Home

Verneplikt kvinner

verneplikt - Store norske leksiko

Fra juli 1942 ble det også innført verneplikt for norske kvinner i utlandet (se K-soldater). Verneplikten var i dette tilfellet en ren rekrutteringsordning. Når London-regjeringen til å begynne med var tilbakeholden med å innføre verneplikt, var det fordi den var usikker på egen legitimitet Kvinnelig verneplikt - tilbakeskritt for kvinner. Kvinner blir i dag innkalt til sesjon på like linje med menn og har altså samme mulighet som menn til å gå inn i forsvaret. Verneplikt er noe annet - det gjelder alle og innebærer bruk av tvang

Verneplikt for kvinner - Norsk Kvinnesaksforenin

Her kan du fronte meningene dine. Dette er forumet for deg som liker en frisk meningsutveksling. Valgfritt tema Kjønnsnøytral verneplikt? Fra 2016 ble det bestemt at verneplikt også skulle gjelde for kvinner, akkurat som for menn. Du kan lese mer om kvinner og verneplikt på forsvaret.no. Etter førstegangstjenesten. Etter førstegangstjenesten kan du blant annet bli innkalt til Heimevernet, repetisjonsøvelser eller Sivilforsvaret. Les mer på. Under forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ble det innført verneplikt for kvinner. Han mener beslutningen har styrket Forsvarets stridsevne. - Ja, det er mitt absolutte inntrykk, sier Bruun-Hanssen til NRK. Verneplikt for kvinner ble vedtatt innført av Stortinget i 2013, og gjelder fra 2016. I 2019 Verneplikt for kvinner er noe ganske spesielt i verden. At Norge har innført dette kan trygt kalles en historisk beslutning. Bare noen få andre land har allmenn militærtjeneste for kvinner: Nord-Korea, Israel, Eritrea, Cuba, Malaysia, Tunisia, Bolivia, Tsjad og Mosambik Verneplikt for kvinner ble vedtatt innført av Stortinget i 2013, og gjelder fra 2016. I 2019 var 29 prosent av personene som gjennomførte førstegangstjenesten kvinner, ifølge Forsvarets egen.

Verneplikt for kvinner. I 1985 ble det innført frivillig førstegangstjeneste for kvinner.Forsvarssjefens militærfaglige utredning fra 2003 foreslo tvungen sesjonsplikt også for kvinner, men at avtjening av førstegangstjenesten fortsatt skulle være frivillig. Kvinner kunne dog bli innkalt til avtjening av plikttjeneste i Sivilforsvaret Verneplikt for kvinner er en forutsetning for fortsatt verneplikt, mener norske soldater selv. Kvinnesaksforeningen mener imidlertid det ikke har noe med likestilling å gjøre, heller motsatt

Innføring av verneplikt for kvinner er et viktig virkemiddel for å sikre Forsvaret tilgang til den beste kompetansen blant både kvinner og menn, og på sikt øke kvinneandelen i Forsvaret. Allmenn verneplikt handler om like rettigheter og plikter for begge kjønn, sier Søreide Tirsdag vedtar Stortinget lovendringer for å innføre allmenn verneplikt i Norge. Fra og med neste år blir det verneplikt for alle kvinner som er født i 1997 eller senere Verneplikt eller tvungen militærtjeneste er en plikt et lands statsborgere har til å delta i krigstjeneste, noe som omfatter både forsvar av landets grenser og krigføring utenlands, samt tjenestegjøring i militære styrker i fredstid.Verneplikt har tidligere vært vanlig i mange land, spesielt i krigstid, men de fleste land har nå avskaffet dette, og i den vestlige verden er det bare.

Og det blir ikke flere, selv om vi innfører verneplikt for kvinner. I dagens situasjon har ikke Forsvaret behov for flere enn disse 10 000, men vi trenger at flere av dem er kvinner,. Etter seks måneder med likestilt verneplikt:- Jentene har mindre frafall enn guttene. Møtet med Forsvaret ble tøft for mange av kvinnene som i sommer møtte til førstegangstjeneste. Men etter et halvt år i tjeneste er det færre kvinner enn menn som har droppet ut

Hvorfor har vi egentlig kjønnsnøytral verneplikt

Verneplikt - Forsvare

 1. Høyres landsmøte går med stort flertall inn for kjønnsnøytral verneplikt. Hva mener du? Bør det være verneplikt for kvinner også
 2. Verneplikt for kvinner er en forutsetning for fortsatt verneplikt, mener norske soldater selv. Kvinnesaksforeningen mener imidlertid det ikke har noe med likestilling å gjøre, heller motsatt. Norsk Kvinnesaksforening mener kvinnelig verneplikt er «en total misforståelse av likestillingsbegrepet og likestillingslovens intensjoner»
 3. isterens forslag om verneplikt for kvinner når langtidsplanen for Forsvaret legges frem i dag
 4. Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes

Synet på kvinnelig verneplikt i Norge, kontra kun modne kvinner i 1947, ble i Stortingsmelding av 14. okt. 2014 endret ved Lov om tvungen verneplikt for norske kvinner. Årsaken til Stortingets vedtak kan være at dagens forsvar har endret seg til å bli et høyteknologisk forsvar, med muligheter også for de som ikke vil løpe rundt med et tungt maskingevær på ryggen Inntil en eventuell lovendring trer i kraft, er det dagens praksis som er gjeldende. Det betyr at det kun er verneplikt for menn, og at kvinner selv kan velge om de vil tjenestegjøre i Forsvaret. I 2010 ble det innført sesjonsplikt for begge kjønn. Her kan du lese mer om hva verneplikt er, og hvem som velges ut Lederen av utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide, understreket søndag at det er personellet og kompetansen som er avgjørende for framtidens forsvarsevne

Jenter har også verneplikt

Verneplikt for kvinner - Aftenposte

Et lite steg for Forsvaret, et stor steg for

Verneplikt for kvinner? for eller imot - Karriere

 1. Det er kvinneundertrykkende å argumentere med kvinner som spesielt fredelige, enten det er for å hindre dem i å være med, eller for å gi dem en spesiell tjeneste. Maktforholda mellom kvinner og menn ellers i samfunnet vil slå gjennom også i forsvaret. Derfor er det en fare for at vi får en verneplikt som er spesiell for kvinner
 2. Enige om kvinnelig verneplikt. Til tross for splittelsen i partiet går SVs redaksjonskomité inn for allmenn, kjønnsnøytral verneplikt. Inga Marte Thorkildsen og Bård Vegar Solhjell ønsker verneplikt også for kvinner
 3. OSLO (NTB): Et bredt flertall på Stortinget støtter regjeringens forslag om verneplikt for kvinner, også kalt kjønnsnøytral verneplikt. Bare KrF går imot
 4. Sier ja til verneplikt for kvinner Senterpartiet vedtok i går at også kvinner skal ha verneplikt. Det betyr at det allerede i 2012 kan innføres kjønnsnøytral verneplikt i Norge

Verneplikt for kvinner har styrket Forsvarets stridsevne. Det mener avtroppende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Kvinnelige soldater er en ressurs Spørsmålet om verneplikt har fire ulike utfall. Vi kan ha mannlig verneplikt, ingen verneplikt eller verneplikt for alle. Disse tre er godt beskrevet i den politiske andedammen. Men det finnes et fjerde alternativ, og jeg mener det er overlegent de andre: verneplikt kun for kvinner

Åpner for full verneplikt for kvinner - Dagblade

Det er ikke sånn i vårt samfunn at mørkhudete eller homofile menn ikke blir innkalt til militæret fordi de kunne blitt utsatt for trakassering eller andre overgrep. Det ville blitt ramaskrik hvis dette hadde skjedd. Men at kvinner er utestengt fra verneplikten, det er helt greit Verneplikt for kvinner er jo noe vi har jobbet for i over 80 år. Vi er veldig glad for det og ønsker det velkommen, sier Henriksen. 97-modell Går mot verneplikt for kvinner . Ap-landsmøtet har gått inn for kjønnsnøytral verneplikt, og det kan bety at endringene blir vedtatt i Stortinget i juni Verneplikt også for kvinner Verneplikt kun for menn er i strid med prinsippet om likestilling mellom kvinner og menn, mener Sunniva Ørstavik. - Vernepliktloven er kjønnsdiskriminerende. Det har vi gjentatte ganger tatt opp med myndighetene, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

VernePLIKT for kvinner - er det feil? - Mammanett (KK

I 2008 fremmet panelet krav om at både verneplikt og førstegangstjeneste må gjelde likt for menn og kvinner i Norge. Stortingsflertallet vil nå rette opp denne gamle kjønnsmessige skjevheten. Reform sier klart ja til dette i sitt svar til høringen «Lovforslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner» SV vedtar verneplikt for kvinner Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Logg inn for å følge dette .. Tvungen militær verneplikt for kvinner - et hån mot kvinners kamp for likeverd On 21/05/2013 By WILPF Norway Militær «verneplikt» for menn mer enn oppveies av kvinnenes fødearbeid - en samfunnsoppgave som ingen kan kreve at menn gjør i likestillingens navn Det er positivt at flertallet i programkomiteen i Arbeiderpartiet sier nei til kjønnsnøytral verneplikt - Også verneplikt Men fortsatt har ikke kvinner verneplikt, så ingen vil bli tvunget ut i uniform. Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsmann, håper imidlertid at også det blir en realitet om.

I 1947 ga IKFF ut en egen folder, «Kvinnen og verneplikten» der forslaget om tvungen verneplikt for kvinner beskrives som et angrep på kvinnen som «livgivende» og «livsbevarende». Ny kald krig Lovforslaget om verneplikt for kvinner ble trukket tilbake. Et nytt forslag om verneplikt for kvinner ble fremmet igjen i 1953 Stortinget vedtar verneplikt for kvinner. Oslo (NTB): Tirsdag vedtar Stortinget lovendringer for å innføre allmenn verneplikt i Norge. Fra og med neste år blir det verneplikt for alle kvinner som er født i 1997 eller senere

Verneplikt - Ung.n

Som forsvarspolitiker mener jeg det er på tide at vi innfører allmenn verneplikt for kvinner for å oppnå full reell likestilling. På den måten kan Forsvaret styrkes, etaten får et bredere grunnlag å rekruttere fra, og det vil gi Forsvaret mer mangfold og kompetanse Protest mot verneplikt for kvinner. 108 likes. For alle som er imot den nye lovendringen vedtatt av Stortinget om kvinners verneplikt. Samt verneplikt i Norge generellt, også for menn Kjønnsnøytral verneplikt skal gi Forsvaret mer kompetanse og flere kvinner. Det betyr også kostbare oppgraderinger av bygningsmassen Kvinneleg verneplikt. I dei fleste landa med verneplikt, er han berre obligatorisk for menn (bortsett frå mellom anna Israel). Fleire har vurdert denne praksisen, då verneplikt berre for menn vert sett på som eit brot på likestillinga.Under den andre verdskrigen vart kvinner i Storbritannia og Sovjetunionen utkommanderte i krigen. USA var like ved å utkommandere kvinner til. Dermed vil Norge ha verneplikt for kvinner allerede fra 2015. Men samtidig som det er et klart politisk mål om å øke andelen kvinner som tar førstegangstjeneste, peker flere forskningsrapporter på omfattende problemer: * Hver femte kvinne som slutter i Forsvaret,.

Avtroppende forsvarssjef mener verneplikt for kvinner har

Kvinner er i dag ikke vernepliktige og velger selv om de vil tjenestegjøre i Forsvaret. 90 prosent av soldatene i førstegangstjenesten er menn. AUF ønsker en kjønnsnøytral verneplikt, og vil kjempe for å få partiet til å snu innen saken avgjøres på landsmøtet til våren Ført i fjor ble prinsippet om allmenn verneplikt i realiteten innført, da unge kvinner fikk verneplikt på samme måte som unge menn har hatt i alle år. Selv om bare 7-8000 ungdommer hvert år blir tatt inn til førstegangstjeneste, har alle i utangspunktet nå en plikt til å tjenestegjøre i Forsvaret

- Forsvaret ønsker ikke negative forskningsresultater om

Her har vi samlet artikler om 2. verdenskrig og den kalde krigen, om kvinners engasjement i fredsarbeid og om kvinner i militæret. Ni kvinner forteller sin historie om å risikere livet i motstandskampen under krigen, og om politisk overvåkning av kommunister i etterkrigstida. Også kvinner som på sto på okkupantenes side får sin historie fortalt SV: Ja til verneplikt for kvinner Min mening er nei. Tror ikke det er bra for miljøet om kvinner kommer inn i militæret. Det vil medføre sexpress og vanskelig tilværelse for mange gutter (og sikkert jenter). Det er bra at militæret er et fristed der man slipper kvinner en stund Signe fortalte om en lang vei fram mot allmenn verneplikt for alle, slik det er i dag. 1997 kullet er det første kullet hvor det er allmenn verneplikt også for jenter. Forsvaret har tradisjon for å være mannsdominert, men fra 1985 ble det innført frivillig førstegangstjeneste for kvinner Verneplikt for kvinner i et nytt årtusen av Per Gunnar Gabrielsen. Artikkelen er trykt i heftet Aldri mer 1940? I en situasjon der verneplikten uthules og vervede, imperialistiske norske militære styrker er under oppbygging blir spørsmålet om verneplikt for kvinner lett en fjern tanke

 1. Innføring av verneplikt for kvinner fordrer at det foretas endringer i vernepliktsloven og heimevernloven, samt tilhørende regelverk. I 2007 ble innkalling til frivillig sesjon for kvinner innført. Siden har antallet kvinner som har gjennomført førstegangstjeneste nær doblet seg
 2. nelig verneplikt for kvinner i fredstid. Forslaget vakte debatt og stor motstand
 3. isteren fordi kvinner føder barn og mister tid i arbeidsliv- og studier der og å være uenig med henne fordi vi har likestilling og kvinner og menn i utgangspunktet skal ha like plikter og rettigheter i dette landet
 4. Allmenn verneplikt har gitt økt kvinneandel i Forsvaret. Dermed kan vi skaffe kunnskap også om hvordan kvinner reagerer, og om det er noen forskjell mellom kjønnene, sier forsker Hilde Teien. I videocasten over kan du se Teiens presentasjon
 5. Jeg tror at vi på sikt bør gå mot en allmenn (menn&kvinner) verneplikt. (Liberal som jeg er burde jeg i grunn være mot verneplikten, men jeg mener av en rekke ulike årsaker at Norge er best tjent med fortsatt verneplikt - men den debatten kan man/vi evt. ta en annen gang/senere)
 6. - Militære kvinner oppfattar at det er opp til dei sjølv å trivast og dermed tilpasse seg det maskuline miljøet. Ingen av dei krev at Forsvaret som organisasjon må endre seg, hevdar Hellum. Rosa uniformer. Forskaren trur at dette vil endre seg som følgje av innføringa av verneplikt for kvinner

Verneplikt i Norge - Wikipedi

Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over Forsvarsminister Espen Barth Eide har også tru på verneplikt for kvinner. I dag må alle jenter inn på sesjon, men verneplikt for kvinner skal no opp til vurdering. - Eg har sagt det før, at eg personleg meiner det er på høg tid med verneplikt for kvinner, og at me tar denne debatten på alvor Innføring av verneplikt for kvinner ble vedtatt av Stortinget i juni 2013, og Forsvarsdepartementet har i vår hatt forslag til nødvendige endringer ute på høring. Lover må endres. For å innføre allmenn verneplikt må nødvendige endringer gjøres både i vernepliktsloven og heimevernsloven Verneplikt for kvinner er noe ganske spesielt i verden Det er ikke slik at alle jenter blir soldater av dette, men gutter og jenter får de samme pliktene, og de bare de mest motiverte som går inn i verneplikten, sier AUF-leder Eskil Pedersen

Vurderer verneplikt for kvinner Forsvarsminister Espen Barth Eide vurderer å foreslå innføring av verneplikt for kvinner når regjeringen legger fram langtidsplanen for Forsvaret til våren. Av Line Fuglehaug Fredag 10.02 201 Forsvarssjefen trenger ikke jenter for å ransake burkakledde kvinner i Afghanistan, men for gode militære løsninger. Kjønnsnøytral verneplikt kan bli vedtatt i 2013, og det er Forsvarssjefen glad for - Militære kvinner oppfattar at det er opp til dei sjølv å trivast, og dermed tilpasse seg det maskuline miljøet. Ingen av dei krev at Forsvaret som organisasjon må endre seg, hevdar Hellum. Rosa uniformer. Forskaren trur at dette vil endre seg som følgje av innføringa av verneplikt for kvinner Her f lger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og milit rrelaterte temaer, verden over

Vernepliktsloven og Heimevernsloven endres slik at verneplikt gjelder for både menn og kvinner. Dette er den praktiske oppfølgingen av avstemning om samme sak fra 14. juni 2013, der alle partiene på Stortinget unntatt KrF stemte for å innføre kjønnsnøytral verneplikt. Dette forslaget er den faktiske endringen av loven for å muliggjøre dette Fra sesjonsplikt til verneplikt for kvinner - motivasjon og seleksjon på sesjon del 1 årskullene 1992-1997. FFI-Rapport 2016. Om publikasjonen. Rapportnummer. 16/00014. ISBN. 9788246426853. Format. PDF-dokument. Størrelse. 639.7 KB. Førstegangstjeneste Allmenn verneplikt Likestilt verneplikt er å gi kvinner og menn de samme rettigheter og plikter, sa Eriksen Søreide. (ANB-NTB) Lik Lofotposten på Facebook Artikkeltags Les mer om: Lokale nyheter; Se kommentarer. Flere saker. Gå til forsiden. Til toppen Lofotposten, Postboks 23, 8301 Svolvær;. Les òg: Vil ha fleire kvinner inn i Forsvaret. Lærer disiplin Grytting meiner ein bør ha verneplikt for kvinner. Erfaringane ho har gjort seg er gode. - Forsvaret har gitt meg opplevingar som eg aldri ville ha fått elles, og personleg trur eg at eg er blitt fortare «vaksen»

Protest mot verneplikt for kvinner. 108 liker dette. For alle som er imot den nye lovendringen vedtatt av Stortinget om kvinners verneplikt. Samt verneplikt i Norge generellt, også for menn «Ett av vedtakene dette landsmøtet vil bli husket for, er den modige beslutningen om kjønnsnøytral verneplikt. Det er kanskje ikke før i ettertid vi vil skjønne hvor stort det er.» Forsvarsminister Grethe Strøm-Erichsen fulgte opp og sa: «Sett fra Forsvarets side er det viktig å få flere kvinner inn

Til tross for 30 år med kvinnelig verneplikt, henger- Skal menn ta like mye ansvar i hjemmet, må kvinner taFødsler ut av debatten

Kvinnelig verneplikt vekker strid i de rødgrønnes rekker. - Tiden bør være inne for å innføre kjønnsnøytral verneplikt, sier Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talskvinne Signe Øye til ANB. Hun får følge av Senterpartiets talsmann Alf Ivar Samuelsen, mens SVs Bjørn Jacobsen vender tommelen ned Ifølge avisa Nationen er regjeringa i ferd med å snu i spørsmålet om verneplikt for kvinner. Fra høsten av testes ei ordning der Kvinner over 30 år som ennå ikke har fått barn skal avtjene verneplikt. Kvinner i den aktuelle livssituasjonen blir kalt inn til tjeneste allerede høsten 2008, og innkallingsbrev vil bli sendt ut allerede i løpet av de nærmeste ukene Å innføre verneplikt for kvinner oser det politisk korrekthet av, men i praksis betyr det null. Forsvaret trenger ikke disse kvinnene, bare de få som vil bli gode krigere, skriver redaktør Magne Lerø

 • Det var en gang kroppen.
 • Produktfotografering.
 • Gruve jobb.
 • Tamilder.
 • Styling av leilighet.
 • Harley davidson breakout pris.
 • Gif maker from mp4.
 • Jake short mighty med.
 • Kongsberg optometri.
 • Fylte egg med chili.
 • Wdr personalservice adresse.
 • Folehavna kart.
 • Pacific rim trailer 2.
 • Beinhinnebetennelse.
 • Matintoleransetest trondheim.
 • Kloster urter.
 • Akrobatik bautzen.
 • Chernobyl disaster.
 • Musikkundervisning ungdomstrinnet.
 • Ulrikke falch twitter.
 • Micro gris til salgs.
 • Wbg nordhausen neubau.
 • Platin ring herren.
 • Damptrykk formel.
 • Weißer husky welpe.
 • Klövern arter.
 • Green line 3 klassenarbeiten lösungen.
 • Espen jansen vekt.
 • Mislighold av kontrakt.
 • Rheinische post 3 für 2.
 • Uniklinik heidelberg orthopädie ambulanz.
 • Easyvox lommeur.
 • Rutebilstasjonen arendal.
 • Vitra architect tiles.
 • Capricorn norge as.
 • Sprøyte med nål.
 • Fußballvereine leipzig kinder.
 • Navlebrokk baby farlig.
 • Unnützes wissen münchen.
 • Fleksibilitet øvelser.
 • Synchronisierungsprobleme kontakte google.