Home

Kornkråke trondheim

Faktaark nr.: 33 - Kornkråke Sist revidert: 2014 Side 1 av 2 Miljøenheten FAKTAARK Kornkråka 2/3 av bestanden av kornkråke i Norge finnes i Trondheim. Den finnes bare på 3 steder i Norge i dag: Mjøsa, Stavanger og Trondheim. Vi har dermed et spesielt ansvar for å ta vare på kornkråka. Kornkråka er en av identitets Derfra fikk han begeistret tilbakemelding om at fuglen ikke var mindre enn verdens eldste registrerte kornkråke. - Denne kornkråka ble merket utenfor murene på fengselet på Tunga i Trondheim. Det store viltmangfoldet i en bykommune som Trondheim er en berikelse for mange mennesker, men også en kilde til konflikt. Konflikter oppstår særlig i forhold til måker, grevling, kornkråke, bever, rådyr og elg.

Kornkråke i Trondheim (Opphavsrett: Einar Kongshaug/Miljøenheten, Trondheim Kommune) Kart over fylkesforekomster av kornkråke i Norge (Opphavsrett: Artsdatabanken/Norsk rødliste for arter) I perioden februar til mai 2019 gjennomfører Trondheim Kommune en spørreundersøkelse om kornkråke (Corvus frugilegus) Om våren og på høsten sees kornkråke i kulturlandskapet på leiting etter meitemark, innsekter, korn og andre kulturvekster. Om kvelden overnatter de gjerne i store høye trær, gjerne furuer. Kornkråka etablerer reirene i kolonier i mars måned. 2/3 av bestanden av kornkråke i Norge finnes i Trondheim Kornkråke (Corvus frugilegus) er en fugleart i kråkefamilien. Veier ca. ½ kg og er omtrent på størrelse med en kråke. Dialektnavn som blåkråk, råk og ramnkråke. Svart med litt blålig glans, og fjærløst, grått hudparti rundt nebbroten. Det siste skiller den best fra svartkråka, og lyden er dypere enn hos kråke

Trondheim kommune har utarbeidet en del faktaark for viltområder i Trondheim. Faktaarkene beskriver enkeltområder eller flere viltområder samlet. I tillegg er det laget faktaark for noen viltarter, blant annet grevling, flaggermus, hønsehauk, skogsfugl, elg, bever og kornkråke. Faktaark om natur, miljø og hels Charlottenlund er en bydel i den østlige delen av Trondheim, rundt 5 km øst for sentrum ().Bydelen er avgrenset av Strindfjorden i nord, Ranheim og Presthus i øst, Jakobsli i sør og Brundalen, Tunga og Leangen i vest. Man skiller gjerne mellom Nedre Charlottenlund, som består av området langs fjorden fra Rotvoll til Grillstad, og Øvre Charlottenlund, området fra Skovgård til.

Her ligger verdens eldste kornkråke - NRK Trøndelag

Kornkråke Alle aktiviteter Amfibium og krypdyr BEKKIS Bilder og video av dyr Dafniejakten Dyreobservasjoner Fenologi Fisk i ferskvatn Fisk og fangst i saltvatn Fremmede arter Fuglene våre Fugler og fuglekasser Fugler ved foringsplassen Følg et tre gjennom årstidene Har du sett piggsvin Kornkråke, Corvus frugilegus, art i kråkefamilien. Vår sjeldneste kråkefugl med maksimalt 300 hekkende par i Norge. Kornkråka er på størrelse med en kråke og veier nær 500 gram. Den er helsvart med fiolett glans og er lett gjenkjennelig på sin vaggende gange, store «bukser» rundt beina, flate panne og toppete isse. Gamle fugler har et fjærløst, gråhvitt hudparti rundt nebbrota.

Konflikter mellom vilt og bysamfunn - Trondheim kommun

Kornkråke 06/09/2020. Kornkråke. @brittarnhild. Trondheim kommune har et svært interessant faktaark hvor de skriver om kornkråka, blant annet at 2/3 av bestanden som finnes i Norge finnes i dag i Trondheim, og mange av dem er nettopp på jordene utenfor der mor og far bor. På faktaarket står det også at. Art: Kornkråke (Corvus frugilegus) Alle aktiviteter Amfibium og krypdyr BEKKIS Bilder og video av dyr Dafniejakten Dyreobservasjoner Fenologi Fisk i ferskvatn Fisk og fangst i saltvatn Fremmede arter Fuglene våre Fugler og fuglekasser Fugler ved foringsplassen Følg et tre gjennom årstidene Har du sett piggsvin

Norsk Ornitologisk Forening - Spørreundersøkelse om kornkråke

Spørreundersøkelse Kornkråke Trondheim Surve

Kaie, Corvus monedula, er en art i kråkefamilien. Kaia er ca. 35 cm lang og veier mellom 200 og 250 gram. Den ligner den større kråka, men er nesten fullstendig svart og har grå nakke og hvitaktige øyne. Kaie sees ofte i selskap med kråke, men skilles lett på at den er mindre, og ved at den flyr med raskere og dypere vingeslag. Den er en dyktig flyger som i grupper kan utføre. Nye kolonier av kornkråke i Trondheim. Trøite ringmerkingsstasjon 1985. Lomvi i kråkereir. Registrering av hekkebestanden av skjære i Stjørdal sentrum. Ringmerkingsaktiviteten i Stjørdal 1.1. Uheldig andejeger. Canadagås . 4. 7012 Trondheim - Tlf. 73 84 16 40 | Kontakt oss. Corvus frugilegus / Kornkråke. Kommentar. Kornkråka er vår sjeldneste kråkefugl. Den har maks 300 hekkende par i Norge hvorav de fleste i områdene rundt Trondheim. Den hekker i kolonier og er nært knyttet til kulturlandskapet. Denne er fotografert i Horten som har en liten bestand av kornkråke Kornkråke jager gråhegre. Kråke. Kvinand og stokkand . Stokkand (Bilde 12 - 18) Fuglekonge (Bilde 19 - 22) Lørdagens fotosamling i BioFoto Midt-Norge ved Ringvedammen, inne i Ringve Botaniske hage i Trondheim, ble en fotografisk høytidsstund

Kornkråke - WikiStrind

 1. Kornkråke, Rook (Øvre Leirfoss, Trondheim) Kornkråke, Rook (Øra, Fredrikstad
 2. gs & Øyen 2015)
 3. Kornkråke (Corvus frugilegus) 47 centimeter lang kråkefugl, veier cirka 0,5 kilo.Hekker kolonivis i trær, særlig ved Hamar og i Trondheim. Legger 4-6 egg (blekgrønne) som ruges av hunnen i 17-18 dager. Standfugl, men en del ungfugler streifer omkring
 4. Bromstad er et strøk og tidligere gårdsnavn i Strinda kommune, nå en del av Strindheim ca. fire kilometer øst for sentrum av Trondheim.Gården tilhørte opprinnelig bispestolen og var bygselgods inntil 1794. O. Rygh mente at navnet er en sammensetning av mannsnavnet Brunn eller Bruni.. Bygningen var en periode fra 1879 rettssal for Strinden og Selbu sorenskriverembete
hao-loggen: Bilder August 2009

Viltkart - Trondheim kommun

Viltkart - Trondheim kommune

Charlottenlund (Trondheim) - Wikipedi

Art: Dato: Sted: 327 Rødtoppfuglekonge: 05.07.2019: Pipenhus, Oslo, OS: 326 Rovtern Inspirerende naturvernseminar i Trondheim! Av Helge Venaas (26.11.2019). NOF arrangerte helga 22.-24. november sitt første naturvernseminar. Martin Eggen hadde satt opp et variert og svært interessant program, med tema som spente fra storpolitikk til småfuglene på fôringa Trondheim kommune har et svært interessant faktaark hvor de skriver om kornkråka, blant annet at 2/3 av bestanden som finnes i Norge finnes i dag i Trondheim, Kornkråka er en av identitetsbærerne for Trondheim by og en sjeldenhet Kornkråke, Corvus frugilegus. Kornkråke (Corvus frugilegus) Father and Son by Foxypar4 via Flickr, Creative Commons Attribution. Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) Pink-footed Goose - Anser brachyrhynchus - Heiðagæs by Omarrun via Flickr, Creative Commons Attribution. Kråke (Corvus cornix) Rubund Creative Commons Attribution ShareAlike. Krikkand (Anas crecca

Hallingfugl: Aldersrekord av ringmerket kornkråke

 1. Kråkefamilien er en familie i ordenen spurvefugler. De er middels store til store (20 - 69 cm) fugler med kraftig nebb og føtter. Vanlige arter i Norge er kråke og skjære. Kråkefuglene er betraktet som svært intelligente og er meget sosiale fugler. De er nysgjerrige og har en sjeldent god hukommelse. Disse fuglene har fascinert menneskene gjennom tusener av år og figurer av dem.
 2. Trondheim kommune leier området med det formål å sette opp skole og barnehage. Statsbygg er hjemmelshaver og det er inngått leieavtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Hovedutfordringer i planen Hovedutfordringen i planen har vært å få til en sikker og effektiv trafikkavvikling i området, i tillegg til hente
 3. Kornkråke, 1 ad. i fjæra. Stær, 1 ind. Bjugnfjorden fra Botngård til Uthaug (TBo) Dykkender opptalt fra Uthaug under en oppflukt hos kråke, slik at beiteaktiviteten opphørte. Smålom, 3 ind. Toparv, 14 ind. i tett gruppe på sjøen. Kanadagås, 95 ind. på stubbåker ved Opphaug. Stokkand, 59 ind. Havelle, 131 ind. Ærfugl, eksakt 100 ind
 4. Art Kornkråke Corvus frugilegus Linnaeus, 1758. Underart Corvus frugilegus frugilegus Linnaeus, 1758. Art Kaie Corvus monedula Linnaeus, 1758. Art Kortnebbkråke Corvus moneduloides. Art Banggaikråke Artsdatabanken, PB1058, 7446 Trondheim: E-post: postmottak@artsdatabanken.no
 5. Art: Dato: Sted: 321 Kanadahettemåke: 25.12.2019: Uthaug, Ørland: 320 Rødtoppfuglekong
 6. Ein del av artane som lever i Noreg eller på Svalbard står på den globale raudlista. Dei fleste av desse er vurdert som livskraftige i Noreg, medan ein del er truga eller raudlista. Nokre er òg vurdert til ein risikokategori på Framandartslista

Kornkråke - Artsdatabanke

 1. Født: 14. januar 1986 i Trondheim. Er oppvokst i Trondheim, Rennebu og Bodø. Bor nå i Oslo. Sivil status: Singel. Stilling: Talsperson for Miljøpartiet De Grønne sammen med Rasmus Hansson. Bakgrunn: Satt i sentralstyret til De Grønne i perioden 2012-2013 og var fylkesleder for partiet i Oslo 2013 og 2014
 2. - Kornkråke: I Norge har kornkråka en begrenset og spredt utbredelse, med kun tre små isolerte hekkebestander: rundt Mjøsa, ved Trondheim og i Rogaland. Den norske hekkebestanden er nå anslått til å være mellom 530 og 600 individ. Arten klassifiseres til rødlistekategori NT (nær truet). Det er store bestander av kornkråke i Sverige o
 3. Art: Dato: Sted: 1: Knoppsvane: 01.01.2011: Frognerkilen: 2: Sangsvane: 01.01.2011: Minnesund: 3: Grågås: 26.04.2011: Engasjyen NR: 4: Kanadagås: 24.04.2011.
 4. Kornkråke finnes bare i 3 områder i Norge. Trondheim har 2/3 av bestanden. Resten er fordelt på Stavanger og Mjøsområdet. På Toten hekker den på Kapp og Lena. Ut fra plankartet, vil storparten av furuskogen bli rasert og habitatet ødelagt for godt. Men da er de vel kvitt «bråket» i hekketida
 5. + mye stokkand, kaie, kråke, kornkråke, ærfugl, 4 storskarv, gråmåke og svartbak Brunnakken og Canadagåsene ble også sett der 12.02.00. Toppmeis: Minst 2 individer på Kregneskjølen i Melhus (ESp) Stær: Minst 7 individer mellom Viggja og Børsa. (ESp
 6. . 4 vipe, 4 storspove, 2 jernspurv, 1 sy rødstrupe,
Kjell Gunnars turblogg

Trondheim, februar 1995 Per Gustav Thingstad. 6 1. INNLEDNING Dagens jordbrukslandskap reflekterer både naturforholdene og den tidligere og nåværende Kornkråke Corvus /rugilegus Kråke Corvus corone Skjære Pica pica Stær Stumus vulgaris l: Bare på Sør-og Østlande Jeg har lest et sted at det er mye fiskemåker i Trondheim, og at måkekolonien over Flatåsen på våren er fiskemåker. De har vi massevis av. Vi blir ikke vekket av dem midt på lyse natta enda, men de første fiskemåkene flyr allerede over huset. Fiskemåken på bildet møtte jeg nede ved Nidelva, ved Gåsaparken på Bakklandet Kråke, Corvus cornix, art i kråkefamilien. Den er den vanligste av kråkefuglene våre, og trolig den mest tilpasningsdyktige og mest utbredte arten i den norske fuglefaunaen. Den finnes langs kysten, i innlandet og på fjellet i mer eller mindre treløse områder. Hovedtyngden synes å være knyttet til bebodde strøk og områder med menneskelig virksomhet

Dyr i Trondheim - Trondheim kommun

 1. I am living in a red house surrounded by a blue garden near Trondheim, Norway. I love everydays and post about my steps through life. Britt-Arnhild's House in the Woods is open to everybody
 2. SKANSEN, TRONDHEIM (ESÆ) Grønlandsmåke 2k fortsatt her. 19.03.06. Vinge/Velvang (TRØ, BNy, BFu, ESÆ) 1 ad Grønlandsmåke ca 1500 Ærfugl 2 Sædgås ua fabialis bra med måker og dykkender ellers ogs.
 3. PRESTHUS, RANHEIM, TRONDHEIM (ESÆ) Ringdue 11. RANHEIMSFJÆRA, TRONDHEIM (ESÆ) Hettemåke 130+ Fiskemåke 9 Toppand 21 Kvinand 140+ Krikkand 11 hunner 5 hanner Tjeld 1 Horndykker 8 Storskarv 19 Hegre 3 Storlom
 4. Art: Dato: Sted: 301 Maskerikse: 15.06.2017: Grindholmen, Råde, ØF: 300 Natthegr
 5. NSKF-art: Dato: Sted: 1: Ringand: 18.05.2019: Litlvatnet, Agdenes, TR: 2: Svartglente: 27.05.2017: Titran, Frøya, ST: 3: Amursvale: 05.05.2014: Litlvatnet, Agdenes.

Miljolare.no: Art: Kornkråke (Corvus frugilegus

I Norge har vi 8 forskjellige kråkefugler: nøtteskrike, lavskrike, skjære, nøttekråke, kaie, kornkråke og ravn. I Hordaland finner vi alle unntatt lavskrike. Kråka er den vanligste av kråkefuglene, og trolig den mest utbredte hekkefuglen i Norge. Hekkebestanden i Norge er anslått til 200-600 000 par Trondheim, april 1990. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD. l. INNLEDNING. 2. OMRADEBESKRIVELSE 3. TAUTRAS FUGLEFAUNA 3.1. Tårnseiler D Kornkråke A Gråspett A Kråke D Grønnspett A Ravn A Flaggspett A Stær D Dvergspett A Gråspurv D Tretåspett A Bokfink D Sanglerke D Bjørkefink KSU.NO, Kristiansund. 3.5K likes. KSU•NO er et nettmagasin med fokus på Nordmøre

Trondheim, april 1995 Per Gustav Thingstad. 6 1. INNLEDNING Kornkråke Corvus frugilegus SH ++ Kråke Corvus corone cornix OSH +++ Ravn Corvus corax S + Stærfamilien, Sturnidae Stær Stumus vulgaris TOh +++ Spurvefamilien, Passeridae Gråspurv Passer domesticus Oh ++(+) Finkefamilien, Fringillida Norsk Ornitologisk Forening avdeling Trøndelag, Trondheim, Norway. 632 likes. NOF avdeling Trøndelag er en forening for fugl og fuglevern og fungerer som et bindeledd for alle fugleinteresserte i fylket

Trondheim kommune har et Kornkråke. @brittarnhild Far snakker ofte om kornkråka, at det finnes så mange av den på jordet utenfor huset deres, at den er lett gjenkjennelig på sin svarte farge og grå nebb. Nå har jeg sett den selv også, og til og med fått tatt bilder av den.. Kornkråke og skjære i Trondheim. Nøttekråke, Trondheim. Fjellrype i flukt, Aurefjella. To fjellryper stikker fra fotografen, Aurefjella. Ung havørn. Havørn truer med å ta fiskefangsten fra en oter. Mens en annen havørn overumpler oteren og slår fisken unna Storskarv ved Gamle Bybro, Trondheim. For tiden besøker to til tre storskarv det lille skjæret nedenfor Gamle Bybro når dette er synlig ved lavvann. Gåsaparken er for tiden stengt. Derved var det vanskelig (ulovlig) å komme ned til elvebredden Hubro i Trondheim Jeg abonnerer på en varslingstjeneste for sjeldne fuglearter i Sør-Trøndelag, og i ettermiddag ble jeg varslet om at en Hubro var observert på et sentralt sted i Trondheim. Da dette varselet kom etter solnedgang, var lysforholdene langt fra optimale Fuglekonge og andre fugler ved Ringvedammen i Trondheim - Ringvedammen (Bilde 1 - 4) Fiskemåke 1K (Bilde 5 - 8) Kornkråke jager gråhegre Kråke Kvinand og stokkand Stokkand (Bilde 12 - 18) Fug... for 8 timer side

Kråkefugler tilhører gruppen spurvefugler. I Norge fins det 8 arter; kråke, kaie, kornkråke, ravn, nøtteskrike, skjære, lavskrike og nøttekråke. Kråkefugler er kjente for sin intelligens, nysgjerrighet, lekenhet og sine hese skrik. Kilde: Wikipedi

Ber trondhjemmere om hjelp i kråketelling - adressa

192 Arter nevnt i boka 193 Arter nevnt i boka Norsk navn Vitenskapelig navn abbor Perca fluviatilis afrikansk elefant Loxodonta spp. agapadde Bufo marinus alm Ulmus glabra amerikansk hummer Homarus americanus andemat Lemna spp. apollosommerfugl Parnassius apollo ask Fraxinus excelsior bakkesøte Gentianella campestris bever Castor fiber bie Apis mellifera bison Bison bonasu Liste over norske fugler er en oversikt over alle fuglearter som er påtruffet innenfor norsk ansvarsområde. Listen baserer seg på Norgeslisten per 31. desember 2012.Alle arter er oppgitt med artsnummer og kategori fra Norgeslisten, bilde, norsk og vitenskapelig navn. Norgeslisten følger kategoriene som er anbefalt av Association of European Records and Rarities Committees (AERC), og funn.

Flere ganger i løpet av siste uke har jeg sett ei haukugle i nærheten av Jonsvatnet i Trondheim. Grunnet svært gode lysforhold i ettermiddag, bestemte jeg meg for å besøke området for å fotografere fuglen. 600mm, 1/800sec at f/5.6, ISO 4000: 600mm, 1/800sec at f/5.6, ISO 4000 Fuglekikking ved Åkersvika. Åkersvika naturreservat ved Hamar er et svært viktig rasteområde for ender, vadefugl og andre våtmarksfugler. Området tilbyr stor variasjon av fuglearter, særlig i trekktidene, og regelmessig dukker det også opp mindre vanlige arter Haukugle ved Jonsvatnet i Trondheim Flere ganger i løpet av siste uke har jeg sett ei haukugle i nærheten av Jonsvatnet i Trondheim. Grunnet svært gode lysforhold i ettermiddag, bestemte jeg meg for å besøke området for å fotografere fuglen. 600mm, 1/800sec at f/5.6, ISO 4000 Morten Vang lar seg aldri skremme av avstanden Trondheim - Lista eller Jæren når han øyner muligheten for et nytt kryss, og vi møttes på Kløfta kl. 23 tirsdag kveld. I Horten plukket vi opp Mr. X (navnet på denne hardkrysseren offentliggjøres senere grunnet hans jobbsituasjon) og fortsatte deretter med stø kurs sørover Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

En liten kavalkade med bilder som ikke er lagt ut tidligere Januar - 02.01.10 Ringvål, Trondheim - kald start på året. En svartrost hann.. Fuglekonge og andre fugler ved Ringvedammen i Trondheim - Ringvedammen (Bilde 1 - 4) Fiskemåke 1K (Bilde 5 - 8) Kornkråke jager gråhegre Kråke Kvinand og stokkand Stokkand (Bilde 12 - 18) Fug... for 12 timer side nn-NO Kornkråke se-NO Bealdogarja, Bealdovuoraš, Čáhppesgarjá, Čáhppesvuoražas Takson ID 4085 Vitenskapelig navn ID 4168 Listesøk innenfor Corvus frugilegus Linnaeus, 1758. Klassifisering; Animalia. Chordata. Vertebrata. Aves. Passeriformes. Corvidae Leach, 1820. Corvus Linnaeus, 1758. Corvus frugilegus Linnaeus. I finaleheatet sto det mellom tjeld, havørn, horndykker, lavskrike, kornkråke og skjære. Det er mange gode kandidater der som lett kunne blitt erklært trøndersk en gang for alle. Flere fylkeslag i Norsk ornitologisk forening har utropt sin egen fylkesfugl Trondheim kommune v/ Trondheim Eiendom (tiltakshaver) i samarbeid med. hekkende kornkråke er registrert i området og at området er trekkrute for elg og rådyr. Side 27. PLANPROGRAM, revidert 12.04.2010. Forslag til reguleringsplan for Presthusområdet på Ranheim

Fuglevennen - Din naturkontakt - Art: Kornkråke (Corvus

Situasjonen på bildet, hvor to skjærer nærmer seg en musvåk, skjedde 6. april i fjor. Den dagen ble det sett 20 arter, med skogdue og kornkråke som mest interessante. Dette er en særdeles lite krevende utflukt. Ta gjerne med fluktstol, og nyt fugleliv og godt selskap i ro og mak. Magne og Anders er til stede fra kl.10 til 13. Vel møtt Trondheim, mai 1995 Per Gustav Thingstad. 6 1. INNLEDNING Kornkråke T,O xx Kråke H,O xxx Ravn H x(x) Gjerdesmett O,H xx Jernspurv H xx Tornsanger H xx Møller h(H?) xx Elvesanger S (x) Sivsanger h xx Maskesanger S (x) Løvsanger H xxx Gransanger T,(h) xx Fuglekonge T xx Svarthvit fluesnapper T x Finn ut mer om de dyktige folka som hovedsakelig jobber med dramaproduksjoner i NRK. Vi har et åpent, kreativt og inspirerende miljø med svært høy kompetanse og erfaring Minirein er en nettbutikk med barneklær fra 0-16 år, leker og håndverk. Vi har baby og barneklær fra bl.a. Hummel, MeMini, Hust & Claire, Gullkorn Design, Molo.

I tillegg har ravn, kornkråke, nøtteskrike og denslags, men de vil du neppe treffe med mindre du leter etter dem. Først må TS og alle andre her finne ut hvilken art de har tenkt å skyte. Rent prinsippielt har jeg ingen innvendinger mot skadedyrkontroll, men med kråkefugler er det oftest helt unødvendig N-7041 TRONDHEIM. VAT/ORG.NR.: 992 432 152 MAIL: support@sircon.no TEL.: +47 92034702. Produkter og tjenester. Domene til faste, lave priser - Norsk support. Webhotell, med WordPress ferdig installert. VPS for din krevende webløsning? Backuphotell. Zimbra Collaboration. Ditt design til et WordPress tema. Om oss DigitaltMuseum found 11 hit

kornkråke - Store norske leksiko

 1. 7485 TRONDHEIM Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Finn Erlend Ødegård 27.01.2014 13/01251-7 +47 92 85 84 95 Deres dato Deres referanse 28.10.2013 2013/5053 Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Norges Bondelag viser til høringsbrev av 28. oktober 2013 om forslag til forskrift om tilta
 2. Alle arter. Pr november 2018 ligger det inne nesten 1300 bilder med arter fordelt på litt over 1200 arter. Nedenfor ser du et tilfeldig bilde av hver enkelt art som befinner seg i bildedatabasen
 3. DigitaltMuseum found 28 hit

Turblogger.no. 110 likes · 8 talking about this. Norsk portal til de aller beste tur- og friluftsbloggene Agnar Mykle (født Agnar Myklebust 8. august 1915 i Trondheim, død 14. januar 1994 i Asker) var en norsk forfatter og dukketeaterkunstner. Ny!!: Trøndelag og Agnar Mykle · Se mer » Albert Johan Petersso Avhengig av hvilke av våre nettsider du besøker vil nettleseren din kunne lagre følgende informasjonskapsler: Analyse: Google Analytics - Måle trafikk og analysere bruk av våre tjenester Annonsering - Google For å måle annonser og målretting; f.eks frekvensstyring. Funksjonelle cookies - Husker visse innstillinger i løpet av ditt besøk, varer kun pr besøk dersom du ikke velger husk.

Norsk Ornitologisk Forening - Norske fugler
 • Kali der ramsaurier.
 • Electric mountain bike review.
 • Fritak fra heimevernsøvelse.
 • Enkle drinker med tequila.
 • Istid 5 norsk.
 • Honningsvågrevyen 2017.
 • Schwarzach niederbayern.
 • My polacy hamburg samochody.
 • Melasse verwendung.
 • Seneste nyheder.
 • Rehorik online shop.
 • Veterinærhøgskole.
 • 666 number call.
 • Transfett definisjon.
 • Polizei salzburg nummer.
 • Abc der tiere 2 spracharbeitsheft.
 • Fotos entwickeln.
 • Flytende eggehvite sverige.
 • Pokémon black and white download.
 • Tanzen lauingen.
 • Salangen på tv.
 • Adidas tights rød.
 • Sagtømmer pris.
 • Charge ålesund.
 • Hale kryssord.
 • Larry birkhead net worth.
 • Altbauwohnung mit balkon wien kaufen.
 • Mazda cx 5 exclusive line 2017 mazda cx 5.
 • Viking hår.
 • Le toy van lekemat.
 • Ebook reader bilder darstellen.
 • Bee drawing.
 • Lucy kinox.
 • Zwilling und zwilling freundschaft.
 • Dc comics characters.
 • Søker ekstrahjelp bergen.
 • Yr oppdal langtidsvarsel.
 • Markranstädt news.
 • Das tagebuch der anne frank ganzer film deutsch stream.
 • Videos zum erschrecken lustig.
 • Cezinando lyrics noen ganger og andre.