Home

Sagtømmer pris

Den generelle trenden er at volumet* av sagtømmer ligger over massevirke. I 2019 var sortimentsfordelingen 6.027 mill. m 3 sagtømmer og 5.152 mill. m 3 massevirke. Avvirkning sortiment - tallgrunnlag. Tabell: Fylkesvis volum og pris 2007-2019 *Alt innmålt industri rundvirke fordelt på sagtømmer og massevirke Massevirke, emballasjevirke og energivirke m.v. omsettes etter en fast pris pr. kubikkmeter, mens sagtømmer og eventuelle spesialsortimenter normalt blir priset etter kvalitet, lengde og diameter. Fastpris på sagtømmer er tømmerpris basert på en forventet gjennomsnittlig dimensjon og kvalitet,. Prising av sagtømmer De ordinære sagtømmersortimentene er priset etter dimensjon og skal kappes etter spesielle ønskemål. Aktuelle priser og sortimenter fås ved å kontakte skogbruksleder. Min side Finn en ansatt. Grindalsvegen 3, Elverum. Pb 1329 Vestad, 2405 Elveru Og for sagtømmer er prisen satt ned med 20 til 30 kroner. Selv om nedgangen kan oppfattes dramatisk, er fortsatt massevirkeprisen på gran historisk ganske god. Markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen sier at de der har redusert sagtømmerprisen med 20-40 kroner avhengig av treslag og geografi, og at massevirket har gått ned med 30-60 kroner Høy pris på massevirke. Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu økte med henholdsvis 33 og 38 prosent til 350 og 332 kroner, mens prisen for sagtømmer av gran og furu gikk opp med henholdsvis 8 og 7 prosent. Dette gir en pris på henholdsvis 539 og 494 kroner per kubikkmeter. Figur 2

Priser på trevirke mm. (400-450 kr for sagtømmer og 200-230 massevirke). Hva som er prisene i Sverige vet jeg ikke (ta kontakt med en svensk skogeierforening). At det er lett terreng kan gi utslag i rimeligere driftskostnader. Når det gjelder skatteregler er jeg ikkekjent med disse Prisen dekker fordelen i grunnpakka og varierer ut fra størrelsen på skogen. Pris på uttak av skog, rydding, planting, veibygging og andre investeringer prises på forespørsel. Forutsetninger: Eiendommen må ha utarbeidet skogbruksplan og være miljøregistrert. Du må være medlem i AT Skog og bruke Allma standard. AT Skog kjøper. Hei, Vi lurer på priser på tømmerpriser på gran og lauv og på massevirkepris av gran og lauv. Skogen er av god bonitet 20-26, stort sett 23 og hogstklassen er 4 og 5. Spurt av: Helga. For sagtømmer av lauv er det veldig få kjøpere, og prisene vil avhenge av de aktuelle kjøperne

Tømmeravvirkning - Landbruksdirektorate

 1. Sagtømmer kvalitet 2 har en pris som ligger cirka 100 kr/m³ lavere enn kvalitet 1. Mer tømmer passerer «nåløyet» Med det nye målereglementet vil mer sagtømmer komme gjennom «nåløyet» og bli godkjent som skurbart virke på sagbrukets målestasjon
 2. Sagtømmer kvalitet 2 har en pris som ligger cirka 100 kroner pr. kubikk lavere enn kvalitet 1. Mer tømmer passerer «nåløyet» Med det nye målereglementet vil mer sagtømmer komme gjennom «nåløyet» og bli godkjent som skurbart virke på sagbrukets målestasjon
 3. Sagtømmer pris Også i Opplan landets nest største fylke når en bruker avvirkningsvolum som målestokk, hadde høyere pris på gran sagtømmer i desember . I august ble det betalt 4kroner per kubikkmeter sagtømmer gran i gjennomsnitt for hele landet
 4. Prising av sagtømmer Referansepriser Sagtømmerprisene i Mjøsen Skog oppgis som referansepriser. Referanseprisen er et uttrykk for forventet pris på en leveranse med dimensjonssammensetning som er lik gjennomsnittet i Mjøsen Skog i den aktuelle prisperioden. Den oppnådde prisen for den enkelte leveranse vil variere rundt oppgitt referansepris

B1 -Målereglement sagtømmer Målereglement for skogsvirke B1 Målereglement sagtømmer Godkjent av styret i Norsk Virkesmåling 01.01.2014. Erstatter tilsvarende dokument fastsatt av NVM styre 07.03.2013 A Målereglement for skogsvirke, Generelle bestemmelser B1 Målereglemen Prisen på sagtømmer økte med 6 prosent. Det gir en pris på 489 og 530 kroner per kubikkmeter for henholdsvis furu og gran. Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker. Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte.

Priser og sortimenter - Viken Sko

Mer sagtømmer trygger allerede eksisterende sagbruk og legger grunnlag for ytterligere videreforedling. I tillegg gir mer planker som betyr, betyr det en lengre binding av karbonet enn når treet blir brukt til andre produkter som papir og kartong gode priser over hele Norge. PLANTING. Vi har plantemannskap med stor erfaring og kunnskap, samt gode leverandører av plantematriale. UNGSKOGPLEIE. Ungskogpleie er en investering som gir økt lønnsomhet ved tynning og hogst. SKOGSDRIFT. Vi tilbyr godt kvalifiserte entreprenøre Amp Pris V/ 0 Pa A B C Siloventilator 30 11199 1400 0,85 2200 3 990,- 400 315 315 Siloventilator 40 11200 1400 1,7 4400 5 500,- 500 380 400 J.L. Bruvik AS - Postboks 214 Ulset - N-5873 BERGEN Tlf.: +47 55 53 51 50 - Fax: +47 55 19 31 43 - www.bruvik.no 4 Takvifte med jethatt type BPT Målskisse: Vifte type BPT er en rimelig takvifteløsning når I august ble det betalt 432 kroner per kubikkmeter sagtømmer gran i gjennomsnitt for hele landet. Tilsvarende pris i juli var 403, og i juni var granprisen 418 kroner. For furu ble det betalt 411 kroner i august mot 391 i juli og 403 i juni

Skogavvirkning for salg - kvartalsvis, foreløpige tall - SSB

- Sagtømmer av gran kan selges for opptil 100 euro pr m3 og bøk opptil 90 euro, forteller Wilhelm Gerhard, som er skogbestyrer for Poschinger og har ansvaret for en eiendom på 24 000 daa. Med en kurs tett opp imot ti kroner gir det priser en norsk skogeier selv i dag bare kan drømme om Effektiv transport har derfor stor betydning både for næringens konkurranseevne og for skogeiers mulighet til å få en god pris for sitt tømmer. Tømmerbil m/lass For sagtømmer utgjør transportkostnadene 10-20 % av sagbrukenes råvarekostnader Prisen på sagtømmer for gran og furu gikk ned med henholdsvis 14 og 8 prosent, noe som tilsvarer en pris på 463 kroner per kubikkmeter for gran og 456 kroner for furu, opplyser SSB. Stabil hogst. Åpner for ekstraordinært tilskudd på planting Pris på sagtømmer Sommerhogsten i Agder og Telemark stoppet opp i midten av juli på grunn ekstrem skogbrannfare. I august ble det betalt 4kroner per kubikkmeter sagtømmer gran i gjennomsnitt for hele landet. Tilsvarende pris i juli var 40 og i juni var granprisen 4kroner - På stående skog som er angrepet av granbarkebiller kan det være kort tid fra prima sagtømmer til det ender opp som energived. Sagbrukene som er etablert i disse billeområdene benytter derfor muligheten og priser ned sagtømmeret, sier Kveseth. Forventer korrigering av norske priser

Leveringsavtale på bjørk finérkubb | AT Skog SAMarkedsrapport - Allskog

Glommen-Mjøsen Skog - Tømmerpriser og tilleg

I august ble sagtømmer av gran betalt med 518 kroner i gjennomsnitt for hele landet. I juli var prisen 502, og i august i fjor var den 462. For sagtømmer av furu er tallene 464 kroner i august i år, 445 i juli, og 415 i august i fjor. Det viser tallene som Norsk Skogbruk [ Prisen gjelder fra 29. august. Prisøkningen gjelder fram til nyttår eller fram til AT Skog sine leveringsplaner til kundene er fylt opp. Prisøkning på gran sagtømmer. Prisen på gran sagtømmer økte med 10 kroner per m³ tidlig i august og gjelder for nye tømmerkontrakter, som kan hogges i høst. Prisøkning på tømmer til palle Har en del grove stokker liggende etter vedhogst sommer 2020 virket ble syrefelt i juni og kvistet opp i slutten av august. Godt egnet for sagbruk/minisagbruk men også økselafting eller til ved. Kan måle fukt % ved behov. Er behjelpelig med å laste virket på bil /traktor henger eller liten lastebil. Prisen er 500 pr m3. Diameter i topp 16 -46 cm lengde 3 m

Tømmerprisene går ned - Landbruk 2

Tømmerprisene fortsetter å øke - SS

 1. Furu sagtømmer er priset noe lavere, ca 450kr pr kbm sagtømmer. Jeg regner derfor et snitt på 460kr pr kbm sagtømmer. Glommen Skog har som målsetning at 35% av avvirkningen skal være massevirke, og med en forsiktig pris på ca 200kr kbm for massevirke, vil derfor brutto tømmerpris være 370kr/kbm
 2. Løken vil ikke røpe prisene han har fått, men peker på at både prisen på sagtømmer, slip og energivirke er bra om dagen. - Jeg fikk også en høy andel sagtømmer, noe på grunn av det nye testreglementet for innmåling som er i gang ved Moelven Våler, sier Løken som anslår at hogsten gav en andel på cirka 70 prosent sagtømmer
 3. Stor etterspørsel etter trelast har gitt rekordhøye tømmerpriser. Skogeiere får nå rundt 500 kroner pr kubikkmeter for sagtømmer
 4. dre enn i april og 23 kroner
 5. Sagtømmer og massevirke Ser vi på landsgjennomsnittet så var de høyeste sagtømmerprisene de to siste årene for gran i januar 2019, med 537 kr/m 3 , og for furu i mars 2019 med 497 kr/m 3 . De laveste var for gran i desember 2017 med 490 kr/m 3 , og for furu i desember 2017 med 455 kr/m 3
 6. Høy pris på massevirke. Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu økte med henholdsvis 33 og 38 prosent til 350 og 332 kroner, mens prisen for sagtømmer av gran og furu gikk opp med henholdsvis 8 og 7 prosent. Dette gir en pris på henholdsvis 539 og 494 kroner per kubikkmeter

Prisen for trematerialer til hus er den samme, men billig svensk tømmer og dårlig tider i papirindustrien gjør at lønnsomheten i de norske skoger er dårlig. Likevel opprettholdes driften for. Hei! Jeg hadde tenk å bruke trærne på tomta mi som byggemateriale til huset mitt, men har ingen anelse hvordan jeg går frem. Hadde i grunn tenkt at jeg skulle bruke tykke tømmer, dvs fjerne barken og kappe den for riktig lengde, men så var det med tørketiden Det er ikke lenge siden prisen på sagtømmer lå på 350 kroner per kubikk. Nå kan Mathisen glede seg over 600 kroner for den samme kubikken. Dermed går skogsmaskinene nærmest døgnet rundt. Den gode prisen skal utnyttes til det fulle. - Jeg fortalte faren min om tømmerprisene og sa at nå er det morsomt å jobbe i skogen

Skogsnorge - Priser på trevirke mm

 1. Løvtrespesialisten har levert osp glattpanel 14x70mm og 14x95mm til en hytte i Trondheimsområdet. Se de fine bildene vi har fått av kunden hvor det er montert i taket, og liggende på vegg
 2. FROGN: - Ut og hugg!Viken Skog vil ha små og store skogeiere på banen og tilbyr en og samme pris per kubikk, enten det er sagtømmer eller massevirke. Da Södra Cell Tofte på Hurum la ned virksomheten i august i år, var det slutt for enda en av de store celluloseprodusentene i Norge
 3. istrere tilskuddsordningene i skogbruket. I dette arbeidet genereres det mye tallmateriale og informasjon som vi ønsker å presentere ut til brukerne våre
 4. Bedre pris for sagtømmer kan være noe av årsaken til at avvirkningen på lansdbasis økte også i 2013, på tross av lavere snittpris. - Man kunne forventet en nedgang i avvirkningen når prisen går ned, noe som ikke var tilfelle i 2013, sier seniorrådgiver Jørn Lileng i SLF. Den samme situasjonen hadde vi i 2012
 5. For sagtømmer og trelast er det et lignende bilde, orienterte Lars Storslett. Han er relativt nyslått direktør for Moelven Virke AS, forsyningsvirksomheten i Moelven-konsernet. Der i gården regner man med å kjøpe 2,2 millioner kubikkmeter sagtømmer og omsette for 1,6 milliarder kroner i år. - Trelastmarkedet er internasjonalt

Priser AT Skog S

Prisen på sagtømmer for gran og furu gikk ned med henholdsvis 14 og 8 prosent noe som tilsvarer en pris på 463 kroner per kubikkmeter for gran og 456 kroner for furu. Les mer på ssb.no. tømmerpriser nyheter. Moelven som leverer sitt beste resultat for tredje kvartal på 13 år Magasinpapir har fortsatt en positiv pris- og etterspørselsvekst i Europa. Det samme kan sies om papir til emballasje. Prisene på massevirke økte med 20 kr/m3 for både gran og furu fra og med 1. juli og gjelder ut september. For sagtømmer økte prisene fra og med 1. august og gjelder også her ut september Eksport av tømmer Norsk tømmereksport består i all hovedsak av massevirke og sagtømmer av gran og furu. Nedleggelser av papirfabrikkene Union og Follum, samt nedbemanning hos Borregaard, kan være forklaringen på den rekordstore tømmereksporten de siste årene Pris NOK: 105,- Velg i nedtrekksmeny over. Send forespørsel. Beskrivelse: Vannfast stempelfarge for tre. Spesialstempelfarge for stempling på papp, jutesekker, tre og tømmer. Brukes mye til IPPC/ISPM 15 merking av paller og treemballasje (se mer info under.

Skogsnorge - Tømmerprise

Sagtømmer gran øker med 22 kr/m³. Prisene kan variere betydelig ut fra dimensjonssammensetning. For sagtømmer furu kan prisen variere mye ut fra dimensjonssammensetning og andelen spesialtømmer. Moelven øker prisen med 20 kr/m³ i hogstperiode 5-6 i forhold til pris 1 - 4. Otta prolongerer prisen 1 - 4, og det er avtalt at de føl - Trelastmarkedene globalt er stort sett preget av positiv pris og forbruksutvikling. Dette skjer også i Norge i noe mindre grad. På samme tid er det innført begrensninger på hogstaktiviteten i deler av Skandinavia pga tørt vær, som igjen påvirker tilgangen og prisutvikling på marginalvolum, sier Borgar Østerås i Allskog som nå kan si at både massevirke og sagtømmer har prishopp.

Nytt målereglement for sagtømmer AT Skog S

Sagtømmer gran Nivå 415 - 420 kr/m³ Sagtømmer furu* Nivå 370 - 375 kr/m³ *Otta Sag ligger 10 kr høyere pr. m³ Det utbetales et tillegg på FSC-sertifisert sagtømmer til Moelven på 10 kr/m³. De oppgitte sagtømmerprisene er referansepriser som er basert på Mjøsen Skogs gjennomsnittsleveranse. Oppnådde priser vil variere med dimensjons Tømmerkvalitet Pris Prima sagtømmer 470 kr/m3 Sekunda sagtømmer 385 kr/m3 Massevirke 270 kr/m3 Avvirkn. Lag Dato Lag Sagtømmer Verditap type nr. mnd.-år volum volum antall vol % kr/m3 Manuell 1 4-95 15,2 2,6 16 17,2 23,7 2 3-95 9,6 0,2 3 2,4 3,3 3 4-95 19,1 4,4 18 22,9 34,

Gode erfaringer med nytt målereglement for sagtømmer

Sagtømmer skal i tillegg til volum gjerne også verdivurderes; dvs. prisen per kubikkmeter varierer da med kvaliteten på tømmerstokken. Som skogeier bør du følge med på hvordan målingen skjer. Har du mistanke om feil ved målingen, kan du klage til Norsk Virkesmåling Tilsvarende pris i juli var 40. August var intet unntak, Vi kjøper spesialtømmer, sagtømmer og massevirke. Tømmeret videreselges til kjøpere som bidrar til sikker avsetning og konkurransedyktige priser. Mjøsen Skog øker nå prisen på massevirke med nesten prosent

Forskalingsblokk: Sagtømmer pris

Det er brukbare priser på både sagtømmer og massevirke nå, så Teigen har åpenbart gått glipp av inntekter av betydning. Nå kan ikke dette tømmeret brukes til annet enn ved. Etter at Nationen tok kontakt, er det avtalt et møte mellom grunneier og Statnett, med befaring ved linja over Teigens eiendom For sagtømmer har prisene i 2006 økt med til sammen 30 kr pr kbm. for gran og 15 kr for furu. Siste prisendring skjedde pr 1. mai, da prisene gikk opp med 10 kr for sagtømmer gran. For massevirke gran er prisen gått ned igjen med 7 kr pr kbm. fra 1. juli, etter at den var satt opp med 10 kr i mai og juni. For massevirke furu e spesial, best kvalitet og best pris; prima; sekunda; Det er vanligvis den nederste delen av treet mot rota som er egnet som sagtømmer. Den smalere delen mot toppen av treet går ofte til massevirke. Spon fra sagbruka kan videre inngå i produksjon av sponplater

2 NB. På grunn av brannfare bør ikke saga startes der det er fylt bensin, spesielt ikke om sommeren. Bruker av motorsag skal daglig føre tilsyn med saga, og kontrollere at all T. Ø. M. M. E. R. 6. Måle- og oppgjørsterminer. for 2005 (kjell.morten.horntvedt@viken.skog.no) Termin Siste Oppgjørsmåledato. dato. 01 31.01.05 11.02.05. 02 28. Pris vil avhenge av lengde, toppdiameter og ønsket utførelse med tanke på ekstra pussing/høvling etter ferdig tørking. Velg butikk For å se pris og lagerstatus. Innvendig panel brukes som oftest på vegg og tak, kan også brukes som brystningspanel mm. Ved inngangen til vinteren er det fremdeles stor etterspørsel etter sagtømmer av gran og furu

Stor økning i prisen på massevirke - SS

 1. forholdet mellom sagtømmer og massevirke holdes konstant, slik at sagtømmeruttaket også øker tilsvarende. Mer hogst avfall fra både massevirke og sagtømmer gjøres tilgjengelig når avvirkningen øker. 3 Dagens priser (2012) varierer, men ligger i det sentrale østlandsområdet rundt 22 øre/kWh for rå stammeflis, og 17 øre/kWh for GROT.
 2. - Vanskelig å få sagtømmer, prisen er uforsvarlig høy - Faste kostnader gjør at det allikevel er bedre å produsere 1. Import av ferdigvarer er økende 2. Underskudd i tremekanisk industri. Status treindustrien 13 1. Tofte, usikkerhet i hele verdikjeden knyttet til flis og massevirke 2
 3. Det skyldes både en sterk prisnedgang på sagtømmer og at massevirke har lavere pris enn sagtømmer. Når i tillegg tynningshogster nå svarer for en økende del av volumet, vil dette også gi svakere økonomiske resultater. Tynningshogster gjøres bl.a. for å øke kvaliteten på den gjenværende skogen
 4. Skogeierne får prisøkning på inntil 15 % for massevirke, og på inntil 20 % for sagtømmer. Det gir de beste tømmerprisene for skogeierne siden 2007. ALLSKOG kan tilby skogeierne følgende prisendringer fra årsskiftet sammenlignet med siste vinters priser: Gran Prisoppgang per kubikk. Sagtømmer Inntil 85 k
 5. Prisene opp for både sagtømmer og massevirke Flere skogeierandelslag melder om prisoppgang for både sagtømmer og massevirke fra 1. juli. I takt med prisøkningen øker også hogsten, og er nå på et mer normalt nivå sammenlignet med fjorårets lavmål
 6. dre. -Hogg før granen råtner, oppfordrer skogsjefen i Viken Skog, Ås, Ivar Stuve
 7. Skogeierne får prisøkning på inntil 15 % for massevirke, og på inntil 20 % for sagtømmer. Det gir de beste tømmerprisene for skogeierne siden 2007. ALLSKOG tilbyr nå skogeierne i Malvik følgende prisendringer fra årsskiftet sammenlignet med siste vinters priser: PRISENDRINGER FRA ÅRSSKIFTET. Gra

Han opplyser at noen sagbruk har sluttet å tegne nye avtaler om mottak av tømmer, og at Allskog har begynt å levere sagtømmer til papirindustrien, ved å gi sams pris for sagtømmer og massevirke, som ligger høgere enn massevirkeprisen. Dette skal stimulere til hogst i skog av dårlig kvalitet men etterspørselen etter sagtømmer tilsier likevel en prisøkning. På dagens nivå ser vi tydelig at prisen ikke er interessant nok til å opprettholde avvirkningen til å dekke industriens behov. For at industrien skal få råvarer til sin produksjon, må skogeieren ha en slik økonomi at avvirkning er mer attraktivt enn å la ressursene. Nå i vinter har de fått et skikkelig oppsving, og prisen på sagtømmer er. Markedet for tømmer eller skog? Tømmerpris er selvsagt viktig for skogeier her og nå, men danner også grunnlaget for langsiktige investeringer på. Stabbur, håndlaftet tømmer. Forretningsbygning, boligblokk m. Bygningstype m2- pris (BTA) Lager av sagtømmer, slip m.v. Antall m³ ved for salg (løsmål) Varelager i skogbruk Råvarer og innkjøpte halvfabrikata Verdi Gjødsel, plantevernmidler m.v. Drivstoff, smøremidler m.v. Vedsekker Sum - overføres til næringsoppgaven post 0110 Antall Ferdig egentilvirkede varer Mengde Pris Verdi Antall m³ ved for eget bruk (løsmål SB Skog er Norges mest effektive av tømmerkjøper, med bred erfaring fra skogbruk og skogsdrift. Vi er tilstede for skogeier og jobber hver dag for å finne de mest effektive og lønnsomme løsningene

Østlendingen - Rekordpriser for tømmer gir gode tider for

Rotary-pris 2015 Arkiv Fakta Terminliste Hjem; Prosjekter; Oppgangssag; Sagtømmer ; Sagtømmer Skrevet av Administrator Detaljer. Publisert 15. juni 2020 Utskrift E-post Nytt sagtømmer levert i Mølleparken av Egil Johnsbråten og Lars Teigen med assistanse av Tor Weinhold og Trygve Næsheim. Tømmeret kommer fra Aurskog. Foto: Svein O. Våt sagtømmer har blitt laget av fersk, rund tømmer, vanligvis med en diameter på opptil 32 cm, avhengig av tverrsnittet til materialet. Fuktighetsinnholdet til tømmeret etter at det nylig har blitt sagd er 40-60 %.Alt tømmer sorteres av spesialopplærte og godkjente kvalitetseksperter i henhold til eksportstandard GOST 26002

Hjem - Nortomme

Sagtømmer (60 % av totalavvirkningen) har den beste kvaliteten og den høyeste prisen, mens massevirke (40 %) har lavere kvalitet og lavere pris enn sagtømmer. Massevirke og biprodukter fra treindustrien er råstoff til treforedlingsindustrien Moelven Virke melder om at det for tiden er mye kutterflis tilgjengelig, og de ønsker derfor å tilby 15% rabatt ut november 2020 Kampanje på gran sagtømmer ! Hopp til. Deler på denne siden. Hjelp for tilgjengelighet. Facebook. E-post eller telefon: Passord: Har du glemt kontoen din? Registrer deg. Se mer av AT Skog SA på Facebook. Logg inn. eller. Opprett ny konto. Se mer av AT Skog SA på Facebook. Logg inn Prisen for sagtømmer av gran gikk opp 8 prosent og prisen på furu gikk opp 7 prosent. Dermed koster gran 539 kroner per kubikkmeter, og furu koster 494 kroner. Les også: Ny skoggigant kan få milliard-omsetning. Emneord til denne artikkelen. skogbruk. Del. Neste artikkel. Skogplantene kom i bakken Skogeiere får nå rundt 5kroner pr kubikkmeter for sagtømmer. Stor etterspørsel etter trelast har gitt rekordhøye tømmerpriser. Skogeierne får prisøkning på inntil for massevirke, og på inntil for sagtømmer. Det gir de beste tømmerprisene for skogeierne siden . Markedstilpasset kommune priser. Full avsetning av alle sortimenter

Video: Måletabell tømmer når tømmeret på både bil og tilhenger

I området vårt har vi god tilgang på granvirke som ikke kan selges som sagtømmer. Dette virket går i dag i all hovedsak til Norske Skog på Skogn eller til Nordflis på Fauske, Dette er vel en egenskap de fleste av oss vil sette stor pris på når man skal varme opp huset etter en lang og kald januar-natt ingen transaksjoner i minibanken norrøna outlet store vestby pris vraket sagtømmer MC. MC til salgs steve averys mum (6 517) Scooter og moped seler fakta for barn (1 752) Snøscooter sett regler for spilling (1 533) ATV peter rabbit gold coins bullion by post (2 107) MC deler fra Torget. Spørreundersøkelsen tar utgangspunkt i hypotesen; Prisen på sagtømmer og massevirke vil i fremtiden være lik eller tilnærmet lik. I dag er prisspennet på sagtømmer og massevirke drøye 200,- kr/m3 (SSB, 2017). Hypotesen tar utgangspunkt i at prisspennet i fremtiden blir betraktelig mindre eller helt borte Prisen for sagtømmer av gran gikk opp 8 prosent og prisen på furu gikk opp 7 prosent. Dermed koster gran 539 kroner per kubikkmeter, og furu koster 494 kroner. Nøkkelord: Tre Hareide om NTP-kuttene: - Jeg har et godt budskap til. og kan kjøpe sagtømmer til gode priser. Skogsektoren i endring 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 tons Paper production Wood pulp export 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0

Basert på innhentede tall om produktivitet samt årlig skur av sagtømmer, har vi beregnet at det utføres ca. 350 - 400 årsverk i bransjen. Råstoff. Av de totale råstoffleveransene til småsagbrukene i undersøkelsen svarer leveranser fra skogeierforeningene for ca. 30 %. Omtrent like mye er leieskur 2014 ble et godt år for skogbruket i Agder. Stor etterspørsel etter sagtømmer både lokalt og på eksportmarkedet. Vi må tilbake til vinteren 2007-2008 for å finne et tilsvarende prisnivå på sagtømmer Forskjellene mellom sagtømmer og massevirke er både knyttet til at massevirket har lengre transportavstander og at det har lavere verdi. Effektiv transport har derfor stor betydning både for næringens konkurranseevne og for skogeiers mulighet til å få en god pris for sitt tømmer. Les mer: www.skog.n

Stor prisoppgang på sagtømmer av gran Norsk Skogbru

Treindustrien benytter sagtømmer til produksjon av bygningsmaterialer, som utgjør ca. 60 % av tømmerandelen ved avvirkning. Sagtømmer er den beste kvaliteten tømmer med høyest pris, mens ca. 40 % er massevirke som er sekundær kvalitet med lavere pris enn sagtømmer. Massevirke benyttes av treforedlingsindustrien til deres produksjon Jon Bojer Godal ser materialforståelse i sammenheng med tradisjonen. Han liker å begynne i skogen og han vet hva han skal se etter. Peder Gjerdrum fra Skog og landskap (nå Norsk institutt for bioøkonomi) ser trær som et fremtidsmateriale i moderne byggeindustri. Se diskusjonen i egen boks til høyre

Eventyrlige tømmerpriser - Norsko

For sagtømmer er prisen på gran og furu 400-450 kr. i indre østlandsområdet. Kilde for metadata: Norsk bokfortegnelse (norbok/3701393nno . Allskog - Skogeiere Nordafjell . Som skogeier vil du naturligvis ha best mulig betalt for tømmeret ditt Virket er fordelt på sortimentene sagtømmer og massevirke.Verdien av hogstuttakene er beregnet på grunnlag av pris- og kostnadsforutsetninger som ligger nært opp til dagens praksis. Tynningene er utformet slik at de gir positivt kontantutbytte, men de er ikke optimalisert i forhold til de økonomiske forutsetninger På kurset lærer du å kappe trestammene i henhold til periodens gjeldene priser, vurdert ut fra stammens kvalitet, lengde og stokkdiameter. Av en kubikkmeterverdi på 350-450 kr er det fort gjort å kappe bort sagtømmer for flere ti-talls kroner/m 3 dersom man ikke kjenner sortimenter, kvalitetskravene, tømmerprisene og kjøperens ønsker Ved inngangen til vinteren er det fremdeles stor etterspørsel etter sagtømmer av gran og furu. Hei, Vi lurer på priser på tømmerpriser på gran og lauv og på. Hvor stor vekt har en mtømmer (Ferskt furuvirke fra 5- 6moh)? I diagrammene finner du årlig og månedlig avvirkning og tømmerpriser på rundvirke levert til skogindustrien Pallevirke ligger mellom ordinært massevirke og sagtømmer i pris, og fanger opp tømmer som ikke holder sagtømmer kvalitet

Priser på sagtømmer. I 2012 produserte og foredlet konsernet 4,2 millioner faste kubikkmeter sagtømmer av gran og furu til en verdi av cirka NOK 2 250 mill, inkludert transportkostnader. Gran og furu står for tilnærmet like deler av tømmerråvarene. Moelven eier ikke egen skog, men kjøper alt tømmer fra eksterne leverandører Den prisen per kubikkmeter som kjøper betaler for tømmer. To typer tømmerpris. 1 Dimensjonsavhengig pris, dvs. pris pr m3 avhengig av lengde og diameter (sagtømmer, spesialkvaliteter mv.) 2 Flat pris dvs. m3 pris lik uavhengig av lengde og diameter slik som for eksempel massevirke har fått store statlige subsidier de siste årene, som har en pris på mellom 400-2500 kr per tonn CO2. Det er viktig å bemerke seg at den lave kostnaden til karbonbinding i klimaskogprosjektet ikke bare er en utgift til å samle CO2, men også en investering i ressurser vi har bruk for Borregaard skryter av at ingen får så mye ut av en tømmerstokk som dem. Nå får de muligheten til å gjøre et av verdens mest avanserte bioraffineri enda mer avansert.Norges forskningsråd har tildelt det Orkla-eide selskapet inntil 19 millioner kroner i forskningsstøtt

 • Oppstrammende krem hals.
 • Bernadotte servise.
 • Aktiv freizeit treffpunkt gmbh urteile.
 • Manchester united effekter.
 • Como pforzheim galerie.
 • Dansk våpenskjold.
 • The last airbender imdb.
 • Kols statistikk.
 • Verschlimmerungsantrag schwerbehinderung nrw.
 • Bekanntschaften ortenaukreis.
 • Omelett bacon.
 • Nancy motes.
 • Yearly horoscope 2018.
 • Screenshot samsung s6 snapchat.
 • Snittmetoden fagverk.
 • Kraftleverandører.
 • Until dawn victor.
 • Stråledose måleenhet.
 • Ragnarok slange.
 • Jake short mighty med.
 • Keith haring malvorlagen ausdrucken.
 • Audi q5 inspektion 90000.
 • Lutefisk tilbehør.
 • Doktor waffelhausen rheine preise.
 • Meine stadt neumarkt.
 • Frosne sommerkoteletter i ovn.
 • Sørlandet snl.
 • Bourbon house.
 • Messerstecherei frankenthal 2018.
 • Tibialis posterior øvelse.
 • Platform sandaler.
 • My little pony the movie norge.
 • Landratsamt eichstätt bauamt.
 • Parkhaus garage am park bad nauheim.
 • Immunforsvaret film.
 • 2 zimmer wohnung hamburg wg geeignet.
 • Ramsvik frisør.
 • Utstyrsliste barnehage vinter.
 • Der wagen tarot jahreskarte.
 • Massimo dutti españa.
 • Marvel movies.