Home

Hunkjønn hankjønn intetkjønn tysk

Vet du når en tysk Ord er hankjønn, hunkjønn, eller Kastrat? De fleste av verdens språk har substantiver som enten maskuline eller feminine. Tyske går dem en bedre og legger til et tredje kjønn: intetkjønn. Den maskuline bestemt artikkel ( av) er der,. Tyske substantiv har tre kjønn: hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Den bestemte artikkelen heter der i hankjønn, die i hunkjønn, das i intetkjønn og die i flertall: der Mann (mannen), die Tasche (veska), das Kind (barnet), die Kinder (barna). Den ubestemte artikkelen + substanti hunkjønn i tysk . Definisjon . hunkjønn. Oversettelser i ordboken norsk bokmål - tysk. Femininum . substantiv Intetkjønn grammatikk . de. Das weibliche grammatische Geschlecht von Wörtern. Substantivene forekommer i entall, totall (dualis) og flertall, og det finnes to kjønn, hankjønn og hunkjønn. Im Aramäischen kennt man beim. Tyske substantiv har tre grammatiske kjønn, i likhet med norsk: hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Men både ubestemt og bestemt artikkel har flere bøyningsformer enn på norsk. Substantiv i bestemt form entall ser slik ut i de fire kasusene Hankjønn - Hunkjønn - Intetkjønn. Den . . . - die . . . . . - das Durch, für, gegen, ohne, um styrer akkusativ. Derfor ser du på akkusativskjemaet når du skal fylle ut setningen. Hankjønn er det eneste som endrer seg fra nominativ, og det heter derfor: Er kauft ein Geschenk für den Vater, i stedet for Er kauft ein Geschenk für der.

Vet du når en tysk Ord er hankjønn, hunkjønn, eller Kastrat

hunkjønn i tysk - Norsk bokmål-Tysk Ordbok Glosb

 1. utt, et vindu Det er ikke [
 2. ativ blir einem (hankjønn), einer (hunkjønn) og einem (intetkjønn). Etter disse reglene kan vi derfor forstå hvorfor vi skriver seiner Mutter , fordi vi har det indirekte objektet i setningen over
 3. TYSK MINIGRAMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS - Minskole.no . READ. Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Flertall. Nom. der die das die. Akk. den die das die. Dat. dem der dem den. Gen. des der des der. Den ubestemte artikkel bøyes slik: Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn. Nom. ein.
 4. 1) Tyske substantiv har tre kjønn . Hankjønn der Mann, der Hund, der Schnee . Hunkjønn die Frau, die Katze, die Industrie . Intetkjønn das Haus, das Land, das Wasser . 2) Substantivets form kan fortelle oss om kjønnet . Hankjønn . Stammen av verb er ofte hankjønn: der Dank (danken), der Kuss (küssen) Stammen av verb +-er: der Spieler (spielen), der Wecker (wecken
 5. Sjekk intetkjønn oversettelser til Tysk. Se gjennom eksempler på intetkjønn oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk
 6. Bestemt og ubestemt artikkel i alle kasus. Legg merke til at på tysk står der, die og das foran substantivet når vi har bestemt form.. Disse små ordene kalles bestemte artikler. På engelsk setter vi den bestemte artikkelen the foran substantivet: the man. På norsk legger vi til en ending for å få fram bestemt form: mann en
Land som bryter menneskerettigheter

Substantiv . Substantiv er ord som betegner gjenstander, dyr, personer og abstrakte begrep: Ei øks, en kalv, et menneske, en tanke.I tysk skiller man mellom hankjønnsord, hunkjønnsord og intetkjønnsord Substantivene har bestemt og ubestemt form, entall og flertall. De har også kasusbøyning, men normalt er det bestemmelsesorda som viser hvilken kasus substantivet står i Substantiv er en ordklasse med ord som betegner blant annet personer, ting og begreper. Substantiver kan vanligvis bøyes i tall (entall og flertall) og ofte i bestemthet (bestemt og ubestemt form). På norsk kan substantiver kjennes igjen ved at de kan opptre med ubestemt artikkel foran seg. I setningen «Huset er fint» vet man at huset er substantiv blant annet fordi det kan ha formen et hus

Om ordet er hannkjønn eller intetkjønn bruker man dem, og hunnkjønn blir der. Sie gab dem Mann den Spiegel, blir dem mann fordi mannen er et indirekte objekt i setningen. De andre ordene betyr det samme som a/an på engelsk, og de med samme sluttbokstaber brukes på samme måte (den = einen, dem = einem, die = eine, ein = der/das, einer = der når det er hunnkjønn indirekte objekt)

tysk - Store norske leksiko

Svake hankjønn og intetkjønn bøyes likt, og ender på -å, for eksempel E e i hagå (dativ), som betyr «Jeg er i hagen», mens E sjer haganj (akkusativ), betyr «Jeg ser hagen». Hunkjønn entall får -en i dativ, for eksempel E vea i elven (dativ), som betyr «Jeg vadet i elva», mens «E minnjes elva (akkusativ) betyr «Jeg husker elva» Hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn? Hvilke er hankjønnsord? Hvilke er hunkjønnsord? Hvilke er intetkjønnsord? Hvilken ordklasse? (I) Hvilken ordklasse? (II) Preposisjoner - akkusativ. Preposisjoner - akkusativ og dativ. Preposisjoner - dativ. Preposisjoner - genitiv. Pronomen (I) Pronomen (II Hunkjønn ei jente jenta jenter jentene Unntak: hunnkjønn son ender på -ing ei hending hendinga hendingar hendingane Hankjønn ein gut guten gutar gutane Unnta: noen ord som får vokalskifte akkurat som på bokmål. ein bror, felire brør. ein son, feire søner Intetkjønn eit hus huset hus husa Her tror jeg ikke det er unntak Den norske subjunksjonen som heter på tysk der, die, Forklaring: den er akkusativ hankjønn. Hankjønn fordi det peker tilbake på Mann, et substantivert adjektiv i intetkjønn (das Schönste, das Beste): Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. en hel setning

Bøyningsskjema for felleskjønn (hankjønn/hunkjønn) og intetkjønn: Vi ser fort at substantivbøyningen er mangfoldig. Vanligvis tenker vi ikke over dette, for vi «har i oss» hvordan ordene bøyes, men en utlending som skal lære norsk, får litt å holde styr på, og man kommer lett i tvil Substantiv - hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn? - Norsksonen. Los gehts 10 minigrammatikk bm comp 02 by Fagbokforlaget - issuu. Vet du når en tysk Ord er hankjønn, hunkjønn, eller Kastrat? Pronomen - Riksmålsforbundet. Hva Er Kasus

Kjønn i ting-ordene (substantivene) Her skriver jeg om noe ganske enkelt, som jeg synes det er greit å kunne noe om. I lærebøkene blir vi presentert for at det er to kjønn på fransk, hankjønn og hunkjønn. Så begynner puggingen, og nåde den som tar feil. Skriver du -Le lois est strict godter fransklæreren seg Hankjønn. Hunkjønn. Intetkjønn. Flertall. en rød genser. ei rød jakke. et rødt skjørt. røde sokker. den røde genseren. den røde jakka. det røde skjørte Å bøye substantiv (hankjønn, hunkjønn, intetkjønn) Hankjønn. Hankjønns-substantiv får «en» foran seg i ubestemt form entall. De fleste hankjønns-substantiv bøyes slik: Hunkjønn. Hunkjønnsordet har artikkelen «en» eller «ei». Her viser vi hvordan du kan bøye noen slike substantiver. NB! Nesten alle hunkjønnsord kan bøyes som. hankjønn/hunkjønn bøyning grønn, grønt, grønne . grønt. grunnform grønn: ordklasse adjektiv form intetkjønn bøyning grønn, grønt, grønne . grå. ordklasse adjektiv form hankjønn/hunkjønn/flertall bøyning grå, grått, grå . grått. grunnform grå: ordklasse adjektiv form intetkjønn bøyning grå, grått, grå . grått.

Tysk - Akkusativ og Dativ - Skole og leksehjelp - Diskusjon

Det er ingen regel for hvilke ord som er hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Det er selvfølgelig bøyningregler for de respektive grammatiske kjønnene, men om substantivet kjøleskap er hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn (bingo!) må man dessverre bare vite I tillegg har vi på tysk preposisjoner som styrer /som får bestemte kasus etter seg. Akkusativpreposisjoner: durch - gjennom Wir gehen durch den Park. Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn flertall. Nominativ: der die das die. Akkusativ: den die das. Eiendomspronomen får ending som ubestemte artikler (i nominativ), dvs. at hvis substantivene bak er hankjønn/intetkjønn, så blir det ingen ending og hvis det hunkjønn/flere så blir det -e ending. Et enkelt eksempel er at en sier meine Mutter (hunkjønnsord) og mein Vater (hannkjønnsord) Relativpronomen innleder en bisetning (som på norsk who, which, that på engelsk).Husk at bøyd verb skal sist i setningen. Den norske subjunksjonen som heter på tysk der, die, das og må bøyes. Den bøyes nesten helt likt den bestemte artikkelen (unntak genitiv og dativ flertall)

Start studying Tysk - bestemt og ubestemt artikkel. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Start studying Bestemt og ubestemt artikkel tysk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Norske substantiv har tre kjønn: hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Det er ikke enkelt å finne ut hvilket kjønn et substantiv har. En grei regel er å lære artikkelen sammen med substantivet. Da vil du alltid vite hvilket kjønn det er. Bøying. Slik bøyer du et regelmessig substantiv på norsk Tyske substantiv skrives alltid med stor forbokstav. De har tre kjønn: hankjønn, hunkjønn, intetkjønn. Det grammatiske kjønn - genus - stemmer ikke alltid overens med det naturlige kjønn - sexus. Det heter for eksempel der Vater, die Mutter og das Kind, mens en pike heter. das Mädchen

artikler - Deutschlink

 1. ativ (subjektsform) og lær å bøye tyske adjektiv i akkusativ (objektsform). Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Søk Tysk. 8 Hankjønn . Hunkjønn . Intetkjønn . Flertall . No
 2. Eller at sang er hankjønn, fang er intetkjønn og tang er valgfritt han- eller hunkjønn så lenge det er snakk om knipetenger, han- eller intetkjønn hvis det er tang i havet man mener. Det hjelper utvilsomt godt med grundige kunnskaper innen etymologi og språkhistorie, men spørsmålet her var jo om man kunne stille opp enkle regler utlendinger kan forholde seg til... det tror jeg ikke
 3. - Trondheim var spennende fordi mange tenker at hunkjønn står sterkt der. De bruker hunkjønn på en del ord som har vært hankjønn eller intetkjønn andre steder i landet. For eksempel sier de bila og ei æppel, sier hun. Forskerne gjennomførte et lingvistisk eksperiment hvor de testet fem grupper

Substanti

 1. Polsk Tysk; 1. Nadrenia-Palatynat (substantiv, hankjønn) Rheinland-Pfalz (pronomen, intetkjønn): 2. Nadrenia Północna-Westfalia (substantiv, hunkjønn) Nordrhein.
 2. EU = EU. Den Tysk til Engelsk ordbok online. Oversettelser Tysk-Engelsk. Over 2,000,000 Engelsk oversettelser av Tysk ord og uttrykk. Kontroller
 3. - Trondheim var spennende fordi hunkjønn står sterkt der. De bruker hunkjønn på en del ord som er hankjønn eller intetkjønn andre steder i landet. For eksempel sier de bila og ei æppel, sier hun. Forskerne gjorde et eksperiment der de testet fem grupper. Alle deltakerne var fra Trondheim, og de ble gruppert etter alder
 4. Grammatisk hunkjønn er på vei ut av språket vårt. Hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Hvilket kjønn et substantiv har, bestemmer hvilken ubestemt artikkel vi setter foran substantivet. Det er derfor vi sier en bil, ei bok og et hus. Adjektiver skiller også mellom intetkjønn og andre kjønn: et stort eple versus en/ei stor bok,.
 5. Hemmung = забавяне. Den Tysk til Bulgarsk ordbok online. Oversettelser Tysk-Bulgarsk. Over 10,000 Bulgarsk oversettelser av Tysk ord og uttrykk
 6. På tysk får alle substantiv stor forbokstav, selv om de står midt i en setning: der Mann (mannen), Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn. Ubestemt artikkel ein eine ein

Substantiv - hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn? - Norsksone

 1. ner om et.
 2. Og «bolle» er normert som hankjønn i både bokmål og nynorsk, men det heter vanligvis «tjukkebolla (feita)», og så har vi «Bolla Pinnsvin». Så vidt jeg skjønner, er kjønnet til «kløft» bestemt av at det kommer av en tysk verbavledning på -t, som får hunkjønn i tysk, og så er kjønnet lånt med til norsk. Jf. drift, jakt.
 3. hunkjønn 1) naturlig kjønn, motsetning til hankjønn; 2) grammatisk kjønn, til forskjell fra felleskjønn (hankjønn) og intetkjønn, i riksmål og bokmål bare aktuelt i det beskjedne antall ord med a-endelse i bestemt form entall, f.eks. hytt

Kasus - Studieweb.n

 1. HANKJØNN HUNKJØNN INTETKJØNN FLERTALL NOMINATIV der die das die AKKUSATIV den die das die GENITIV dessen deren dessen deren DATIV dem der dem denen Et relativpromomen viser tilbake på et substantiv utenfor relativsetningen. På norsk bruker vi ordet som for nesten alle formene: Der Junge, der im Schulhof steht, heisst Ju:rgen
 2. Mini-grammatikk. Substantiv. Substanti
 3. Jeg har jobbet endel som vikarlærer i tysk, er Drogba styrer hunkjønn, altså die-die-der. N die. A die. D der. Gratulerer, nå kan du bøye to tredjedeler av bestemte artikler. Leksjon 5 Intetkjønn, bestemt artikkel. I dativ er intetkjønn og hankjønn det samme. N das. A das. D dem

intetkjønn n (bokmål/riksmål) grammatisk kjønn/genus. Brukes bl.a. på mange substantiv som betegner gjenstander. Etymologi . intet + kjønn. Andre former . inkjekjønn (nynorsk) Uttale . Dette ordet har ikke tysk: Legg til denne. hankjønn og intetkjønn formene einer og eines: Einer von den Spielern wurde verletzt. Eines von den Büchern ist sehr interessant. I hunkjønn er det uansett eine: Eine von meinen besten Freundinnen ist krank. I slike tilfeller brukes også konstruksjonen det heles genitiv: Einer der Spieler wurde verletzt. Eines der Bücher ist sehr interessant

Unzucht = блудство. Den Tysk til Bulgarsk ordbok online. Oversettelser Tysk-Bulgarsk. Over 10,000 Bulgarsk oversettelser av Tysk ord og uttrykk Tysk Portal: Tyskland «Tysk» kan også referere til Tyskland og etniske tyskere. Tysk Deutsch Brukt i Tyskland Østerrike Sveits Luxembourg Liechtenstein Frankrike Belgia Ungarn Italia Polen Tsjekkia Danmark Antall brukere 120 000 000 (hvorav 100 000 000 er morsmålsbrukere)[1] Lingvistisk klassifikasjon Indoeuropeisk Germansk Vestgermansk Høytysk Tysk Skriftsystem Det latinske alfabetet.

Video: Hankjønn Hunkjønn Intet - Yump

Substantiv - Clarif

Allemagne = Deutschland. Den Fransk til Tysk ordbok online. Oversettelser Fransk-Tysk. Over 100,000 Tysk oversettelser av Fransk ord og uttrykk Kanskje sunt spørsmål, men jeg har ikke helt fått grepet på dette enda. Har akkurat startet på skole igjen etter ti år og husker null og niks av nynorsk grammatikk. La oss ta feks øy. Jeg vet ikke instinktivt om det skal være ei eller ein foran det ordet og dermed vet jeg ikke hvordan det skal bø.. Hankjønn: den opne dialogen Hunkjønn: den opne døra Intetkjønn: det opne slottet Flertall: dei opne bøkene Dei hadde ein open dialog som viste at dei var opne for nye meiningar. Læraren må halde seg vaken heile tida og ha eit vake/vakent blikk på elevane Jamvektsord i hankjønn får ikke ending i dativ entall: E står oppi ståggå, ho sitt på håggå, sår på handbåggå. Jamvektsord i hunkjønn får ikke ending i hunkjønn nominativ og akkusativ: Han måle stuggu. Slå ihæl fluggu. Vukku gikk fort. * Ved PERSONNAVN brukes foranstilt bestemt artikkel: 'N Per bor borti Hessdala Her kan du utvide ditt norske ordforråd ved hjelp av talende bilder, ordlister og tastatur. Klikk på bildene eller markerer tekst for å se bilder og høre uttalen. Velg kategori og skriv ved å klikke på bildene..

Artikkel er en ordklasse som består av ord som normalt brukes sammen med substantiver for å skille mellom bestemt og ubestemt form av substantivet. Artikkelen forteller også hvilket kjønn substantivet har. I Norsk referansegrammatikk fra 1997 er ikke artikkel lenger egen ordklasse, og de tidligere artiklene er tatt opp i den nydefinerte ordklassen determinativ Norsk: ·organisme i dyreriket, helst om ein avansert skapnad med medvit Det er dyr i kjellaren. Hest er eit fint dyr.··kostbart, noe som koster mye kjært, dyrebar Oversettelse for 'krampe' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis

intetkjønn i tysk - Norsk bokmål-Tysk Ordbok Glosb

Oversettelse for 'dun' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis Men det er virkelig sånn at man må lære det for hvert enkelt ord. Bortsett fra at noen regler hjelper, som f.eks. at hvis det slutter på -e er det ofte hunkjønn. Noe som hjalp meg veldig var at når jeg skreiv ned et ord jeg lærte, brukte jeg en farge. I mitt eksempel var det blå = hankjønn, rød = intetkjønn, grønn = hunkjønn Study 10 Bestemme Kjønn På Tyske Ord flashcards from Cecilie B. on StudyBlue. Er hankjønn, der bruder. Substantiv som ender på nis, sal, um. Bilmerker. Hankjønn, der Ford. Navn på byer og land. Er intetkjønn og har ikke artikkel, Oslo. De fleste tyske elver. Er hunkjønn, die elben. De fleste ikke tyske elver. Er hankjønn, der. Tysk; 1. África do Sul (substantiv, hunkjønn) Südafrika (substantiv) 2. América do Sul (substantiv, hunkjønn) Südamerika (substantiv) 3. Coreia do Sul (pronomen, intetkjønn) Südkorea (pronomen, intetkjønn) 4

Utfylling - bestemt artikkel i nominativ, akkusativ, dativ

Fransk Tysk; 1. arriver avec ses gros sabots (verb) Synonym: mettre les pieds dans le plat wie ein Elefant im Porzellanladen (adjektiv): 2. canneberge à gros fruits (substantiv, hunkjønn) Kranbeere (substantiv, hunkjønn): 3. commerçant en gros (substantiv, hankjønn grand = groß. Den Fransk til Tysk ordbok online. Oversettelser Fransk-Tysk. Over 100,000 Tysk oversettelser av Fransk ord og uttrykk. Kontroller 3 kjønn: Hankjønn, hunkjønn, intetkjønn Tall: Entall og flertall Det er her tilstrekkelig å lære og bøye et substantiv fra hvert kjønn. Entallsbøyinga er den viktigste: Tall: Dere som leser tysk, er spesialister på konjunktiv! Dere møter i hvert fall to konjunktiver i eksempeltekstene eller, hunkjønn, hankjønn, intetkjønn, Hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school. Click HERE to Log in

substantiv - Deutschlink

Substantiv i hankjønn: Substantiv i hunkjønn: Substantiv i intetkjønn: Substantiv i flertall: Substantiv i bestemt form, alle kjønn: en liten bil: ei lita seng: et lite bord: små biler/senger/bord: den lille bilen den lille senga det lille bordet de små bilene: en annen bil: ei anna seng: et annet bord: andre biler/senger/bord: den andre bilen den andre senga det andre bordet de andre. Flertall, hankjønn, hunkjønn, intetkjønn Plural, masculine, feminine, neuter serious seriøs seriøst seriøse Introduction of the characters The conversation with - tysk - tysk - tyske German - medisin/en medicine - å jogge - jogger - jogget - har jogget to jog - nesten nearly, almos Det finnes et stort, herskapelig hus i Oslo - Huset med det rare i - som er bebodd av folk fra NRKs Barne-TV. I hoveddelen av huset bor programlederne Ingunn og Johannes. De er søsken, selvom Ingunn er fra Trondheim og Johannes fra Østlandet. På loftet bor den tøffe programlederen Marianne sammen med et plast-skjelett. Nylig har også den lune, romslige og matglade programlederen. bøyes etter kjønn: hankjønn (maskulin), hunkjønn (femininum) eller intetkjønn (nøytrum). der braune Hund (m) (den brune hunden) die braune Hose (f) (den brune buksa) das braune Haus (n) (det brune huset) Maskulinum (m) Hankjønn ein Mann - der Mann (en mann - mannen) Modalt hjelpeverb På tysk er det seks modale hjelpeverb. De står oft Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Ord som primært brukes i flertall Bare vis slike ord Utelukk slike ord Vis begge typer ord Tellelige og utellelige ord Bare vis tellelige ord Bare vis masseord Vis begge typer ord Egenskaper ved verb. Verbfraser som består av mer enn ett ord (f.eks. få til

substantiv - Store norske leksiko

Mini-grammatikk. Bestemmerord. Bestemt artikke Saksonia = Sachsen. Den Polsk til Tysk ordbok online. Oversettelser Polsk-Tysk. Over 70,000 Tysk oversettelser av Polsk ord og uttrykk. Kontroller Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn gutten jenta huset Somaliskesubstantiver: Hankjønn Hunkjønn inanka ayaahadlayaa inanta ayaahadlaysaa cadowga ayaahadlayaa hooyada ayaahadlaysaa aabbaha ayaahadlayaa gabadha ayaahadlaysaa duqa ayaahadlayaa walaasha ayaahadlaysaa..... Grammatiskkjønn Hankjønn Hunkjønn-ka -ta. en lott), skrift/skrifter (hunkjønn), syn/syner (hunkjønn). To eksempler på obligatorisk -er er flere lemmer og steder (hankjønn, jf. nynorsk stader ). Det er ikke noen nødvendig sammenheng mellom -er i disse ordene og -er i de andre ordene som er nevnt i denne artikkelen If you don't know what are the Norwegian adjectives and how to use them, please read the previous posts: Learn About Norwegian Adjectives Part 1 - Hankjønn Learn About Norwegian Adjectives Part 2 - Hunkjønn Learn About Norwegian Adjectives Part 3 - Intetkjønn Continuing with our lessons on Norwegian adjectives

Flervalg - riktig ubestemt artikkel (*

Men nok en gang finnes også noen unntak på bøying av hunkjønn. Ord som slutter på -ing, bøyer vi slik, med endingene -ar og -ane i flertall. Hankjønn og hunkjønn bøyes likt. Eksempel: ei kjerring - kjerringa - kjerringar - kjerringane. Intetkjønn Alle intetkjønnsord i nynorsk bøyer vi slik: Eksempel Bestemt og ubestemt artikkel for hankjønn. Oversett til tysk: Jeg heter Sara. Hva er Ich heiße Sara? 200. Du har . Hva er du hast? 200. Du spiller. Hva er Du spielst? 200. Faren. Hva er der Vater? 200. Bestemt og ubestemt artikkel i hunkjønn og intetkjønn (Nominativ) Hva er die og eine + das og ein. 200. Jeg er tretten år gammel

Der, Die eller Das - Tysk - Skolediskusjon

We have started to learn about Norwegian adjectives since the last post. We learnt how the adjectives behave when used with the hankjønn nouns. It's time to look at how to use the Norwegian adjectives with the hunkjønn nouns. (If you don't know about hankjønn and hunkjønn Norwegian nouns, learn mor (hankjønn) Femininum (f) (hunkjønn) Neutrum (n) (intetkjønn) Plural (pl) (flertall) Tysk ein Mann eine Frau ein Kind Menschen Norsk en mann en kvinne et barn mennesker Tysk der Mann die Frau das Kind die Menschen Norsk mannen kvinnen barnet menneskene Slik. Menn og alt man oppfattet som mannlig ble klassifisert som hankjønn. Kvinner og alt kvinnelig ble hunkjønn, mens ord som betegnet livløse ting ble intetkjønn. Felleskjønn er oppstått senere, som en sammenslåing av hankjønn og hunkjønn, slik at man få felles bøying av for eksempel en båt-båten og en bok-boken Ja, faktisk er ikke bare hunkjønn utsatt i amerikanorsk, men også intetkjønn, ifølge forskning Lohndal har gjort sammen med Westergaard. - I Norge kan en forklaring på at hunkjønn forsvinner være press fra standardnært Oslo-mål, men det er ikke tilfelle for de norsktalende amerikanerne

Intetkjønn: ein Kind et barn På tysk som på norsk står mengdeordet ein, eine, ein foran substantivet. Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Nom ein Mann eine Frau ein Kind Akk einen Mann eine Frau ein Kind Dat einem Mann einer Frau einem Kind Er hat einem Mitschüler das Fahrrad gestohlen. Nominativ Ein. I dag fikk jeg oppgave å lage et innleg om bøying av substantiv. Substantiv kan være navn på ting, presoner og steder. Substantiv bøyes i bestemhet, tall og kjønnhenholdsvis bunden og ubunden form, entall og flertall, og i intetkjønn, hankjønn og hunkjønn. Hoved reglene er: Hankjønn Hvis substantiv endrer på -a eller -nad for eksempe NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER Nivå 1 Substantiv, kjønn Norske substantiver har tre kjønn (genus). Kjønnene har ulik artikkel: • Hankjønn: en gutt, en mann, en bil, en by • Hunkjønn: ei jente, ei klokke, ei dør* • Intetkjønn: et barn, et sted, et land Det er ikke mange regler for hvilket kjønn et substantiv har

Heinzelnisse - Ordbok Norsk Tysk

تبهذ يه (hunkjønn entall) اتبهذ امه (hunkjønn totall) نبهذ نه Hunkjønn flertall) VERB ( presens) bøyes med å skrive en bokstav i begynnelsen av verbene i sammenheng med entall ( أ( A eller flertall ( ن( N SUBSTANTIV Subastantivene bøyes etter bestemt regel som verbene etter hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn TYSK. 49 TA MÅLSPRÅKET I BRUK COMMUNICARE • 2016 (hankjønn akkusativ) 6 = dem Mann (hankjønn dativ) 7 = der Frau (hunkjønn dativ) 8 = dem Kind (intetkjønn dativ) 9 = den Männern (flertall dativ) • Elevene får utdelt hvert sitt eksemplar av sudokuspillet og skal finne u

*Lo . lo brukes foran - substantiverte adjektiv: lo bueno det gode - setninger innledet med que: lo que dices es cierto det du sier, er sant.. Del, al . Preposisjonen de og hankjønnsartikkelen el trekkes sammen til del. Tilsvarende skjer med preposisjonen a og el.De smelter sammen til al.. El uniforme del equipo For elev. Aktiviteter; Grammatikk; Lytt til kapittelet; Grammatikk. Artikler (bestemt og ubestemt Mini-grammatikk. Adjektiv. Adjektiv, bøyning og plasserin Scozzese = Scot. Den Italiensk til Engelsk ordbok online. Oversettelser Italiensk-Engelsk. Over 300,000 Engelsk oversettelser av Italiensk ord o Æææææh, hun kjønn, han kjønn, intetkjønn. En tråd i 'Generelt' startet av *Kula*, 21 Mar 2013. Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp. Side 1 av 2 1 2 Neste > *Kula* Elsker forumet. Hjelpe meg. Hvordan funker dette? Er det ikke ei jente, en gutt

Grammatikk - NTN

Dette er en øving i å finne ut hvilket kjønn substantivet har. Lærestoffet. finner du i Grammatikk-mappen.. Lærestoffet blir åpnet i et eget vindu. Lukk vinduet for å komme tilbake til denne siden igjen Substantiv opptrer i hankjønn (maskulinum), hunkjønn (femininum) og intetkjønn (nøytrum) og bøyes entall ubestemt og bestemt form og flertall ubestemt og bestemt form. I forbindelse med substantiv må vi skille mellom naturlig kjønn (sexus) og grammatisk kjønn (genus) hankjønn: en fin film - hunkjønn: ei fin bok - intetkjønn: et fint bilde: tall: entall: en fin film - flertall: mange fine filmer: bestemthet: en fin film - den fine filmen - noe fint vær - hennes fine bilder: grad: positiv: fin - komparativ: finere - superlativ: fines For elev. Aktiviteter; Grammatikk; Lytt til kapittelet; Grammatikk. Ukedagen

Tür = door. Den Tysk til Engelsk ordbok online. Oversettelser Tysk-Engelsk. Over 2,000,000 Engelsk oversettelser av Tysk ord og uttrykk. Kontroller Adjektiv Liste over bøyning av regelrette adjektiv Hovedmønster for bøyning av adjektiv i ubestemt form: Andre vanlige mønstre: Unntak fra disse reglene: Husk dette når du skriver: På en side på en annen side eller: På den ene siden . på den andre siden. Andre unntak: et friskt bad (-is.

Definisjon av hunkjønn i Online Dictionary. Betydningen av hunkjønn. Norsk oversettelse av hunkjønn. Oversettelser av hunkjønn. hunkjønn synonymer, hunkjønn antonymer. Informasjon om hunkjønn i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum 1. biologisk kvinnelig kjønn, mots. hannkjønn Hunden vår er hunnkjønn En lignende utvikling ser vi i Tromsø. Utviklingen innebærer at artikkelformen en i disse varietetene blir umarkert for distinksjonen mellom hankjønn og hunkjønn, og bare markerer ikke-intetkjønn, slik f.eks. demonstrativen den allerede gjør holder = Fassung. Den Engelsk til Tysk ordbok online. Oversettelser Engelsk-Tysk. Over 1,000,000 Tysk oversettelser av Engelsk ord og uttrykk Definisjon av hankjønn i Online Dictionary. Betydningen av hankjønn. Norsk oversettelse av hankjønn. Oversettelser av hankjønn. hankjønn synonymer, hankjønn antonymer. Informasjon om hankjønn i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum 1. biologisk mannlig kjønn, mots. hun kjønn ha to katter, begge hannkjønn 2. grammatikk bøyningsklasse av substantiv, adjektiv og..

Etymologisk finner vi ingen forklaring: På latin er struma hunkjønn. Som en grov regel vil latinske substantiver i maskulinum og femininum bli hankjønn på norsk, mens nøytrumsord forblir intetkjønn . På tysk ser vi at hunkjønnsformen er bevart, og på svensk og dansk er struma hankjønn Eiendomsordene på norsk: Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Flertall 1. person min mi/min mitt mine 2. person din di/din ditt dine 3. person (refl.) sin, hans si/sin, hennes sitt sine 1. person vår vår vårt våre 3. person (refl.) sin si/sin sitt sine denmagiskekoden@mail.com Her er noen oppgaver: Øvelser - eiendomspronomen 1 Øvelser - eiendomspronomen 2 He Greske substantiv har tre kjønn, slik som norsk: Hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Kjønnet lar seg ikke alltid bestemme på grunnlag av substantivets form. Som oftest er det artikkelen som forteller oss hvilket kjønn ordet har. ο ανηρ «mannen» -- hankjønn η γυνη «kvinnen» -- hunkjønn

 • Bondens dip.
 • Cairn terrier allergiker.
 • Fjellturer på røros.
 • Sosial angst tromsø.
 • Ramme 70x100 hvit.
 • Ikea julbord.
 • Når kom elektrisiteten til bergen.
 • Dialyse shunt aneurysma.
 • Bilder poesiealbum kostenlos.
 • Symptomer på for meget kalium i blodet.
 • Weekend budapest flyg och hotell.
 • Kvalmen avtar uke 8.
 • Seig avføring voksen.
 • Beste videregående skoler oslo.
 • Kvinesdal postnummer.
 • Ball pool 8.
 • Google account.
 • Reggio emilia bok.
 • Ervervet hjerneskade rehabilitering.
 • Hvordan legge trykkbandasje.
 • Sinte stemmer i hodet.
 • Elektriker begrep.
 • Polizei sigmaringen homepage.
 • Hva er arbeidsinnvandring.
 • Årets navn 2016.
 • Große liebe definition.
 • Sittestilling sykkel.
 • Tørrdrukning behandling.
 • Alexandrit kette.
 • Generasjon navn.
 • Samfunnsøkonomisk overskudd monopol.
 • Boligsalgsrapport eller takst.
 • Imdb com daniel day lewis.
 • Overnatting moksnes.
 • Fredrik eklund barn.
 • Teiner kryssord.
 • Polyeten wiki.
 • Single malt.
 • Buy bayern munich tickets.
 • Einwohnerzahl pinneberg 2017.
 • Nationaltheatret min side.