Home

Nho kommuner

NHO og Norsk Industri forventer at både denne kommunen og andre kommuner retter seg etter dette og omgjør de lovstridige vedtakene. Nyhet , Energi, klima og miljø 03.11.2020 Transport må ta ledertrøya i grønn omstillin Kommunene som gjør det godt har gjerne et variert næringsliv, høy andel sysselsatte, høy kompetanse, en voksende befolkning og ryddig kommuneøkonomi. Blant kommunene som er lavest rangert i Kommune-NM er det en klar tendens til opphopning av problematiske utviklingstrekk. Aldring er en nasjonal utfordring, og den rammer skjev

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjo

NHO: Kommuner stanser samfunnsviktig transport . NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at regjeringen behøver utvidede fullmakter for å hindre kommuner i å stanse samfunnsviktig transport av varer og personell. - Hjulene må holdes i gang, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix NHO rangerer årlig kommunenes økonomiske prestasjoner og rammer for næringslivet. Sola kommune vant kommune-NM 2020. Rogaland ble nest beste fylket NHO er den største interesseorganisasjonen for norske bedrifter. Det er hovedsakelig virksomheter i den private sektoren som kan bli medlem i NHO. Bedrifter som eies av staten eller kommunene kan bare bli medlemmer om de jobber under vanlige konkurransmessige vilkår. Organisasjonen har mer enn 27 500 medlemmer NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk. Les mer om løn Kommune-NM. Vi rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Kommune-NM 2019 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2018. Kommune-NM 2020 lanseres snart. Se landsoversikt - kommuner > Se landsoversikt - fylker >

Totalt: NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2018 Privat sysselsetting: Sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av total antall sysselsatte, prosent. Tallgrunnlaget er fra 2018 Det viser at de fleste kommuner og fylkeskommuner har laget en lokal lønnspolitikk, og at forhandlingsresultatene gjerne samsvarer med denne politikken. Kontoradministrasjonens arbeidstid ved kommunesammenslåinger. Hovedtariffavtalen har i kapittel 1 punkt 4.2.1 en egen bestemmelse om arbeidstid for kontoradministrasjonen Kommune-NM er en kåring av Norges mest bærekraftige og attraktive kommuner. I løpet av de neste ukene vil Dagens Næringsliv publiserer en rekke artikler og reportasjer basert på undersøkelsen. Kåringen er gjennomført av NHO og Menon Economics

NHOs kommune-NM: Økende kompetansenivå i kommunen

1. januar 2020 blir Aurskog-Høland kommune del av Viken Fylkeskommune. Viken består av 51 kommuner fra de tidligere fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud samt Jevnaker og Lunner kommuner som tilhørte Oppland Fylkeskommune. Det vil bo 1,2 millioner innbyggere i Viken, dvs. nesten en fjerdedel av Norges befolkning, og fylket vil utgjøre 24 595 km2 i samlet areal Få tilgang til alt innhold. Administrer bedriftens medlemskap Landets 428 kommuner bør bli til 100, men det viktigste er robuste bykommuner, mener NHO-direktør Kristin Skogen Lund Dette er Bodø kommunes hjemmesider. Her håper vi at du finner all den kommunale informasjonen du trenger. Du er også velkommen til å ta kontakt med vårt servicekontor på 75 55 50 00

NHO kommune-NM: Nord-Norge-kommuner nederst - NR

 1. stelønnsavtaler med lokale forhandlinger basert på kriteriene knyttet til bedriftens økonomi, Oslo kommune, KA, Virke-HUK og KS' tariffområde som tilbyr slik avtale
 2. Kommunene i Nordland som rangerer lavest på den årlige målingen, har likevel hatt størst framgang de siste fem årene, ifølge NHO-rapporten som er utført av Menon Economics og som E24 omtaler
 3. Oppdragsgiver NHO Tilgjengelighet Offentlig Publisert www.vista-analyse.no Nøkkelord Kommuner, regioner, indikatorer . NHOs KommuneNM 2016 Vista Analyse 1 Forord Denne rapporten fremstiller hovedresultater og dokumenterer årets KommuneNM, utført på oppdrag fra NHO. NHOs.

5. plass i fylket i kommuneNM. NHO sitt kommuneNM NHO sin nettside NHO rangerer årlig kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Holmestrand kommune kom totalt på femte plass i årets måling i det nye storfylket. Godt over landsgjennomsnittet på næringsli Ringsaker kommune nominert av NHO og KS som en av tre kommuner til å bli Norges beste vertskaommune - Alle kommuner er opptatt av å skape arbeidsplasser. Uten et velfungerende samarbeid mellom bedrifter og kommuner klarer vi ikke å skape attraktive byer og lokalsamfunn. NHO og KS skal tirsdag 9.april kåre Norges beste vertskaommune.

NHOs Kommune N

I de senere år har NHO Reiseliv opplevd at kommunene har forskjellig praksis på dette området. De fleste kommuner legger imidlertid realtid til grunn. I slike tilfeller skal skjenkingen opphøre første gang klokken blir 03.00 søndag 25. oktober. Kontakt kommunen din om du er usikker Innholdet i denne veilederen er utarbeidet av NHO og LO, som har samarbeidet med Arbeidstilsynet om disse rådene. Veilederen er rettet mot virksomheter som har ansatte både på kontorarbeidsplassen og på hjemmekontor. Her finner du smitteverntiltak virksomheten må foreta i forkant av en eventuell gjenåpning, og kontinuerlig så lenge koronapandemien varer Digital arbeidsgiverservice fra NHO-fellesskapet. Kvalitetssikrede maler, veiledere, spørsmål og svar. Alt om ditt medlemskap. Chat med oss NHO mener dette må være en rød tråd i ny kommunelov. Høringssvaret støttes også av NHO-landsforeningene Norsk Industri, NHO Service, Abelia og NHO Sjøfart, heter det. Like vilkår må gjelde. NHO mener kommuneloven bør inneholde bestemmelser som bidrar til effektive kommuner og fylkeskommuner NHOs Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. Kommune-NM 2020 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker

Mens noen kommuner i Norge har 99 prosent bredbåndsdekning, har andre kommuner tilnærmet null. NHO er bekymret over forskjellene NHO til kommunene: Om dette ikke funker, ber vi regjeringen bruke koronaloven. Fire timer på overtid la regjeringen frem den nasjonale veilederen for karanteneregler. Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, var klar i sin tale på søndagens pressekonferanse Totalt: NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2019 Forhandlingskalender Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme Del på LinkedIn; Del på Twitter; Del på Facebook; RANGERING I FYLKET RANGERING I LANDET; 1: Sola: 1: 2: Bærum: 2: 3: Oslo: 3: 4: Austevoll: 4: 5: Trondhei

NHO: Kommuner stanser samfunnsviktig transpor

 1. Kommunene får ikke overskuddsskatten fra disse bedriftene - den går rett til staten. Det kommunene får, er skatten fra de som jobber i bedriftene. Det betyr at hvis kommunene vil ha flere og bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, må ordføreren satse på de næringene som har mange ansatte, som reiselivet, sier NHO Reiseliv-sjefen. Se.
 2. NHO, LO, Nav og fylkeskommunen ber Nordland slutte å gå mot myndighetenes anbefalinger. Deres bønn er at reiserestriksjonene mellom kommunene i Nordland må oppheves umiddelbart
 3. Disse jobber ved 531 bedrifter. Tilsvarende tall for Tromsø kommune er 49 prosent og 201 bedrifter. NHO Reiseliv jobber tett med nasjonale myndigheter for å få på plass tiltak som kan hjelpe reiselivet. Tiltakene regjeringen har lagt frem så langt er i hovedsak kostnadsutsettelser som kan dempe de økonomiske konsekvensene for reiselivet noe
 4. Gir oversikt over de viktigste økonomiske nøkkeltallene - med mulighet for å sammenlikne seg med andre kommuner. I dette Excel-baserte verktøyet kan du også slå sammen kommuner for å generere nye nøkkeltall. Hensikten er å gi abonnentene en ekspressutgave av økonomidelen av barometeret

Sola kommune vant kommune-NM - NHO

«Kommune-NM», som Næringslivets Hovedorganisasjon kaller undersøkelsen, er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2018, skriver NHO på sine nettsider. Trøndelag nummer fire i landet. Trøndelag er rangert som fylke nummer fire på fylkeslista og har ligget stabilt etter å ha klatret opp fra en femteplass i 2016 Nå innfører Oslo påbud om hjemmekontor - NHO-topp reagerer Oslo innfører påbud om at alle skal ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. - Jeg skulle ønske vi hadde fått en bedre begrunnelse, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO Kommune-NM måler kommunenes økonomiske bærekraft og potensiale for vekst. Sånn sett kan en si at kåringen også måler attraktivitet for næringslivet, skriver Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om kåringen. I årets Kommune-NM kommer Lier kommune på tiende plass blant aller landets kommuner Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene i norske kommuner, utført i regi av NHO. Kommune-NM 2017 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi - Dette bekrefter hvor viktig det er å utvikle store og slagkraftige kommuner der næringslivet vil satse, skriver NHO. Organisasjonen peker på at kommunenes holdninger til næringslivet gjør.

Velkommen til Ullensaker kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett NHO Viken Oslo mener at Oslo kommune må ta på seg ledertrøya, og bidra mer til bedrifter som er i knestående som følge av koronatiltakene. Nå følger Oslo kommune opp

Næringslivets Hovedorganisasjon - Wikipedi

Mange kommuner har samarbeidet godt med næringslivet, og det er flere som har mye å lære bort. Juryen, som har bestått av representanter fra NHO og KS, har nominert tre finalister i hver av kategoriene små kommuner og store kommuner. Finalistene er satt opp i alfabetisk orden nedenfor. Finalister blant de små kommunen Kommunene får ikke overskuddsskatten fra disse bedriftene - den går rett til staten. Det kommunene får, er skatten fra de som jobber i bedriftene. Det betyr at hvis kommunene vil ha flere og bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, må ordføreren satse på de næringene som har mange ansatte, som reiselivet, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold For deg som jobber i Oslo kommune. Oslo kommune er et eget tariffområde. Her ble partene enige natt til 1. mai 2019. Lønnstillegget ligger på mellom 12-16.000 kroner. Her er den gjeldende lønnstabellen (2019-2020) Hovedtariffoppgjøret i 2020 er utsatt til høsten. Lønnstabellene gjelder derfor inntil videre

BODØ/OSLO (TV 2): Bardu kommune var en av de første som innførte «søringkarantene». Ordføreren i Bardu reagerer nå kraftig på NHO-sjefens uttalelser søndag, som han kaller trusler mot. Sola rangeres høyest også i årets Kommune-NM. Kommuner i Østlandsområdet med Oslo og Akershus, og byområdene langs hele kysten er generelt blant de høyest rangerte. I tillegg til disse kommer reiselivskommuner i indre Nordfjord og indre Sogn og kommuner NHO Reiseliv mener de nye koronatiltakene setter reiselivet tilbake til samme situasjon som i mars, og vil at kompensasjonsgraden må heves til 80 prosent NHO baserer sin rangering på næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og økonomi. 14 av kommunene på Sørlandet går fram i rangeringen, mens 16 går tilbake. Av de i alt 30 kommunene i Agder, er det 7 som er blant de topp 100 høyest rangerte

Lønnsstatistikk NHO

 1. Svein Olav Simonsen, NHO Rogaland: Små kommuner blir svake i en stor vestlandsregion. Mens vi diskuterer om lokaldemokratiet ruineres av å lage litt større kommuner, vurderer Stortinget å slå sammen alle vestlandsfylkene til en region
 2. (Dagbladet): 428 kommuner bør bli til 100. I første omgang må kommunene rundt de store byene slå seg sammen til slagkraftige bo- og arbeidsmarkedsregioner, mener NHO
 3. Leka kommune lyser ut 100% stilling som pedagogisk leder i Leka barnehage ut barnehageåret 2020/2021. Se alle aktualiteter. Hva skjer i Leka. Ingen planlagte hendelser. Vis alle hendelser. Leka kommune. Besøksadresse Leknesveien 67 7994 Leka; Åpningstider rådhuset Man-fre.
 4. KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har i fellesskap laget en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen kan, og i noen tilfeller, skal forstås. Mer om Hovedavtalen. Det årlige arbeidsrettskurset 2019
 5. 71 av 80 nordnorske kommuner har beholdt «søringkarantenen», viser en fersk KS-kartlegging. NHO er bekymret for at bedrifter nå må holde ansatte igjen på anleggene i påsken
 6. Frisør- og velværebransjen, som består av om lag 8.000 bedrifter med over 22.000 ansatte, står nå trolig overfor et konkursras, ifølge NHO. - Regjeringens varslede tiltak er ikke nok. Vi.
 7. Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner, gjort av NHO. Kommune-NM i 2020 dekker fem temaområder: Næringsliv.

Hovedtariffavtalen - K

 1. Dnmf representerer medlemmer som jobber innen stat og kommune. Disse er knyttet til områdene Stat, KS og Oslo kommune
 2. NHO om nye arbeids­plasser: - Vi har jaggu en jobb å gjøre! Agder scorer dårlig i NHOs ferske kommune-NM og hovedproblemet er sysselsetting. «Vi trenger et krafttak for å skape nye arbeidsplasser», sier NHOs nye regiondirektør
 3. Samarbeid med NHO om næringsutvikling - Alle kommuner er opptatt av å skape arbeidsplasser. Uten et velfungerende næringsliv klarer vi ikke å skape attraktive byer og lokalsamfunn, sa Gunn Marit Helgesen under NHOs årskonferanse onsdag
 4. 36 nordnorske kommuner og de tre fylkeskommunene i Nord-Norge støtter seg bak NHO Reiselivs krav til Nærings- og fiskeridepartementet om å øke bøtesatsene for tyvfiske og fiskesmugling. Det melder NHO Reiseliv i en pressemelding fredag
 5. NHO om ny krisepakke: Bra, men ikke godt nok. Regjeringen har lagt frem ny krisepakke. NHO-sjef Ole Erik Almlid ønsker flere justeringer. Sp og Ap er langt fra fornøyd
 6. Bare 9 kommuner har sagt nei til å slå seg sammen med andre. Skogen Lund innser at det kan virke urealistisk å foreslå så store kutt at man sitter igjen med 77 kommuner, men hun viser til at man har klart å kutte før også. På 1960-tallet ble antall kommuner redusert med 290. Tidligere i år mente NHO at det var realistisk med 100 kommuner
 7. Ett bo- og arbeidsmarked danner grunnlaget for kommunen, sier hun, og slår fast at man da i realiteten ender opp med et norgeskart bestående av regionkommuner. Virkelighetsfjernt. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at det er virkelighetsfjernt fra NHO å hevde at 77 kommuner vil gi bedre tjenester for folk rundt i hele landet

Kommunene som deltar varierer når det gjelder næringsstruktur, størrelse og politisk styresett. Høyre-styrte kommuner dominerer riktignok, og kun tre er Ap-styrt. NHO ønsker å skape foregangskommuner innenfor konkurranseutsetting, næringsutvikling, kvalitet og brukermedvirkning, som er temaene for tre selvstendige delprosjekter Landets 428 kommuner bør bli til 100, men det viktigste er robuste bykommuner, mener NHO-direktør Kristin Skogen Lund. - 100 kommuner er et realistisk mål. Men det viktigste er å skape robuste bykommuner der byer og omland har vokst sammen til bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier NHOs administrerende direktør til Dagbladet

Kommune-NM 2017: Sjekk din kommune her D

 1. NHO vil kutte 351 kommuner - se kart Norge bør ha 77 kommuner. Det er den beste løsningen for landet, konkluderer Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i en utredning
 2. NHO-direktør Ole Erik Almlid mener kommunene nå i større grad må forholde seg til de nasjonale smittevernreglene, etter enigheten om en ny veileder. NTB 30.03.2020, klokken 07:48 - Det kan ikke være tvil etter at denne.
 3. NHO mener 77 kommuner er nok Skrevet av: NTB. tor 13. Aug. 2015, kl. 6:35 - tor 13. Aug. 2015, kl. 6:55 Del. Norge bør ha 77 kommuner. Det er den beste løsningen for landet, konkluderer Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i en utredning. - Våre utredninger viser at den.
 4. Men NHO samlet seg om Almlid, Lier-Hansen: - Nå kan arbeidere kjøre inn i karantene-kommuner. NHO refser regjeringen før statsbudsjettet: - Har hjertet i halsen
 5. NHO ønsker nå å vise at de mener alvor med å effektivisere norske kommuner. 16 kommuner skal delta i NHO-prosjektet «Offensive kommuner». Målet er bedre tjenester og best mulig ressursbruk
 6. I følge NHO direktøren bør Haugalandet deles inn i to, med de fire samtalepartnerne i en kommune. Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal bør også, i følge Ween slå seg sammen. I en kronikk i Haugesunds Avis argumenteres det for at en slik ny kommunestruktur vil gi bedre planprosesser innen boligbygging, samferdsel og næringsutvikling
Kommuner dropper lærlingkrav – NRK

NHO var raskt ute med å kreve at regjeringen må instruere kommunene til å legge bort de lokale smittevernreglene. Regjeringen vet veldig godt at den ikke uten videre kan instruere kommunene i denne saken NHO-direktør Ole Erik Almlid mener kommunene nå i større grad må forholde seg til de nasjonale smittevernreglene, etter enigheten om en ny veileder NHO er en stor og viktigsamfunnsaktør, men deres «10 gode grunner for større kommuner» viser at desetter egne interesser foran samfunnets interesser. Det er grunn til å lyttetil NHO i spørsmål som gjelder vilkårene for næringslivet i Norge, men like godgrunn til å etterprøve argumentasjonen når de mener landet blir bedre å bo i omvi sentraliserer sterkere og privatiserer mer av.

NHO vil ha 100 store kommuner Store kommuner vil gi en mer effektiv kommunal sektor, mener NHO. Publisert tirsdag 06. januar 2015 - 14:29. Kommunesammenslåing blir et av temaene på årskonferansen til NHO som starter torsdag.. Kommunene skal ikke kunne hindre samfunnskritisk virksomhet. Det slår Helsedepartementet fast i en ny veileder til kommunene. - Det er helt avgjørende for matforsyningen at kommunene ikke bryter dette. Verdikjedene henger nøye sammen; stanser det opp ett sted, får det raskt ringvirkninger videre i kjeden. Det forventer vi at alle kommuner tar inn over seg, sier Petter Haas Brubakk i NHO. ledd. Lokale avdelinger av NHO og LO og hjørnesteinsbedrifter bør involveres så langt det er mulig og gis anledning til å uttale seg. Kommuner som deltar i interkommunale politiske råd kan benytte disse til å sikre samordning. Dette kan legge til rette for at det kan iverksettes avbøtende tiltak som avdemper negativ

Aurskog-Høland kommun

NHO Kommune-NM har lagt fem område til grunn for kåringa. Kommunane vert rangert etter det NHO ser på som attraktivitet og lokal vekstkraft innanfor felta næringsliv, arbeidsmarknad, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Næringsliv. Når det gjeld Næringsliv kjem Ulstein på 3.-plass i fylket, berre slått av Giske og Herøy KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov Oslo (NTB): Dersom landets 200 største kommuner drev like effektivt som de beste kommunene, kan de spare opptil 15 milliarder kroner, viser beregninger fra NHO Service NHO vil tvinge kommuner sammen. Stortinget må bruke tvang for å slå sammen små kommuner, mener NHO-sjef John G. Bernander - En kommune uten hytter med 200 innbyggere, får omtrent det samme i overføringer som en kommune med 200 innbyggere og 40.000 hytteinnbyggere, sier administrerende direktør i NHO reiseliv.

Logg inn - arbinn.nho.n

Kontakt kommunen. Telefon: 37 25 03 00 E-post til kommunen SiFra - meld om feil Søk på ansatte For ansatte Skal du sende melding om noe sensitivt? Send sikker digital post. Besøksadresse Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse Postboks 123, 4891 Grimstad. Fakturaadresse Fakturamotta NHO, KS og LO er enige med regjeringen om en veileder til kommunene om lokale karanteneregler. Formuleringen om at «veilederen er ikke rettslig bindende» ble fjernet fra avtalen NHO: 100 kommuner er realistisk Oslo (NTB): Landets 428 kommuner bør bli til 100, men det viktigste er robuste bykommuner, mener NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, mener antall kommuner kan kuttes til 100 NHO Reiseliv Innkjøjeden inngår samarbeidsavtale med selskapet ME Data AS om tjenesten SafeSpot for besøksregistrering, som et tilbud for å støtte deres 3300 medlemmer innen reiseliv med. Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) og leder Jørn Eggum i Fellesforbundet går sammen og bruker muskler for å presse regjeringen til å presse gjenstridige Corona-kommuner

Korona: 71 av 80 kommuner i Nord-Norge har fortsattKorona og offentlige påleggFem sammenslåtte Østfold-kommuner har fått nytt navn

Oslo (NTB): Landets 428 kommuner bør bli til 100, men det viktigste er robuste bykommuner, mener NHO-direktør Kristin Skogen Lund NHO Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo. Besøksadresse. Næringslivets Hus Middelthuns gate 27 Majorstuen. Telefon: 23 08 80 00 Pressetelefon: 480 22 800 Telefaks: 23 08 80 01. Besøk oss på facebook Følg oss på twitter NHO slår alarm: - Alvorlig Kommuner som sliter. Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi. Ifølge Dørum er det her lite sentrale kommuner sliter Stavanger kommune har nå lansert spørsmål- og svartjenesten foreldrespør.no. Hva slags sted skal Paradis være? Nå skal vi lage en ny områderegulering for Paradis. Hvordan kan vi lykkes med fortetting, gode forbindelser og et aktivt byliv - og samtidig ta vare på kvalitetene i området Snart syv uker inn i den rekordlange vekterstreiken er NHO bekymret for smittevernet i det offentlige rom. Fra mandag tas ytterligere 229 vektere ut i streik

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier de nye tiltakene i Oslo illustrerer alvorligheten i smittesituasjonen, og at de har forståelse for at det må tas grep for å begrense smitten. - Men dette får. NHO-forening sterkt kritisk til statlig milliardprosjekt. Et prosjekt som skal gi en ny, felles journalløsning for kommunene. Det skal kommunisere med andre digitale løsninger i hele det norske helsevesenet NHO mener at dagens fire kommuner bestående av Hamar, Ringsaker, Løten og Stange kommune bør slås sammen. Dette vil i så fall bli en stor region med i overkant av 90.000 innbyggere. Hamarregionen kom også best ut i Innlandet ved kommune-nm for Hedmarks del, og Hamar vil være et naturlig kraftsenter i regionen NHO bruker offentlige tall som blant annet dreier seg om næringsliv, arbeidsmarked, befolkningssammensetning, kompetanse og kommunal økonomi i sin utregning. Åfjord på topp. Åfjord er kommunen på Fosen som kommer best ut av årets kåring. Kommunen ligger på plass 174 i landet

NHO: 100 kommuner er realistisk : Bygg

NHO Reiseliv mener de nye coronatiltakene setter reiselivet tilbake til samme situasjon som i mars, og vil at kompensasjonsgraden må heves til 80 prosent Gjøvik kommune har satt krisestab etter at det denne uka har blitt meldt om 16 nye tilfeller av koronasmitte i kommunen. 250 personer er satt i karantene. NHO slår frisør-alarm NHO-direktør Ole Erik Almlid sier til Dagbladet at han tror at kommunene vil følge retningslinjene i den nasjonale veilederen. Dersom det ikke skjer, frykter han at ettertida vil dømme oss stygt For Fagforbundets del betyr det at om lag 1400 medlemmer går ut i streik. En rekke virksomheter i Oslo kommune vil rammes, blant annet aktivitetsskoler, barnehager og bydelsadministrasjon i bydelene Østensjø, Alna og Frogner. I tillegg tas det ut medlemmer i en rekke av kommunenes etater. Fagforbundet har 15 665 medlemmer i Oslo kommune NHO Trøndelag har gått gjennom Dekningsundersøkelsen 2020. Fosen har for smalt bredbånd, mener de. I én av de fire Fosen-kommunene har bare 1 prosent av husstandene bredt nok bredbånd, mener organisasjonen

Åfjord klatrer i Kommune-NMFREMTIDEN? Et Vestfold med bare syv kommuner kan fNHO årskonferanse | Blue lines | Side 4Arbeiderpartiets tillitsreform: - Ikke til å troRegjeringen bruker ikke tvang mot kommunene – VG
 • Overt narsissist.
 • Mercedes benz amg gt.
 • Good hard drives.
 • Vegansk kostplan.
 • Snittmetoden fagverk.
 • Hans im glück essen.
 • Crunchyroll erased episode 1.
 • Tegn på for mye d vitamin.
 • F.lux review.
 • Trådløse innebygde høyttalere.
 • Circus maximus speisekarte.
 • Når er neste blodmåne.
 • Country seljord.
 • Nintendo switch zelda paket.
 • Ebay stuttgart möbel.
 • Terry crews official twitter.
 • Traumpalast waiblingen.
 • Fitbit flex 2 erfaringer.
 • Zeichnen schritt für schritt kinder.
 • Recover wifi password from windows 10.
 • Sas bergen kontakt.
 • Best netflix series imdb.
 • Claude monet kunstverk.
 • Bästa ashwagandha.
 • Single chat app.
 • Norsk fjordhest stamtavle.
 • Eventyr fra syria.
 • Horizont österreich.
 • Coming out frauen.
 • Bis ans ende der welt udo lindenberg original.
 • Real sociedad vs barcelona.
 • Kalender for 2016.
 • 2 splitt med baseøvelser.
 • Freya london.
 • Klik.ba najnovije vijesti.
 • Buchenwald de 69.
 • Radioresepsjonen best of.
 • Lena gercke outfit das ding des jahres.
 • Moldau lied text.
 • Musepest hos hund.
 • Alfa romeo stelvio review.