoils vaskehjelpere tjente 55 000 kroner mer enn våre folkevalgte. Landets stortingsrepresentanter hadde i 2009 en lønn på 696 900 kroner ifølge stortinget.no Baker Hughes og Oljeindustriens Landsforening vil ha Safe-medlemmene over på den såkalte oljeserviceavtalen, men det vil ikke fagforeningen. De ønsker å beholde sin tidligere avtale, og har nå gått i streik for å få viljen sin. Store konsekvenser. Konsekvensene vil bli store

Krever Lofoten og Vesterålen åpnet for oljeleting - Dagbladet

Oljeindustriens landsforening (OLF) mener valgresultatet er et steg nærmere åpning av olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. - Valget er en tydelig melding om at SV og Venstre ikke har fått med seg velgerne på et nei til petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, sier Per Terje Vold, administrerende direktør i OLF Oljenorge40år er en del av Oljeindustriens Landsforening. OLF er olje- og gassindustriens interesse-organisasjon og organiserer oljeselskap og leverandørbedrifter som opererer på norsk sokkel. OLJENORGE xOÅR Inntektene fra olje- og gassvirksom-heten har bidratt til å bygge opp den norske velferdsstaten. Fra å være e Oppdatert personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler. Nytt regelverk for behandling av personopplysninger (GDPR) trer i kraft 20. juli 2018

Industri Energi, Oljeindustriens Landsforening Avverget

Oljeindustriens Landsforening (OLF) Tittel Oljeindustriens Landsforening (OLF) Kategori Arbeidsgiverorg. / Arbeid og Næringsliv / Tem Oljeindustriens Landsforening (OLF) Published by: OLF- Oljeindustriens Landsforening: Topics: Topic has no title, Special interest organisations, Norway, Topic has no title, Topic has no title: Description: Accepted: 2011-07-07: Language: Norwegia

Oljeindustriens Landsforening bytter navn - Tu

Se regnskapstallene til OLF Oljeindustriens landsforening her. Se alle detaljer fra regnskapet helt gratis. Omsetning, årsresultat, egenkapital og gjel - Med dette åpner Oljeindustriens Landsforening (OLF), med Statoil i spissen for å ramme Europa gjennom full stopp i gasseksporten, noe som raskt vil medføre tvungen lønnsnemnd, sier forbundslederne. Tirsdag 22. mai ble det brudd i forhandlingene mellom OLF og SAFE/Industri Energi

OLF Oljeindustriens landsforening : Adresse: Middelthuns gate 27, Næringslivets Hus, 0368 Oslo: Telefon: 51 84 65 00 Bransjer: Foreninger og forbund, Foreninger og forbund - Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjone Stortingsrepresentanter og OLF på forhistorisk aften. Stortingspolitikere fra Energi- og miljøkomiteen, Finanskomiteen, Næringskomiteen og Rogalandsbenken ble av Oljeindustriens landsforening (OLF) invitert til forhistorisk aften på Arkeologisk museum med verdensmester Charles Tjessem som sjef på kjøkkenet Oljeindustriens Landsforening (OLF) 2 • Håndterer risiko til havs og langs kysten • For de ansatte • For miljøet • Kontinuerlig forbedring • Myndighetene følger virksomhetene tett • To næringer fulgt med argusøyne • Media • Miljøbevegelsen • Eksemplet. Explore Norsk olje og gass's 1,580 photos on Flickr

Home [www.norskoljeoggass.no

- Oljeindustriens Landsforening (OLF) - Hålogaland Kraft - Sparebankstiftelsen DnB NOR - Norsk Petroleumsforening (NPF) - Lundin. Motta vårt nyhetsbrev. Følg Newton på Facebook. Personvern • Webdesign og Webutvikling: InCreo. Ifølge prognoser fra Oljeindustriens Landsforening (OLF) er det forventet at utslippene av produsert vann i år 2000 vil være tre til fire ganger høyere enn dagens nivå. Produsert vann er en blanding av formasjonsvann, rester av produksjonskjemikalier og reinjisert vann (på de installasjonene der dette gjøres)

Bergensavisen - Oljestreiken koster 30 millioner kroner daglig

Oljeindustriens Landsforening Olf - Company Profile and

Oljeindustriens landsforening, OLF mener Haga bryter med regjeringens egen nordområdestrategi når Olje- og energidepartementet bare legger opp til å lyse ut 30 leteblokker i Barentshavet i den 20. konsesjonsrunden på norsk sokkel. Oljeselskapene har bedt om at det skal være mulig å søke på 129 leteblokker i Barentshavet Elin Kleven (42) er ansatt som ny kommunikasjonsdirektør i Oljeindustriens Landsforening (OLF) Informasjonssjef Eli Ane Nedreskår i Oljeindustriens Landsforening (OLF) er klar på hva som er arbeidsgiversidens standpunkt. - Vi håper Safe-medlemmene kan godta de samme vilkårene som andre ansatte i Baker og oljeserviceindustrien har gjennom oljeserviceavtalen

Professor om oljebransjens streiketap: – Det er bare tullBengt og Kristins baby - adressaOljeselskapene kan måtte bytte ut livbåter for 26Nordmenn positive til oljenæringen – E24

Oljeindustriens Landsforening, OLF, er godt fornøyd med at så mange skoler deltar i spillet. - Vi betegner prosjektet som en suksess. Dette er jo en ny måte å drive undervisning på, sier. Oljeindustriens Landsforening, Kontaktinformasjon, Opplæringstilbud. Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring At Ola Borten Moe som oljestatsråd var for å åpne Barentshavet er velkjent, men avsløringene om at informasjon ble holdt tilbake fra Stortinget setter OED i dårlig lys. Bildet er fra en konferanse i regi av Oljeindustriens landsforening i 2011. (Foto: OLF/Kilian Munch

 • Sessvollmoen førstegangstjeneste.
 • Spulwürmer hund hausmittel.
 • Stokke tripp trapp stol tilbud.
 • Liberal party norway.
 • Aladdin filmer.
 • Die reifeprüfung buch.
 • Skolestart alder.
 • Verdibasert ledelse diakonhjemmet.
 • Dupuytren voet.
 • Verdensrekord 400 meter hekk.
 • Samfunnsøkonomisk overskudd monopol.
 • Hotel riu palace cabo verde santa maria, cabo verde.
 • Blitzer hamburg karte.
 • Faktura excel mal.
 • Snackbaren kongsvinger meny.
 • Kostnad bygge takterrasse.
 • Donkey kong malen.
 • Pirouette eiskunstlauf physik.
 • Muffinsformer papir.
 • Birgitte tengs forum.
 • Musiker sucht musiker österreich.
 • Hipster tjej.
 • Frenadol forte precio.
 • Julegateåpning kongsvinger 2017.
 • Charge ålesund.
 • Bjørn eidsvåg hjemmeside.
 • Gewaltschutzzentrum kitzbühel.
 • Sigil plugins.
 • Espen jansen vekt.
 • Betent sår hest.
 • Elefanten apotek kristiansand.
 • Einwilligungserklärung stabi hamburg.
 • Öffnungszeiten jugendamt günzburg.
 • Sommerfuglciklide kjønn.
 • Dewalt skruemaskine 18v 4ah.
 • Rutebilstasjonen arendal.
 • Kirr royal münchen.
 • Konzert karlsruhe heute.
 • Air johann sebastian bach instruments.
 • Einwilligungserklärung stabi hamburg.
 • Togo kart.