Home

Verdibasert ledelse diakonhjemmet

Masterstudiet i verdibasert ledelse er et generelt kompetansegivende lederstudium med to valgfrie studieløp på enten 120 studiepoeng eller 90 studiepoeng. Studiet har en faglig profil som skal bidra til at verdier mobiliserer til organisatoriske handlinger, og kan knyttes til stikkord som «verdibevissthet, dømmekraft og praktisk lederkompetanse» Diakonhjemmet, Oslo Masteroppgave Master i Verdibasert ledelse Veileder: Benedicte Kivle Antall ord: 23881 02.05-2017 . 2 Sammendrag Temaet for denne mastergradsoppgaven retter seg mot grunnleggende verdier, verdibevissthet 3.3 Verdier og verdibasert ledelse.

VID vitenskapelige høgskole - Master i verdibasert ledelse

 1. Han er cand. sociol., dr. philos. & ph.d. Askeland jobber med mastergradsprogrammet i verdibasert ledelse, og har tidligere vært rektor ved Diakonhjemmet høgskole. Han har publisert flere bøker og kapitler, og en rekke artikler og forskningsrapporter innenfor områdene organisasjonsforståelse, reform og endringsledelse, samt lederes roller og ledelse i praksis
 2. Kjøp 'Verdibasert ledelse' av Rudi Kirkhaug fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978821503146
 3. Vi har tidligere blogget om verdibasert ledelse. Nå har jeg lyst til å se dette i lys av andre ledelsesfilosofier, og hvordan vi over tid har utviklet oss fram til en konsensus om at verdibasert ledelse anses som den formen for ledelse som skaper de beste resultatene
 4. Diakonhjemmet Oslo Masteroppgave Master i verdibasert ledelse Antall ord: 29293 2. mai 2019 . 1 Sammendrag Tema for denne studien er motivasjon. Konteksten er en trosbasert organisasjon, Den norske kirke. Hensikten med studien er å utvikle en dypere forståelse for motivasjon som fenome
 5. Verdibasert ledelse innebærer med andre ord å ha fokus på de overordnede verdier og visjoner som danner grunnlaget for virksomheten (Aadland 2006). Dette er viktig fordi vi må ha fokus både på hva vi ønsker å drive med, hvordan vi bør gjøre det og hvorfor, samtidig som vi må ha fokus på hva vi faktisk driver med, hvordan vi gjør det og hvorfor (Aadland 2004:160)
 6. Diakonhjemmet Høgskole Institutt for diakoni og ledelse Verdibasert ledelse Kull: h08 Øyunn Granerud L41 Masteroppgave i Verdibasert ledelse Veiledere: Beate Jelstad Løvaas og Olav Helge Angell Innlevering: 02.05.12 Antall ord: 2449

Verdibasert ledelse - eStudie

Masteroppgave i Verdibasert ledelse, Diakonhjemmet høgskole Institutt for diakoni og ledelse Kvinner er kvinner verst, eller.?-En erfaringsstudie blant sivile ledere om hvordan de leder rene kvinnegrupper Bettina Korvann, 4. mai 2015 Veileder: Gry Espedal Ordtelling: 1917 Temaområde: ledelse, diakoni, organisasjonsutvikling, verdibasert ledelse. Tittel: Fra sinnelag til system - om å benytte verdier i ledelse av diakonal praksis. Sider: VI + 100 Dato: november 2005 Forfatter: Asle P L Jacobsen Resyme: Denne studien tar for seg ledelse på Diakonhjemmet Sykehus. Spesifikt ser den på hvorda Da kan ikke verdibasert ledelse som styringsverktøy begrenses til det personalpolitiske området, men må tas i bruk i alle ledd i organisasjonen. Beskrivelse Masteroppgave i verdibasert ledelse - Diakonhjemmet høgskole, 201

Organisering, styring og ledelse - Diakonhjemmet

VID vitenskapelige høgskole tilbyr studier i sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi og en rekke relaterte videreutdanninger. Vi har studiesteder i:Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Troms Stephen Sirris er førsteamanuensis, studieleder og leder for Senter for verdibasert ledelse og innovasjon ved VID vitenskapelige høgskole. Sirris fikk nest flest stemmer og blir dermed varamedlem i hovedstyret. Les mer om Sirris. Ansatterepresentantene er valgt til styret for to år. Valgdeltagelsen var på 41 i hvordan Verdibasert ledelse kan se ut i en slik kontekst kan det bidra til innsikt for andre organisasjoner i sentrale momenter ved Verdibasert ledelse, og på bakgrunn av dette etablere motivasjon til å innføre ledelsesteorien i eget selskap. Utredningen innebærer en kvalitativ forskningstilnærming, der data er samlet inn ved bruk a

Verdibasert ledelse: Master: Bachelor el. tilsv. samt 2 års relevant praksis. 4 år deltid 120 sp: Årsenhet i diakoni : Bachelor i helse-, sosial- og pedagogisk utdanning el. tilsv. Teologisk utdanning i tillegg tilsv.min. kristendomskunnskap grunnfag vi ha fortrinnsrett. 1 år heltid/ 2 år deltid 60 s - Kan verdibasert ledelse erstatte målstyring og regelstyring? - Hvilke betingelser må være til stede for at verdier kan brukes som lederverktøy? Denne andre utgaven er nesten helt nyskrevet. I tillegg til å være faglig og pedagogisk oppdatert,. Verdibasert ledelse er en populær ledelsesmetode som setter fokus på verdier som samlingspunkt i en organisasjon. Lederstyrte prosesser skal definere nøkkelverdier som medarbeiderne kan enes om. Intensjonen er at medarbeideren skal gjøre verdiene til sine egne, slik at de kommer til uttrykk i praksis Verdibasert ledelse innebærer med andre ord å ha fokus på de overordnede verdier og visjoner som danner grunnlaget for virksomheten (Aadland 2006) Formålet med en organisasjon er å oppnå tilfredse kunder, som betyr å levere de verdiene kunden trenger og etterspør. Å skape en best mulig verdi for kunden er et vesentlig formål i verdibasert ledelse. Å gjøre kunden tilfreds er alle. Her fulgte de altså en kjerneoppgave for verdibasert ledelse der « verdienes primære funksjon som lederverktøy er () at de skal bidra til å styre ansattes tolkning av sin livsverden, og således hvordan de skal betrakte hendelser i sine omgivelser og reagere på dem, og samtidig overføre dette til kritiske og operative forhold i organisasjonen» (Kirkhaug, 2018, s. 89)

Forfatterne av denne boka har alle i større eller mindre grad vært knyttet til miljøet rundt mastergradsstudiet i verdibasert ledelse ved Diakonhjemmet Høgskole siden 2004 Pris: 368,-. heftet, 2012. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner av Tor Busch (ISBN 9788245013511) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Rudi Kirkhaug er dr. philos. og professor ved UIT, Norges arktiske universitet. Han har i mange år ledet endrings- og utviklingsprosesser i skole, næringsliv og forvaltning Ta master i verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige høgskole! Høyskolen Diakonova og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo heter nå VID Oslo. VID Oslo tilbyr bachelor i sykepleie og bachelor i sosialt arbeid, samt flere masterutdanninger, videreutdanninger og en forskerutdanning Verdibasert ledelse : Forfatter: Rudi Kirkhaug: Utgivelsesdato: 2018-10-12 : Utgave: Serie: Informasjonen nedenfor er levert fra CNET. CDON.COM kan ikke garantere at informasjonen er korrekt. Skriv en produktanmeldelse. Les mer om våre retningslinjer for anmeldelser og vurderinger. Antall.

Verdibasert ledelse Kirkhaug, Rudi. Heftet / 2018 / Bokmål Produktbeskrivelse; Verdier ligger til grunn for all menneskelig atferd, på godt og vondt. De utgjør kulturen i organisasjoner og er kritiske for kommunikasjon og samspill. Verdier både gir og fratar ledere makt og innflytelse. Denne boken. Verdibasert ledelse, kull 2009 Diakonhjemmet Høgskole Veileder: 1.amanuensis Asbjørn Kaasa Antall ord: 28709 Dato: 02.05. 2013 . 2 Sammendrag Undersøkelsen belyser følgende problemstilling: Hvilke vanskelige valgsituasjoner beskriver 2.1 Verdibasert ledelse. Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt non-profit aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet, en stiftelse innen Den norske kirke. Sykehuset har driftsavtale med det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF

Verdibasert ledelse kan altså være morsomt og uhøytidelig og ikke kun en overfladisk øvelse i å klekke ut fine ord til en festtale eller årsberetning. Et annet eksempel på en konkret og nyttig øvelse/oppgave: Ledere bør etter undertegnedes skjønn utfordre jobbsøkere på deres egne verdier og ta en prat om disse Verdibasert lederskap er en teori om ledelse der oppførselen til de ansatte og virksomheten er basert på de oppgitte verdiene i selskapet. Verdier kan være forskjellig for hvert selskap, men har en tendens til å dreie seg om selskapets forhold til sine kunder, sin arbeidsstokk, og med samfunnet og planeten

Verdibasert ledelse ved Vid vitenskapelige høgskole - Home

Fokus på de menneskelige drivkrefter - verdibasert ledelse! Ledelse. Det er komplekse mellommenneskelige systemer og prosesser som avgjør om vi mennesker kan fungere godt sammen, nå våre mål og skape magiske resultater. Hvilke verdier vi har er avgjørende for utfallet,. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen VERDIBASERT LEDELSE (Master).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 140 relaterte studier til utdanningen VERDIBASERT LEDELSE (Master) Verdibasert ledelse bygger kultur. Kulturen er mangfoldig og utvikler seg hele tiden. Derfor blir synlig og engasjert ledelse en viktig faktor for å lykkes med kulturbygging. I en artikkel publisert av Ukeavisen Ledelse i mars 2014,.

Verdibasert ledelse . Verdibasert ledelse er en ledelsesfilosofi som bygger på forestillingen om at dersom medarbeiderne tilegner seg organisasjonens visjon, nøkkelverdier og etiske regler, vil medarbeiderne i høy grad kunne styre seg selv og samtidig opptre forutsigbart og lojalt VERDIBASERT LEDELSE •Overordnet form for styring av organisasjoner •Spesielt egnet som verktøy for toppledelsen •Ledelsesfokus er flyttet fra et konkret til et emosjonelt nivå •Lederen inntar rollen som misjonær og forbilde •Anvendes når holdninger og atferd er viktig •Lederskapets dypstruktu Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner Busch, Tor. Heftet / 2012 / Bokmål 425,-357,-På lager, sendes nå Antall. Legg i handlekurv. Produktbeskrivelse. Offentlige profesjoner har alltid vært preget av sterke verdier det gjelder både helsesektoren. rom igjen for ledelse Autoritet, kan bli et skalkeskjul for å mele egen kake i et omfang som korrumperer ledelse. Ledelse kan bli kuet, båndlagt, pervertert til syndebukkjakt eller søke tilflukt til geriljavirksomhet (uformell ledelse). Einarsen, S., M. S. Aasland, et al. (2007). Destructive leadership behaviour: A definition and conceptua

verdibasert ledelse - Vi er alle ledere

Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en berdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Det vil derfor bli gitt en grunnleggende innføring i teorier og praktiske forhold om verdisyn, menneskesyn og etikk, for dermed å underbygge en høyere etiske og moralsk standard i den konkrete arbeidssituasjon Formålet med denne boken er å legge grunnlaget for utvikling av verdibasert ledelse i offentlige profesjoner. Den gir en grundig innføring i det som særpreger profesjoner og profesjonelle verdier, og speiler dem mot det offentlige verdiuniverset, samtidig som de danner grunnlag for drøfting av profesjonsetiske problemstillinger Diakonhjemmet har tre fellesverdier for sine virksomheter. Disse verdiene skal gi grunnlag, retning, inspirasjon og korrektiv for Diakonhjemmet, for virksomhetene og for ledelse, ansatte og alle som utrustes til tjeneste for Diakonhjemmet. Tjeneste: Vi ser arbeidet vårt som en tjeneste P330 «Verdibasert ledelse» må sees i sammenheng med P331 «Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring», og sammen danner de et faglig tyngdepunkt for studenter som velger mastergradsvarianten «Pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse» Verdibasert ledelse ved Vid vitenskapelige høgskole. 300 likes. På denne siden vil vi oppdatere deg på nyheter fra fagmiljøet ved masterprogrammet i Verdibasert ledelse på Vid

Verdibasert ledelse er å utvikle hver enkelt medarbeider til å nå sitt maksimale potensiale og til å se sammenhengen mellom bedriftens oppgaver og rammebetingelsene. Menneskesynet hos en verdibasert leder i Malvik kommune preges av respekt, sannferdighet, rettferdighet og omsorg. ! Forelesere om Verdibasert ledelse . Her finner du foredragsholdere som kan snakke om verdibasert ledelse. Du kan klikke deg inn under de enkelte foredragsholderne og lese om dem der. Samtidig er du velkommen til å ringe oss eller fylle ut et forespørselsskjema dersom det er lettere for deg at vi kommer med forslag til foredragsholdere som passer til ditt arrangement - Verdibasert ledelse. På verdensbasis i dag dominerer de to førstnevnte kategoriene: autoritær og «demokratisk» ledelse. Dette gjelder både på organisasjons-, nasjonalt og internasjonalt nivå. USA og Europa er typiske eksponenter for. Diakonhjemmet Høgskole var en høgskole eid av Det norske Diakonhjem i Oslo.Fra 1. januar 2016 ble den en del av VID vitenskapelige høgskole.. Diakonhjemmet høgskole tilbød bachelorutdanninger i sosialt arbeid (), sykepleie, vernepleie og ergoterapi, masterutdanninger i diakoni, verdibasert ledelse, familieterapi, helse- og sosialfaglig arbeid med eldre, sosialt arbeid og årsstudium i.

Det finnes en jungel av betegnelser for å beskrive god ledelse. Bare i løpet av det siste året har det blitt lansert mange nye. Det vi hører oftest om for tiden, er relasjonsledelse, tillitsledelse, karismatisk ledelse, etisk ledelse, verdibasert ledelse, respektfull ledelse, støttende ledelse, endringsledelse og transformasjonsledelse Masteroppgave i verdibasert ledelse - Diakonhjemmet høgskole, 2013. Verdibaserte ledere i politiet? : hvilke verdier er ledere i politietaten opptatt av og på hvilke måter utøver de verdibasert ledelse i sin praksis Enhetlig, profesjonsnøytral ledelse ble vedtatt innført på alle nivåer i sykehus i 1999 (med virkning fra 2001). Dette innebar at sykepleiere og andre med en ikke-medisinsk bakgrunn kunne søke seg til de nye lederstillingene, på lik linje med leger Diakoni og verdibasert ledelse Oslo. Misjons- og diakoniarkivet. Misjonsarkivet oppbevares på VID vitenskapelige høgskole, studiested Misjonshøgskolen i Stavanger. Diakoniarkivet holder i hovedsak til Oslo, men materialet fra Diakonhjemmet i Sandnes er overført til Stavanger Verdibasert ledelse handler om å konsentrere oppmerksomheten om visjon, misjon og kjerneverdier og i å høyne den etiske sensibiliteten hos alle ansatte. Verdier skal nå tydeliggjøres.

Verdibasert ledelse og organisasjonskultur - Universitetet

Mission statement Min misjon med www.verdibasert-ledelse.com er å utruste deg som leder, gründer eller selger, med essensielle ideér, metoder ledelseverktøy og teknikker som hjelper deg til å oppnå enestående resultater og oppnå profitt Verdibasert ledelse - historiske linjer og aktuelle perspektiver. Harald Askeland; Utgiver/serie Utgiver/serie Utgiver Diakonhjemmet Høgskole. Om resultatet Om resultatet Rapport Publiseringsår: 2013 Antall sider: 19 ISBN: 978-82-8048-138-2 Lenker Lenker ORIA. Søk i ORIA med 978-82-8048.

- Verdibasert ledelse er en prosess - ikke et ferdig konsept. Det handler om en bevissthet om hva som er riktig og rett, og kontinuerlig stille etiske spørsmål Norge har alle forutsetninger til å gjøre tillitsbasert ledelse i offentlig sektor til et effektivt virkemiddel for produktivitetsvekst og omstillingsevne for sektoren selv og et konkurransefortrinn for samfunnet som helhet. Det krever imidlertid politisk lederskap og evne og mot til å gå utenfor den sedvanlige komfortsonen

PPT - Lederens rolle i systematisk etikkarbeid og noen

På vei til ledelse: Hva er verdibasert ledelse

verdibasert ledelse, erfarer at de ikke får medvirke og påvirke beslutninger, men kun får informasjon om hva som er bestemt. De uttrykker å ha trangt handlingsrom og noe som kan tolkes som et ubevisst forhold til UNN-verdiene. Alle seksjonssykepleiere er opptatt av å h Vår ledelsesfilosofi er verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse i Reitangruppen er å bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit. Våre verdigrunnlag. 1. Vi rendyrker bedriftens forretningsid. Verdibasert ledelse er en del av vår filosofi, og vi kaller det å bygge store mennesker som skaper handling gjennom tillit. En verdibasert leder gir stort ansvar, inspirerer og viser ekte tillit. Vi arbeider hardt og har det morsomt. Har du kjærleik til ditt mål • Verdibasert ledelse understøtter demokratiske prinsipper i utviklingen av organisasjonen. • Økt trivsel, motivasjon og tilfredshet med jobben. Plattformen er fundamentet, og 10-FAKTOR er verktøyet for medarbeiderundersøkelser, utviklingssamtaler og lederutvikling. Dette er hovedelementene for å implementere verdibasert kultur Verdibasert ledelse. Det stilles stadig større krav til både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det stilles stadig større krav til både arbeidsgivere og arbeidstakere i en moderne, rask verden - hvor høy turnover, individualisme, mediefokus og større integrering av jobb/privatliv preger livene våre

Verdibasert ledelse er et ledelsesprinsipp for skape store

VERDIBASERT L RENDE LEDELSE Verdibasert l rende ledelse er en bok skrevet av Stein Tore Nybrodahl og Hans Olav H konsen, og gir en grunnleggende innf ring i begrepet verdibasert ledelse. Stein Tore Nybrodahl/ Hans Olav H konsen Vi gj r oppmerksom p at alle rettigheter til denne boken er reservert, og at reglene omkring rettigheter er de samme p Internett som n r boken foreligger i trykt form I kurset skal studentene lære at service- og verdibasert ledelse handler om å konsentrere oppmerksomheten om hvordan de ansatte i sitt møte med kunden gir merkenavnet et innhold som skiller virksomheten fra andre og gir konkurransefortrinn Kirkhaug, Rudi. Verdibasert ledelse 2. utgave. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215031460. Kirkhaug, Rudi. Endring, organisasjonsutvikling og læring Verdibasert ledelse refereres derfor ofte til som et kollektivt og toppstyrt verktøy for påvirkning av ansattes holdninger, atferd og ambisjoner for å nå mål (jf. Brytting & Trollestad, 2000) fra autoritÆr ledelse til verdibasert ledelse - et nØdvendig paradigmeskifte? Autoritær ledelse - «Demokratisk» ledelse - Verdibasert ledelse ..

Verdibasert ledelse - NNL jobber med utgangspunkt i verdibasert ledelse, hvilke utslag gir det i en koronasituasjon? - Verdibasert ledelse er en prosess - ikke et ferdig konsept. Det handler om en bevissthet om hva som er riktig og rett, og kontinuerlig stille etiske spørsmål. En godt begrunnet håndtering av dilemmaer Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole Hun har en master i Verdibasert Ledelse fra Diakonhjemmet. De siste årene har hun hatt vervet som hovedverneombud i sykehus, og har vært engasjert i arbeidsmiljø i alle deler av helsetjenesten. Nyheter fra startsiden. HELSEPLATTFORMEN I TRONDHEIM. Engasjerte PwC-konsulent i toppledelse

Video: Videreutdanning i verdibasert ledelse og organisasjonskultu

Kapittel III – OrganisaAnne Louise Skoland - Daglig leder - Stiftelsen Kirkelig

Verdibasert ledelse Verdier ligger i bunn for all menneskelig atferd på godt og vondt. De senere årene har verdibasert ledelse fått stadig mer oppmerksomhet, både fra forskning og praksis. Denne boken besvarer alle de sentrale spørsmålene knyttet til bruk av verdier som lederverktøy Verdibasert ledelse (Heftet) av forfatter Rudi Kirkhaug. Pris kr 302 (spar kr 57). Se flere bøker fra Rudi Kirkhaug Til sist blir tre former for verdibasert ledelse gjennomgått: selvledelse, teamledelse og transformasjonsledelse. Tor Busch er siviløkonom/HAE og dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole. Han er professor ved Trondheim Økonomiske Høgskole og har utgitt en rekke fagbøker innenfor organisasjon og ledelse i offentlig sektor Se beste pris på Verdibasert ledelse. Sammenlign priser. Les tester og omtaler før du kjøper. Specs: Pocket, Rudi Kirkhaug, Bokmål, Faglitteratur,.. VID Oslo - VERDIBASERT LEDELSE. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.805 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 338 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

 • Fuller house season 2.
 • Gutte tiss.
 • Gaia 1 4 nettoppgaver.
 • Bekken og strøm.
 • Stadtplan schwabach limbach.
 • Hur påverkar olja miljön.
 • Apollo resor.
 • C thun location wow.
 • Polaris big boss 6x6 800 pris.
 • Hallenbad bürgerbadepark braunschweig.
 • Einwilligungserklärung stabi hamburg.
 • Jugendamt mönchengladbach sozialer dienst.
 • Dance company stuttgart.
 • Tørrdrukning behandling.
 • Arbeidsvarsling kurs 1 kristiansand.
 • Verdens beste vannpark.
 • Kart over kringsjå studentby.
 • Hvor mange somaliere bor i norge.
 • Oliver sanne größe.
 • 20 talls antrekk.
 • Issb forsikring.
 • Until dawn victor.
 • Lava v100.
 • Spise skunk.
 • Bosnia hercegovina offisielle språk serbisk.
 • Ss officers executed for war crimes.
 • Kvalmen avtar uke 8.
 • Test evoque 2013.
 • Yamaha yas 106.
 • Diastereomers.
 • Historische fahrräder münchen.
 • Zwilling und zwilling freundschaft.
 • Amerikanische gemeinde heidelberg.
 • Palma med små barn.
 • Verdikuponger.
 • Karl pilkington stand up.
 • Spiseforstyrrelser symptomer.
 • Parken würzburg residenz.
 • Senskader ved nakkesleng.
 • Traumpalast waiblingen.
 • Laissez vous guider.