Home

Jordskjelv i nyere tid

Et jordskjelv utløses av at to deler av jordskorpen plutselig forskyver seg i forhold til hverandre, etter å ha blitt utsatt for stadig økende spenninger over tid. Richters skala, som brukes for å måle jordskjelv, ble utviklet i 1935. Skalaen er logaritmisk. Det vil si at et skjelv på 6,0 er ti ganger så sterkt som et skjelv på 5,0 Her er de fem mest voldsomme jordskjelvene i nyere tid målt etter Richters skala. 1) Chile 22. mai 1960 (9,5 - 118 omkomne) Det aller sterkeste jordskjelvet som er registrert i nyere tid målte hele 9,5 på Richters skala og inntraff i den sørlige delen av Chile den 22. mai 1960. Fordi jordskjelvet traff en relatert ubebodd del av landet og de fleste husene var laget av tre, var det få omkomne Nedenfor er en liste over jordskjelv som har vært svært kraftige eller forårsaket store menneskelige eller materielle tap. Styrken er angitt i forhold til Richters skala som ble utviklet av Charles Francis Richter i 1935.Den angitte styrken før den tid er altså anslag, og derfor usikker

- Disse funnene endrer risikoen for nye jordskjelv i dag. I nyere tid har ikke skjelvene vært så store. I 1996 ble Masi rammet av et mindre jordskjelv med styrke 4,0 på Richters skala Jordskjelvet i Irpinia i 1980 var den verste naturkatastrofen i italiensk etterkrigshistorie. Rystelser på en styrke av 6,89 på momentmagnitudeskalaen rammet fra Campania umiddelbart sør for Napoli til Potenza i Basilicata den 23. november 1980 kl. 18.34 UTC. 2.914 mennesker omkom, mer enn 10 000 ble skadet, mer enn 300 000 mennesker ble hjemløse. I Italia kalles katastrofen Terremoto dell. Etterskjelv fulgte i et halvt års tid. Episenteret var nær Hua-fjellet i fylket Hua i det som i dag er byprefekturet Weinan i Shaanxi. Selv om overslagene over dødsofre fra den tid ikke kan tillegges samme grad av sikkerhet enn de for naturkatastrofer i nyere tid, er det klart at dette var det mest dødbringende jordskjelv historien kjenner, og den tredje mest dødelige naturkatastrofe. Et annet jordskjelv i den størrelseskategorien ble registrert i februar 2008 med styrke 6,2 ved Svalbard. Det jordskjelvet som i nyere tid har vakt mest oppsikt skjedde sør for Oslo 23. oktober.

Over lang tid vil spenningen bygges opp over forkastningen inntil den revner i det svakeste punktet, en revne som så forplanter seg langs etter svakhetssonen slik at vi får et større jordskjelv. Vi vet ikke hvilken konkret forkastning som revnet i 1904 jordskjelvet, men vi kjenner retningen på den horisontale spenningen i regionen som nordvest-sydøstlig kompresjon

Jordskjelv er rystelser og bevegelser i bakken på grunn av plutselig utløste bevegelser i jordskorpen eller øvre del av mantelen, den såkalte litosfæren.Rystelsene kan forårsake skader på bygninger, og om jordskjelvet inntreffer under havet kan en flodbølge, tsunami, utløses og beveger seg over lange strekninger og forårsaker store ødeleggelser når den når land Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med: Conrad Lindholm (SeismoConsult). Saken finnes også på Geoforskning.no. I ettertid vet vi at det var nesten like sterkt som de kraftige skjelvene som de senere år har rammet Italia og forårsaket store skader på kjente rennesansebyer. Da er det ikke rart at det gjorde inntrykk på skriftlærde som etter hvert bidro med historiske beretninger Jordskjelvet ble kraftig merket hvor folk hadde problemer med å stå oppreist. Det ble også meldt noen materielle skader og lokale ras. Et annet jordskjelv i den størrelseskategorien ble registrert i februar 2008 med styrke 6,2 ved Svalbard. Det jordskjelvet som i nyere tid har vakt mest oppsikt skjedde sør for Oslo 23. oktober 1904

Jordskjelvene i nyere tid blir imidlertid små sammenlignet med skjelvene Italia har vært utsatt for tidligere. I 1980 tok et jordskjelv i regionene Campania og Basilica omlag 3000 og 4000 liv. Gatebilde fra byen Messina på Sicilia i Italia tatt etter det svært kraftige og ødeleggende jordskjelvet i 1908 I nyere tid er jordene planert med bulldozer slik at skredkantene er mindre synlige enn i 1819. - Det er ikke uvanlig at det registreres jordskjelv med styrke tre i Nordland,. Det viser seg at forkastningen er skapt av et jordskjelv for bare cirka 6300 år siden, eller enda nærmere vår tid. - Den dramatiske hendelsen i Finnmark har skjedd i en periode som ligner på vår tid. Vi må nå se nærmere på hvordan så sterke krefter har blitt satt i sving i et «stabilt» Norge, sier Olsen I området Kuusamo, som ligger omkring 200 kilometer nordøst for byen Oulu, er den seismiske aktiviteten høy. Og ifølge seismologer ved Universitetet i Helsinki forekommer det mellom 15 og 30 jordskjelv i dette området hvert år. Det største jordskjelvet i Finland i nyere tid rammet Kuusamo i år 2000 og målte 3,0 Richters skala

I nyere tid har jordskjelv ikke hatt like store konsekvenser, ettersom kvaliteten på bygninger og bedre infrastruktur har gjort boligområder tryggere og redningsarbeidet raskere Det største jordskjelv i Skandinavia i nyere tid skjedde i 1819 på Helgelandskysten. Det skapte så store rystelser, at mennesker og husdyr ble kastet i bakken, deler av bygninger kollapset, og steinsprang ble utløst fra flere fjellsider. Ut fra de historiske beretninger er det senere beregnet, at jordskjelvet hadde en styrke på rundt 5,8 Italia hardt rammet av flere jordskjelv i nyere tid. Publisert 24. august 2016 Vis mer info. Italia har de siste 100 årene blitt rammet av flere jorskjelv som har kostet mange menneskeliv. Se den. Zakyntos har opplevd flere kraftige jordskjelv i nyere tid, og byggeforskriftene på øya er strenge. Zakyntos ligger i et område som ofte rammes av voldsomme bevegelser i kontinentalplatene Jordskjelv kan forutsies ved at det inntreffer minder bevegelser i jordskorpa først, små forskjelv. Ellers er det blitt rapportert om endringer i dyrs atferd. (2,5) Jordskjelv er som regel ganske regelmessig i tid og rom.Vellykkede jordskjelvvarsler er bitt gitt i Kina, men påliteligheten er enda forholdsvis liten

Et av de fem kraftigste skjelvene i nyere tid ABC Nyhete

I nyere tid har det vært forholdsvis store jordskjelv i Nordsjøen utenfor Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Et i 1988 med en Richter-styrke på 5,3 og et i 1989 med en styrke på 5,1. Landheving. Det rører på seg under beina våre Antall døde etter fredagens jordskjelv i Tyrkia og Hellas har steget til 26, og over 800 er skadd. Letingen etter overlevende fortsetter Et eller flere sterke jordskjelv har rammet Østlandet i forhistorisk tid. Forskere har avdekket en lang rekke svære jordskred i slake skråninger som kun kan stamme fra jordskjelv. Sammen med kolleger ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), har NGU-forskere funnet spor etter hundrevis av hittil ukjente jordskred flatbygdene og de slake fjellene i Hedmark og Oppland I nyere tid er jordene planert med bulldozer slik at skredkantene er mindre synlige enn i 1819. (Foto: Odleiv Olesen/NGU) Nordland er det fylket her i landet som beveger seg mest, både på land og ute i havet

De fem kraftigste jordskjelvene ABC Nyhete

Også Norge kan bli rammet av jordskjelv som er like Bevegelsen er på 2,4 centimeter hvert år og derfor bygges det opp spenning i bergartene over lang tid Men også i nyere tid har. Mesteparten av Vestlandet, fra Rogaland til Møre, ligger likevel innenfor dagens risikosone. Det største jordskjelvet i Norge i kjent historisk tid, med en styrke på 5,8 på Richters skala, rammet Lurøy-området utenfor Rana i Nordland i 1819.- Her vet vi det kommer et nytt stort jordskjelv i fremtiden, bare ikke når Et skjelv med styrke på 6,7 ble registrert utenfor den tyrkiske byen Bodrum klokken 22.31 lokal tid, og bygget før de nyere bygningsforskriftene som ble innført for å sikre mot jordskjelv

Liste over jordskjelv - Wikipedi

Osloskjelvet var et jordskjelv som inntraff søndag 23. oktober 1904 klokka 11.27.. Beskrivelse. Skjelvet ble i størst grad følt i den sørlige delen av Oslofjorden, i området mellom Moss, Halden og Tønsberg, men var også svært merkbart i Oslo, der det blant annet gjorde betydelig skade på Johannes kirke.Med en styrke på 5,4 på Richters skala var dette det nest kraftigste jordskjelvet. 2 april 2011 - India, Burma: Et jordskjelv som målte 6,4 på Richters skala rammet India-Burma grensen. 30 januar 2011 - Ungarn: Et jordskjelv som rammet det sørlige Slovakia og Ungarn. Veggene sprakk i flere hus. De 4 største jordskjelvene i moderne tid - og de eneste som har målt mer enn 9,0 eller mer på Richters skala var Tsunami er store havbølger fremkalt ved undersjøiske jordskjelv eller skred, vulkanutbrudd eller skred fra land. Betegnelsen brukes spesielt om bølger skapt av jordskjelv i Stillehavet. Tsunamier har en bølgelengde som er stor i forhold til dypet, og kan forplante seg over store avstander med høy hastighet. Over store havdyp er bølgehøydene små, men når bølgene kommer inn over. Nyere tid er en betegnelse på den historiske perioden som avløste middelalderen, det vil si tiden etter rundt 1500. Betegnelsen brukes særlig om perioden frem til begynnelsen av 1800-tallet. Det jordskjelvet som i nyere tid har vakt mest oppsikt skjedde syd for Oslo 23. oktober 1904, skriver jordskjelv.no. Skjelvet ble målt til 6,2 på Richters skala

Norges største skjelv er 3000 år yngre enn man først

 1. Det har skjedd flere ganger i nyere historisk tid. Også skjelv i 1803, 1833, 1905 og 1947 etterlot spenninger i bakken på samme måte som skjelvet i 2015, ifølge pressemeldingen. Der kontinentplater kolliderer. Forskerne arbeider nå for å kartlegge området bedre. De vil lete etter mønstre i hvordan spenningene bygger seg opp langs hele.
 2. I Norge er det hvert år flere jordskjelv som er kraftige nok til at de blir merket av mennesker. Felles for disse er at de sjelden forårsaker materielle skader. Det jordskjelvet som i nyere tid har vakt mest oppsikt skjedde syd for Oslo 23. oktober 1904. Styrken var på 5.4, og skjelvet ble merket over store deler av Sydskandinavia og Nordeuropa
 3. Disse registreringer brukte han for å detektere flere tusen dype jordskjelv, for hvilken han beregnet nøyaktig tid, sted, størrelse og andre karakteristikker. Gjennom sammenligninger av beregnede og observerte registreringer og med hjelp av tidligere studier laget han en nøyaktig 3-D modell av subduksjonssonen og jordskjelvene
 4. 659 personer omkom i nytt jordskjelv på Java. Nærmere 300.000 personer omkommer i rystelsene og flodbølgene etter et av de kraftigste jordskjelvene i nyere tid utenfor Indonesia
 5. på åtte ble veldig redd, forteller Nashmia Sandbugt, som bor i Bekkjarvik

Jordskjelvet i Irpinia 1980 - Wikipedi

Men hvorfor akkurat dette området rammes av jordskjelv med jevne mellomrom, har Ifølge NORSAR var jordskjelvet sør for Oslo 23. oktober 1904 det skjelvet som har vakt mest oppsikt i nyere tid Det kraftigste skjelvet som har vært registrert på Vestlandet i nyere tid, var 8. august 1988. Det målte 5,3 på Richers skala, og hadde episenter 120 kilometer ute i Nordsjøen. Skjelvet kunne merkes fra Hardanger til Trøndelag. Episenter er det punktet på jordoverflaten rett over der skjelvet har sitt opphav Landets verste jordskjelv i nyere tid, skjedde i september 1999 og ble målt til 7,6 i styrke. Den gang mistet 2400 personer livet mens naturkreftene herjet. Saken oppdateres Hvordan tror du de to landene forbereder seg på og forebygger skader av jordskjelv? Sammenlign og kommenter. Studer plategrensene i verden, f.eks ved å bruke kart s. 26 i læreboka. Ligger det store byer i nærheten av disse? Kommenter i forhold til hvor utsatt de er for jordskjelv

Jordskjelvet i Shaanxi 1556 - Wikipedi

 1. dre jordskjelv, slik du ser av kartet over. - Ut fra de nye resultatene tror vi at Nordland III-området sør for 67. breddegrad, har beholdt mer olje og gass i mulige reservoarer enn nordlige deler av det politisk omstridte området Nordland VI, sier Odleiv Olesen i pressemeldingen fra Norges Geologiske Undersøkelse
 2. I november omkom 600 mennesker i et jordskjelv vest i landet. Den verste jordskjelvkatastrofen i nyere tid skjedde i 2003 da over 26.000 mennesker mistet livet i et jordskjelv i byen Bam. (©NTB
 3. Et jordskjelv med styrke på 7.5 har rammet Alaska, melder det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Tsunamivarsel har blitt sendt ut. Jordskjelvet ble registert 22.54 norsk tid og skal ha sitt.
 4. Et jordskjelv med en styrke på 2,5 på Richters skala rammet Oslo-området i 2-tiden. Forskningsinstituttet NORSAR på Kjeller fikk i løpet av natten rundt 50 henvendelser fra folk i Oslo, Det kraftigste jordskjelvet målt på norsk territorium i nyere tid er skjelvet ved Jan Mayen 30. august 2012
 5. Nordland er det fylket her i landet som beveger seg mest, både på land og ute i havet. Spenningsfeltet dypt nede i jordskorpa utløser stadig vekk små jordskjelv. - Selv om skjelvene er små kan de brukes til å forstå prosesser som langsomt fører til forandringer på Jordens overflate. Her ser vi nærmere på jordskjelvaktiviteten og betydningen den har for dannelsen av.
 6. Norges største jordskjelv i nyere tid, kalles Helgelandsskjelvet. Det ble målt 31. august i 1819. Det ble anslått at skjelvet hadde en styrke på mellom 5,8 og 6,2 på Richters skala. Skjelvet inntraff rundt klokken 14.30, og skal ha vært så sterkt at både folk og fe hadde vanskeligheter med å holde seg på beina
 7. Jordskjelv-apper bruker sensorer i mobilen for å registrere rystelser og sende dem inn til seismologier. Noen jordskjelvsoner har ristet på seg med ganske nøyaktige mellomrom i nyere historisk tid. Klassisk her er San Andreas-forkastningssonen i California, med større skjelv i 1857, 1881, 1901, 1922, 1934 og 1966

Jordskjelv: - Forskere advarer om flere jordskjelv i 2018

Også fredag ble det ifølge Fædrelandsvennen registrert et jordskjelv ved Flekkefjord. Det var ved Gyland og hadde en styrke på 1,1. Kjent skjelv i 1904. Ifølge NORSAR er det kraftigste jordskjelvet målt på norsk territorium i nyere tid ved Ja jordskjelv over tid. Observasjoner over hundre år viser at det innenfor et område er en sammenheng mellom antallet små og store jordskjelv, slik at man ved å registrere små jordskjelv over en viss tid også kan si noe om hvor lenge (i snitt) det går mellom større jordskjelv. Gjennom å kombiner Et kraftig jordskjelv målt til en styrke på 7,1 har rammet Los Angeles-området i USA fredag kveld lokal tid. Brannvesenet har bedt beboere forberede seg på etterskjelv Et jordskjelv målt til 7,7 har rammet kysten av Chile. VG Logo search Chevron down. - Hvis du ser på landets jordskjelvhistorikk har det i nyere tid vært få dødsfall i Chile,.

Heldigvis er vi i Norge relativt skånet for kraftige jordskjelv. Det kraftigste jordskjelvet målt i nyere tid hadde en styrke på 5,4 på Richters skala og ble målt i 1904 i Oslo. Jordskjelvet førte kun til materielle skader. Det kraftigste jordskjelvet på norsk territorium, derimot, ble målt til 6,6 på Richters skala i 2012 på Jan Mayen Det sies at der det har vært et jordskjelv, I Norge hadde vi fra 2005 et regelverk som sa at nye bygninger på er Norge det mest jordskjelvrammede området nord for Alpene i nyere tid..

Kraftig jordskjelv i Venezuela den 21

Nytt kraftig jordskjelv i California: - Som i en film Skader for milliarder Ingen mistet livet eller ble alvorlig skadd under jordskjelvene, men det oppstod skader på mange veier og bygg I slike situasjonen får en ikke tid til å tenkte. Det skjer plutselig og kraftig. Man får panikk. - Det er ganske ofte jordskjelv i Tyrkia, Ti nye personer har fått påvist korona i. Det hevder geologer som knytter korsfestelsen til et jordskjelv som skjedde på samme tid. I Det nye testamentet kan man lese følgende i Matteus-evangeliets kapittel 27 om da Jesus.

Jordskjelvet i Oslo i 1904 - jordskjelv

To jordskjelv målt til 5 og 4,6 rammet Sørvest-Island natt til mandag norsk tid. Det er ikke meldt om personskader Antall døde etter fredagens jordskjelv i Tyrkia og Hellas har steget til 26, - Takk, herr statsminister. At to naboer viser solidaritet i en vanskelig tid, har høyere verdi enn mange ting i livet, skrev Erdogan på Twitter etterpå. totalt 16 nye smitte­tilfeller

Jordskjelv i Oslo-området 3. Har det skjedd jordskjelv i det siste? 4. Oppsummering. Oppsummering: Jordskjelv i Norge. Norges største jordskjelv. Hvor skjedde det største jordskjelvet i Norge i historisk tid? Beskriv forholdene rundt dette. Et jordskjelv på 5,7 rystet Puerto Rico mandag morgen, lokal tid. PUERTO RICO: Siden 28.desember har øygruppa vært rammet av flere jordskjelv, og det siste var det hittil sterkeste. Det er ikke meldt om skadde og det ble heller ikke sendt ut tsunamivarsel Opplever flest jordskjelv. Ifølge Norsar er ikke Norge kjent for å være stedet som er mest utsatt for jordskjelv, men det er likevel det området i Nord-Europa som opplever flest jordskjelv i dag. Detjordskjelvet som har vakt mest oppsikt i nyere tid, skjedde sør for Oslo 23. oktober 1904

LENGE SIDEN SIST: P

Tid, varighet, tidsrom. Tid måles som differansen mellom to tidspunkter. Er det spørsmål etter tid på døgnet, benytter man en klokke som viser tid siden midnatt; spørres det etter en dato, trenger man en kalender for å finne antall døgn siden nyttår; og spørres det om slaget på Stiklestad og man får svaret 1030, så er det målt i år etter Kristi fødsel Politisk jordskjelv i Tromsø: og analysesjef Olaussen kan heller ikke huske å ha sett partiet så langt nede i noe valg i nyere tid. - Det må i så fall være snakk om forhistorisk tid Et jordskælv klokken et kvarter i fire i ved Svalbard er det største i Norge i nyere tid. Det siger seniorforsker ved det uafhængige analyseinstitut Norsar, Konrad Lindholm, til Norges Radio, NRK Han forteller at jordskjelv ikke er uvanlig langs fjellkjeden Apenninene hvor nattens skjelv skjedde. Det kraftigste skjelvet i området i nyere tid skjedde i 1980 Antall døde etter fredagens jordskjelv i Tyrkia og Hellas har steget til 26, og over 800 er skadd. Letingen etter overlevende fortsetter. De materielle ødeleggelsene ser ut til å være størst.

Jordskjelv - Wikipedi

 1. Et eller flere sterke jordskjelv har rammet Østlandet i forhistorisk tid. Forskere har avdekket en lang rekke svære jordskred i slake skråninger som kun kan stamme fra jordskjelv
 2. Nye skjelv 23. jan. og 7. feb., store Det utløste en tsunami som rammet 10 land i Asia og Øst-Afrika, og som er den mest katastrofale i historisk tid. 2005: 28. mars: 2,16 n. br. 97,17 Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din: Bungum, Hilmar: jordskjelv - Store og kjente jordskjelv i Store norske leksikon.
 3. Det finnes så mye interessant å lese om i dagboknotatene til Adolf Carlsen. Han skriver om små og store historiske hendelser. Jordskjelv i Norge i 1904, Russland- Japanske krigen, elektrisk lys, dødsfall, polarekspedisjon og ny pave
 4. århundre hadde 84 jordskjelv - 14. århundre hadde 115 jordskjelv - 15. århundre hadde 137 jordskjelv - 16. århundre hadde 174 jordskjelv - 17. århundre hadde 258 jordskjelv - 18. århundre hadde 378 jordskjelv - 19 Nyere innlegg Eldre innlegg Startsiden. Abonner på: Legg inn Isrelsk toll beslagla for en tid siden flere tusen.

Jordskælv i Japan er femtestørste i nyere tid Jordskælvet i Japan stryger direkte ind på top ti over målte jordskælv. Automatisk oplæsning Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne. Det er ikke første gang Nepal rystes av jordskjelv, og ifølge geologer er det bare et spørsmål om tid før det skjer igjen - og muligvis med mange flere dødsfall. Risikoen er stor fordi Kathmandu ligger nær store forkastninger som hyppig fører til jordskjelv i takt med at det indiske subkontinentet tvinger seg inn under Asia Denne typen jordskjelv slår til cirka 2000 ganger per år og registreres av verdens 10 000 seismografer - tettheten er størst i Japan og minst i Afrika. Styrken i et jordskjelv angis med verdier etter Richters skala - oppkalt etter den amerikanske fysikeren og jordskjelvforskeren Charles Francis Richter

DIMENSJONERING FOR JORDSKJELV - Teorigrunnlag, regelverk og beregninger av NINA ØYSTAD-LARSEN MASTEROPPGAVE har bistått med innspill og tid til faglige diskusjoner. Fagområdet er bredt, Derfor har det som en konsekvens av risikoen for nye skjelv og de nye analysemetodene,. Nye jordskjelv har rammet Indonesia Den indonesiske øya Sumba ble natt til tirsdag rammet av to jordskjelv rett etter hverandre. Skjelvene hadde en styrke på 5,9 og 6, opplyser amerikanske USGS Ikke noe av dette er særlig aktuelt i Norge, men lik fullt har det utvilsomt vært svært så kraftige jordskjelv i Skandinavia i forhistorisk tid, og i Norge for den saks skyld. I Finnmark er det en svær forkastning (Stuoragurra) som på bakgrunn av nye undersøkelser er datert til å være yngre enn 6 300 år og som uten tvil må ha blitt dannet av ett eller flere meget kraftige jordskjelv — Hele huset sto og ristet i rundt ti sekunder. Skjelvingen var like kraftig som sist gang vi merket jordskjelv her, for ett års tid siden, sier han. - Som en svær trailer. Stian Haugen fra Heran i Jondal kommune lå i sengen da han merket at det ristet Flere mennesker mistet livet i Tyrkia og Hellas i et kraftig jordskjelv nordøst for den greske øya Samos fredag. Tidligere Viking-kaptein Zlatko Tripic, som tidligere i år meldte overgang til den tyrkiske toppklubben Göztepe S.K., befinner seg i provinsen Izmir. Det er i denne provinsen de.

Video: 200 år siden det største jordskjelvet i Nord-Europa i

Vulkaner | Prosjektoppgave - StudienettPå seiltur med Karayatodronningmoren: Halsnøy KlosterFjellkjeden forsvinner - dinosaurene kommer | Grind - Ei

Siden jordskjelv varierer så voldsomt i størrelse, er denne magnitudeskalaen logaritmisk: Hvert trinn tilsvarer en økning i energi med en faktor på cirka 31. Det vil si at et jordskjelv med styrke fem frigir omtrent 31 ganger så mye energi som et jordskjelv med styrke fire, og 1.000 ganger mere enn et jordskjelv med styrke tre Fire mennesker er bekreftet omkommet og minst 120 er skadd i Tyrkia etter et kraftig jordskjelv nordøst for den greske øya Samos fredag. Jordskjelvet ble målt til 6,6 av det greske. Nettstedet jordskjelv.no er en informasjonsside som omhandler jordskjelv i og omkring Norge. Artikkel barnetrinn 1-2 barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 vg1 geofag x og 1 geofag 2 Platetektonikk. Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver som gir elevene en grundig innføring.

 • Call of duty®: wwii.
 • Årsaker til selvmord i norge.
 • Idretter med ball.
 • Gene hackman alter.
 • Ashley benson freund.
 • Bokmerker safari iphone.
 • Italian food recipes.
 • Translate name to greek.
 • Wochenblatt straubing.
 • Fyrverkeri test 2017.
 • Karl pilkington stand up.
 • Forkortelse for følgende.
 • Yacht mieten mit crew.
 • Hyrule warriors review.
 • Are you the one season 6 episode list.
 • F.lux review.
 • Cindy dandois.
 • Ditt navn i runer.
 • Blue star viva palmanova ssss.
 • Stihl smokk.
 • Cat ballou weihnachtskonzert 2018.
 • Französischer markt bonn 2018.
 • Unntatt offentlighet definisjon.
 • Alt for norge reprise.
 • Icom sikringsradio.
 • Habe ich eine zwillingsschwester.
 • Gerd stolsmo alder.
 • Pita burek.
 • Gojibær planter.
 • Basketettan södra damer.
 • Livmorhalskreft avføring.
 • Hvordan planere hagen.
 • Kirr royal münchen.
 • Lizzie borden house.
 • Eltern kind cafe berlin.
 • Anderes wort für ausgezeichnet.
 • Fuego latino offenburg.
 • Bergen kunsthall.
 • Hvor lenge bløte for til valp.
 • Super mario odyssey review edge.
 • Days until count.